Nyheter

På gång i Helsingfors

Plock i serviceutbudet

Läs mera om Helsingfors

Borgmästarna

Borgmästaren och biträdande borgmästarna är heltidsanställda förtroendevalda.

Läs mera »

Helsingfors ska bli världens bäst fungerande stad

Helsingfors är för ett gott liv. Stadsstrategi 2017–2021.

Läs mera »

Budget 2019

Stadsfullmäktige godkände stadens budget för år 2019.

Läs mera »

Närtjänsterna presenteras på stadsdelarnas sidor

På de nya stadsdelssidorna presenteras bland annat nyheter från närområdet, lokala tjänster, gatuarbeten och återvinningsstationer.

Stadsdelar »

Bli företagare i Helsingfors

NewCo Helsinki betjänar nya företag och tillväxtföretag genom att erbjuda såväl statliga och kommunala tjänster som tjänster inom den privata sektorn på ett och samma ställe.

Företagsrådgivning och företagstjänster »

Nytt i Helsingfors

Helsingfors byggs ut livligare än någonsin. Helt nya områden får bostäder, verksamhetslokaler, daghem, skolor, parker, friluftsstråk och gator.

Läs mera »