Suoraan sisältöön

Korona ja lasten harrastustoiminta Helsingin kaupungin hallinnoimissa tiloissa

Kysymyksiä ja vastauksia lasten harrastustoiminnasta 1.3.2021 alkaen kaupungin hallinnoimissa sisä ja ulkotiloissa.

KYSYMYS: Mitä tartuntatautilain 58 d §:ssä sanotaan?  

VASTAUS: Tartuntatautilain 58 d §:n mukaan kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin tai usean kunnan alueella Aluehallintovirasto voi tehdä päätöksen, jonka mukaan yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käyttö on järjestettävä siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa. Lähikontaktilla tarkoitetaan ihmisten:   

  • oleskelua kasvotusten tai samassa tilassa alle kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan; tai 
  1. fyysistä kontaktia toisiinsa.  

Yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettuja tiloja ovat:   

1) sisätilat, joita käytetään yli 10 asiakkaan tai osallistujan samanaikaiseen oleskeluun;  

2) alueellisesti ja toiminnallisesti rajatut ulkotilat, joita käytetään samanaikaiseen yli 50 asiakkaalle tai osallistujalle suunnattuun tarkoitukseen ja joiden käyttämisestä kyseiseen toimintaan toiminnan järjestäjä vastaa tiettynä ajankohtana.  

Päätöstä ei sovelleta kuitenkaan oppilaitosten toimintaan, varhaiskasvatukseen, ammattiurheilemiseen eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaan toimintaan. 


KYSYMYS: Mitä tämän pykälän (58 d §) soveltaminen tarkoittaa Helsingin kaupungin tiloissa?
 

VASTAUS: Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan kaikissa tiloissa tulee noudattaa tämän pykälän määräyksiä, eli pykälän määritelmän mukaisia lähikontakteja on tosiasiallisesti vältettävä.  


KYSYMYS: Mitä tartuntatautilain 58 g § tarkoittaa? 
 

VASTAUS: Sen mukaan laissa määritellyt yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut asiakas-, osallistuja- ja odotustilat voidaan päättää sulkea asiakkailta ja osallistujilta, kun laissa määritellyt edellytykset toteutuvat.   


KYSYMYS: Mitä tämän pykälän (58 g §) soveltaminen tarkoittaa Helsingin kaupungin tiloissa?
 

VASTAUS: Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ne asiakastilat, joita 58 g §:ssä tarkoitetaan, ovat suljettuja Avin 26.2.2021 tekemän päätöksen perusteella.  


KYSYMYS: Mistä saa lisätietoja siitä, mikä yksittäinen tila tai muun kuin Helsingin kaupungin hallinnoimat tilat kuuluvat suljettavaksi? 
 

VASTAUS: Päätöksen tartuntatautilain 58 g §:n mukaisesta asiakastilojen väliaikaisesta sulkemisesta tekee Etelä-Suomen Aluehallintovirasto. Myös päätöksen tarkemmat rajaukset ja päätöksen soveltamiseen liittyvät linjaukset ilmenevät tästä kyseisestä päätöksestä. Aluehallintovirasto julkaisee sivuillaan ”Usein kysyttyjä kysymyksiä koronaviruksesta” https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta jonne myös tätä päätöstä koskevat tiedot päivitetään.  


IKÄMÄÄRITTELYYN LIITTYVÄT KYSYMYKSET
 

KYSYMYS: Julkisuudessa on esiintynyt erilaista tietoa harrastustoiminnan osallistujien ikämäärittelystä. Mikä on oikea ikäraja ja miksi?  

VASTAUS: Toimintaa voidaan tarjota vuonna 2008 syntyneille ja sitä nuoremmille lapsille. Määrittely perustuu Etelä-Suomen aluehallintoviraston 26.2.2021 tekemään päätökseen. Esavi päätti määrätä tartuntatautilain 58 g §:n mukaan yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- ja osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut tilat suljettaviksi. Päätöksen mukaan mainittuja tiloja voidaan kuitenkin käyttää vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattuun harrastustoimintaan. Tiloja ovat esim.: joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat; tanssipaikat ja kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin sekä muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat. 

