Suoraan sisältöön

Ohjeita eristyksessä olevalle

Mitä eristyksellä tarkoitetaan?

Koronavirusepidemian rajoittamiseksi tartunnan saaneita henkilöitä on määrätty eristykseen.

Eristyksen tarkoituksena on estää koronaviruksen tarttuminen eteenpäin muihin ihmisiin. Eristyspäätös on tehty tartuntatautilain nojalla.

Eristyksen kesto

Eristyksen kesto kerrotaan sinulle, kun sinut määrätään eristykseen. Tartuntatautilääkäri tekee eristysmääräyksen ja kertoo eristyksen pituuden, joka on yleensä 5–10 vuorokautta.

Eristyksen kesto määritetään oireiden alkamisesta ja oireettomalla näytteenottopäivästä lukien. Ennen eristyksen päättymistä olisi hyvä olla kaksi oireetonta päivää, eli kuume on poissa ja muut oireet ovat selvästi vähenemässä. 

Jos sinulla on kuumetta tai muita selviä oireita vielä eristyksen päättymisen jälkeen tai tarvitset sairauslomaa, ota yhteyttä terveysasemalle.

Ota huomioon turvavälit ja hyvä käsihygienia vielä eristyksen jälkeenkin.

Miten eristys tarkoittaa?

Eristyksen ajan sinun pitää välttää lähikontakteja muihin ihmisiin ja pysytellä asunnossasi. Työpaikalle, kouluun, päiväkotiin, harrastuksiin, kauppaan tai apteekkiin ei pidä mennä, koska näissä paikoissa lähikontaktia on vaikea välttää. Luoksesi ei saa tulla vierailijoita.

Ensisijaisesti sinun tulee itse järjestää tarvitsemasi ruoka- ja lääkehuolto esimerkiksi tuttavien avulla tai tilaamalla. Jos kukaan ei voi hankkia sinulle ruokaa tai lääkkeitä, voit ottaa yhteyttä sosiaalipalvelujen koronanumeroon 09 310 21175.

Tartuntariskin vähentämiseksi sinun pitäisi pysytellä erillään myös muista samassa taloudessa asuvista. Jos mahdollista, sinun olisi hyvä oleskella eri huoneessa kuin muut. Vältä fyysistä kontaktia, vaikka teillä olisi rokotussuoja. Hyvä käsi- ja yskimishygienia ovat tärkeitä.

Sinun on pidettävä riittävä turvaväli silloinkin, kun sinun on esimerkiksi pakko ulkoiluttaa koiraa tai viedä roskat.

Sairauden hoito

Sairaana ollessa lepo ja riittävä nesteiden nauttiminen on tärkeää. Kuumetta ja särkyä voit lievittää apteekista ilman reseptiä saatavilla lääkkeillä.

Jos sinulle tulee vakavia oireita, kuten hengenahdistusta ja yleistilanne heikkenee, soita koronavirusneuvontaan, p. 09 310 10024 (auki joka pävä klo 8-18). Muina aikoina soita Päivystysapuun, p. 116 117. Välitöntä hoitoa vaativassa tilanteessa, esimerkiksi jos sinulla on äkillinen rintakipu, soita hätänumeroon 112.

Ansiomenetyksen korvaus

Eristyksen aiheuttaman ansiomenetyksen takia olet oikeutettu saamaan tartuntatautipäivärahaa. Sitä haetaan Kansaneläkelaitoksesta (Kela). Hakemuksen liitteeksi saat Helsingin kaupungin tartuntatautilääkärin kirjoittaman eristyspäätöksen. Eristyspäätös lähetetään sinulle kirjeenä tai salatulla sähköpostilla. Toimituksessa on tarkistuksesta johtuen useamman viikon viive. Sinun on laitettava vireille tartuntatautipäivärahahakemus Kelaan kahden kuukauden kuluessa siitä, kun sinut on määrätty eristykseen. Mikäli saat eristyspäätöksen myöhemmin, tee hakemus ajallaan ja ota Kelaan yhteyttä päätöksen saatuasi.

Tartuntatautipäiväraha korvaa täysimääräisesti työstä poissaolon, eristyksen tai karanteenin aiheuttaman ansionmenetyksen. Työntekijän päiväraha määräytyy sen palkan mukaan, jonka hän olisi saanut, jos hän olisi ollut töissä. Yrittäjän päiväraha määräytyy työstä poissaolon alkaessa voimassa olevan YEL- tai MYEL-vuosityötulon perusteella. Alle 16-vuotiaan huoltajalla on oikeus tartuntatautipäivärahaan, jos lapsi on määrätty karanteeniin ja huoltaja ei siksi voi tehdä työtä.

Suomessa työskentelevä EU-maan, Eta-maan tai Sveitsin kansalainen voi saada tartuntatautipäivärahaa, vaikka ei kuuluisi Suomen sairausvakuutuksen piiriin.

Lisätietoja saa osoitteesta www.kela.fi/tartuntatauti.

Karanteeneja ei pääsääntöisesti aseteta

Tartunnanjäljitystä tehdään 10.1.2022 alkaen asteittain vain vakavan koronavirustaudin riskiryhmien asumisyksiköissä, hoivalaitoksissa ja terveydenhuollon yksiköissä. Muissa tilanteissa kuten perhepiirissä, työpaikalla, kouluissa ja varhaiskasvatuksessa altistuneita ei enää aseteta tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin.

llmoitathan tartunnastasi henkilöille, jotka asuvat samassa taloudessa tai joihin sinulla on vastaava tiivis kontakti. Tartuttavuus alkaa kaksi vuorokautta ennen oireiden alkamista. Pyydä tartunnalle altistuneita välttämään vähintään viiden päivän ajan tarpeettomia kontakteja, käyttämään kasvomaskia muita kohdatessa ja noudattamaan hyvää käsihygieniaa.

Mikäli kontaktisi sairastuvat, heidän tulee välttää kontakteja. Lieväoireisten ei tule hakeutua laboratoriotestiin, jos ei kuulu koronaviruksen suhteen riskiryhmiin tai työskentele terveydenhuollossa.

Eristystä on noudatettava

Tartuntatautiviranomaisen määräämää eristystä on ehdottomasti noudatettava. Suomen lain mukaan eristyksen rikkomisesta, vaikka ei toimillaan tartuttaisi ketään, voidaan rangaista terveydensuojelurikkomuksena sakkoon tai vankeuteen enintään kolmeksi kuukaudeksi.

Katso myös

Kysymyksiä ja vastauksia koronaviruksesta
EU:n koronatodistuksen ja koronapassin saa Omakannasta
Helsingin kaupungin koronavirusuutiset
Coronavirus information in different languages


13.01.2022 12:00