KYSYMYS: Onko mahdollista järjestää lapsi-vanhempi-ryhmätoimintaa ulkona?  

VASTAUS: Helsingin kaupungin erikseen varattavissa ulkotiloissa kuten tekonurmikentillä tämä ei ole mahdollista. Näissä tiloissa voivat harrastaa vain Esavin päätöksen mukaiset ikäluokat, eli 2008 syntyneet ja tätä nuoremmat. Ohjaaja/valmentaja voi olla tätä vanhempi. 


KYSYMYS: Entä jos 
on ryhmä koostuu 12-13-vuotiaista, joista muutama on 2007 syntyneitä. Pitääkö siis kieltää muutamaa ryhmäläistä jäämään pois, kun muu ryhmä pääsee treeneihin? 

VASTAUS: Kyllä pitää. Ohjattuun harrastustoimintaan voivat osallistua vain 2008 syntyneet ja tätä nuoremmat. Toimintaa 2007 syntyneille ja tätä vanhemmille voi tarjota esim. etäohjauksen keinoin.  


KYSYMYS: Voiko 2007 syntyneille ja tätä vanhemmille antaa yksilövalmennusta ulkokentällä?
 

VASTAUS: Ei. Helsingin kaupungin ulkotiloissa ohjattua harrastustoimintaa voidaan tarjota vain Esavin päätöksen mukaisille ikäluokille, eli 2008 syntyneet ja tätä nuoremmat. Ohjaaja/valmentaja voi olla tätä vanhempi. Omatoiminen liikkuminen Helsingin kaupungin ulkokentillä on mahdollista lasten ohjattuun harrastustoimintaan varattujen aikojen ulkopuolella.  


KYSYMYS: Voiko aikuisten valmennustoiminta jatkua ulkotiloissa jollakin osallistujamäärällä?
 

VASTAUS: Ei Helsingin kaupungin ulkotiloissa. Helsingin kaupungin sisä- ja ulkotiloissa ohjattu harrastustoiminta on sallittua nyt vain 2008 syntyneille ja tätä nuoremmille 1.-31.3.2021 välisenä aikana.  

LÄHIKONTAKTIIN LIITTYVÄT KYSYMYKSET:  

KYSYMYS: Mitä lähikontaktista Helsingin kaupungin tiloissa sanotaan? 

VASTAUS: Kaikki lasten ja nuorten harrastus- ja toimintamuodot on toteutettava ilman lähikontakteja. 


KYSYMYS: Koskeeko lähikontaktikielto peruskoulujen alakoululaisille tarjottavia kerhoja?
 

VASTAUS: Kyllä. Helsingin kaupungin tiloissa on 58 d §:n mukainen lähikontaktien välttämistä koskeva linjaus aina voimassa, vaikka ohjattuun harrastustoimintaan osallistuvat ovat alakouluikäisiä. 


KYSYMYS: Ymmärrättekö, että aivan pienten kohdalla lähikontaktien välttäminen on lähes mahdotonta kokonaisen tunnin ajan? 
 

VASTAUS: Ymmärrämme tämän. Lähikontaktien välttämisellä tarkoitetaan tartuntatautilain 58 d §:n mukaan: 1) oleskelua kasvotusten tai samassa tilassa alle kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan; tai 2) fyysistä kontaktia toisiinsa. Toiminnassa tulee noudattaa näitä periaatteita.  


KYSYMYS: Saako alle 10 hengen ryhmissä pelata, leikkiä yms. ilman, että on koko ajan vähintään kahden metrin etäisyys toisiin lapsiin? 
 

VASTAUS: Lähikontaktin välttämistä koskeva Helsingin kaupungin päätös on voimassa riippumatta harrastusryhmän koosta, eli myös alle 10 osallistujan ryhmissä.  


RYHMÄKOKOON LIITTYVÄT KYSYMYKSET: 
 

KYSYMYS: Minkäkokoisia ryhmiä lähikontaktien välttäminen koskee?  

VASTAUS: Kaikki Helsingin kaupungin tiloissa toteutettava lasten ja nuorten harrastus- ja toimintamuodot on toteutettava ilman lähikontakteja. 


KYSYMYS: Saako isossa tilassa (esim. Kisahalli) treenata yli kymmenen vuonna 2008 syntynyttä ja tämän jälkeen syntynyttä samaan aikaan, kun pidetään turvavälit?
 

VASTAUS: Helsingin kaupungin tiloissa, joissa tarjotaan vuonna 2008 syntyneille ja tätä nuoremmille ohjattua harrastustoimintaa, ei ole tarkkaa ryhmäkokomäärittelyä. Toiminnan järjestäjän tulee määritellä ohjatun harrastusryhmän ryhmäkoko siten, että osallistujat voivat säilyttää vähintään kahden metrin turvavälin. 


KYSYMYS: Päteekö Helsingin kaupungin tiloihin 
Esavin päätösten mukainen 10 henkilön sääntö (58 d ja 58 g)?  

VASTAUS: Ei päde. Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan tiloissa, kaikissa harrastus- ja toimintamuodoissa on noudatettava lähikontaktin välttämisestä tehtyä päätöstä. Lisäksi kaikki Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan 58 g §:n tarkoittamat tilat ovat suljettuja riippumatta siitä, että niihinkin voitaisiin ottaa kerrallaan vain korkeintaan 10 henkeä (poikkeuksena ammattilaisurheilu sekä 2008 syntyneiden ja tätä nuorempien lasten ohjattu harrastustoiminta).  


KYSYMYS: Jos ryhmässä on yli kymmenen lasta, mutta lapset jaetaan alle kymmenen lapsen pienryhmiin salin eri päätyihin ja erotetaan väliverholla/penkeillä tms., voiko toimintaa tällöin pitää ilman rajoituksia siis pelata, leikkiä liikuntaleikkejä? Pienryhmä olisi tunnin koko ajan sama.
 

VASTAUS: Ryhmän koolla ei ole merkitystä. Kaikki harrastus- ja toimintamuodot on toteutettava ilman lähikontakteja. 


KYSYMYS: Kun alle kouluikäisten lasten vanhemmat hakevat/tuovat lapsia ohjattuun harrastustoimintaan, ylittyy 10 hengen raja noin viideksi minuutiksi (sis. lasten pukemisen), onko tämä ok?
 

VASTAUS: Helsingin kaupungin tiloissa ei ole ryhmäkokomääritelmää, vaan kaikki toiminta on toteutettava ilman lähikontakteja.  


LIIKUNTAPAIKKOJA KOSKEVAT KYSYMYKSET
 

KYSYMYS: Ovatko ulkojää- tai ulkojääkaukalovuorot luisteluseurojen varattavissa maaliskuussa? 

VASTAUS: Tekojääkentillä voidaan toteuttaa vain 2008 syntyneiden ja tätä nuorempien ohjattua harrastustoimintaa varatuilla vuoroilla sekä ammattilaisurheilumääritelmän mukaista kilpa- ja huippu-urheilutoimintaa.  


KYSYMYS: Miten kilpa- ja huippu-urheilu määritellään?
 

VASTAUS: Kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet turvataan sarjalisenssisopimukseen tai urheilusopimukseen perustuvalle urheilutoiminnalle, aikuisten A-maajoukkuetoiminnalle, palloilulajeissa kahdelle ylimmälle kansalliselle sarjatasolle sekä kansallisen lajiliiton valintajärjestelmän kautta kansainvälisiin arvokilpailuihin valmistautuville urheilijoille, jotka kansallinen lajiliitto nimeää ja joista Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia yhdessä Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön kanssa antaa lausunnon. 


KYSYMYS: Voiko SM-tason joukkue treenata jo maanantaina kaupungin tiloissa?
 

VASTAUS: Kyllä. SM-tason joukkueharjoittelu jatkuu normaalisti, ammattilaisurheilumääritelmän mukaisesti.  


KYSYMYS: Palloilulajien, koripallon ja lentopallon 1-divarin joukkueet (pelaajia ja valmentajia yli 10 hlöä) saavatko harjoitella 
Kisiksen B-puolella normaalisti omilla vuoroilla? Kuinka sarjaottelut Kisiksen B-puolella? 

VASTAUS: Tartuntatautilan 58 d § ja 58 g § eivät koske ammattilaisurheilua. Toiminta voi jatkua varatuilla vuoroilla normaalisti terveysturvallisuusnäkökulmat huomioiden. HUOM! Ammattilaisurheilumääritelmä tulee täyttää: Helsingin kaupunki on määritellyt ammattilaisurheilun seuraavasti: kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet turvataan sarjalisenssisopimukseen tai urheilusopimukseen perustuvalle urheilutoiminnalle, aikuisten A-maajoukkuetoiminnalle, palloilulajeissa kahdelle ylimmälle kansalliselle sarjatasolle sekä kansallisen lajiliiton valintajärjestelmän kautta kansainvälisiin arvokilpailuihin valmistautuville urheilijoille, jotka kansallinen lajiliitto nimeää ja joista Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia yhdessä Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön kanssa antaa lausunnon.  

 

TAITEEN PERUSOPETUSTA KOSKEVAT KYSYMYKSET 

KYSYMYS: Kohdistuvatko tartuntatautilain 58 d §:n ja 58 g §:n rajoitukset myös taiteen perusopetukseen? 

VASTAUS: Kyllä. Opetushallituksen määritelmän mukaan taiteen perusopetus rinnastetaan harrastustoimintaan.  

KYSYMYS: Voiko 13-19 -vuotiaiden yksilöopetusta taiteen perusopetuksessa (esim. musiikkiopistoissa) järjestää maaliskuussa 2021?  

VASTAUS: Helsingin kaupungin tiloissa voidaan tarjota ohjattua harrastustoimintaa vain vuonna 2008 syntyneille ja tätä nuoremmille. Opetushallituksen määritelmän mukaan taiteen perusopetus rinnastetaan harrastustoimintaan. 

 

YKSITYISIÄ TAI MUITA TILOJA KOSKEVAT KYSYMYKSET:  

KYSYMYS: Päteekö yksityisiin ulkotiloihin Esavin päätöksen mukainen 50 asiakkaan sääntö? Eli voiko muissa kuin kaupungin ulkotiloissa olla enintään 50 osallistujaa iästä riippumatta? 

VASTAUS: Esavin päätöksen mukaan lähikontaktien välttämistä (58 d §) koskeva päätös koskee rajattuja ulkotiloja, joita käytetään samanaikaiseen yli 50 asiakkaalle tai osallistujalle suunnattuun tarkoitukseen. Toimijoiden pitää tehdä kirjallinen suunnitelma (58 h §) siitä, miten ne estävät yleisön ja asiakkaiden lähikontaktit. Keinot toimijat voivat määritellä itse. Jos toimintaa ei ole mahdollista järjestää lain edellyttämällä tavalla, tiloja ei voi käyttää. Tartuntatautilan 58 g §:n mukainen päätös koskee pääasiassa sisätiloja (pl. huvipuistot ja tivolit).  


KYSYMYS: Miten yli 12-vuotiaiden ulkoryhmäharjoittelu silloin kun se ei tapahdu kaupungin liikuntatiloissa? Esim. Joukkueen yhteinen ohjattu juoksulenkki turvaväleillä kaupungin kaduilla/poluilla. Voimmeko järjestää ulkotreenejä lenkkipoluilla tai puistoissa ikäryhmästä riippumatta?
 

VASTAUS: Jos toiminta järjestetään yleisessä puistossa tai avoimella ulkoliikuntapaikalla, emme voi rajoittaa toimintaa. Varsinaisia harrastusvuoroja myönnetään ulkoliikuntapaikoille vain 2008 syntyneille ja sitä nuoremmille. 


KYSYMYS: 
Esavin tiedotteessa luki, että päätös koskee laajalti julkisten ja yksityisten toimijoiden tiloja silloin, kun sisätiloissa toimintaan osallistuu enintään kymmenen henkilöä. Avin ohjeessa puhutaan 10 ja henkilökunta. Onko joku hlömääräraja, joka koskee yhdeksää henkilöä? 

VASTAUS: Päätöksessä tai tiedotteessa ei viitata yhdeksän henkilön rajaan. Esavin tiedotteen mukaan 58 g §:n mukainen päätös ei koske sellaisia tiloja, joissa toiminta on järjestetty siten, että tilassa on enintään kymmenen henkilöä kerrallaan. Henkilöiden määrään ei lasketa henkilökuntaa. Lisäksi muuten suljettavaksi määrättyjä tiloja voidaan käyttää vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattuun harrastustoimintaan ilman henkilömäärärajaa, toisaalta lähikontaktit on kuitenkin estettävä. Päätös ei koske ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.  

KYSYMYS: Kaipaisimme edelleen koontia siitä, mitkä määräykset ovat suosituksia ja mitkä velvoittavia, kun toimitaan yksityisissä tiloissa (taiteen perusopetus, musiikkioppilaitos).  

VASTAUS: Yksityisiä tiloja koskien parhaat vastaukset saa suoraan Esavin tiedotteista:  

tilojen sulkeminen 58 g §: https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69901946 ja  
lähikontaktien välttäminen 58 d §: https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69901946 

KYSYMYS: Sanotteko nyt siis niin, että ulkotiloissa tapahtuva aikuisten toiminta saa jatkua yksityisissä ulkotiloissa korkeintaan 50 hengen ryhmissä. Eli siis homma vapautuu, kun nämähän ovat olleet jo marraskuusta asti tauolla. Tuntuu tosi oudolta. 

VASTAUS: Helsingin kaupunki suosittelee vahvasti myös yksityisiä noudattamaan samoja linjauksia, joita kaupunki on päättänyt omia tilojaan koskien. Esavin päätöksen mukaan lähikontaktien välttämistä (58 d §) koskeva päätös koskee rajattuja ulkotiloja, joita käytetään samanaikaiseen yli 50 asiakkaalle tai osallistujalle suunnattuun tarkoitukseen. Toimijoiden pitää tehdä kirjallinen suunnitelma (58 h §) siitä, miten ne estävät yleisön ja asiakkaiden lähikontaktit. Keinot toimijat voivat määritellä itse. Jos toimintaa ei ole mahdollista järjestää lain edellyttämällä tavalla, tiloja ei voi käyttää. Tartuntatautilan 58 g §:n mukainen päätös tilojen sulkemisesta koskee pääasiassa sisätiloja (pl. huvipuistot ja tivolit).  


KYSYMYS: Yksityisissä tiloissa voi siis järjestää kaiken ikäisille edelleen toimintaa koko maaliskuun ajan, jos tilassa on enintään kymmenen henkilöä? Ja kun turvaväleistä yms. pidetään huolta. Henkilökuntaa ei siis lasketa mukaan tähän määrään?
 

VASTAUS: Esavin päätöksen mukaan tämä on mahdollista. Esavin tiedotteen mukaan 58 g §:n mukainen päätös ei koske sellaisia tiloja, joissa toiminta on järjestetty siten, että tilassa on enintään kymmenen henkilöä kerrallaan. Henkilöiden määrään ei lasketa henkilökuntaa. 

KYSYMYS: Saako yksityisissä tiloissa järjestää ohjattua harrastustoimintaa 2007 syntyneille ja tätä vanhemmille? Millä osallistujamäärällä?  

VASTAUS: Helsingin kaupunki suosittelee vahvasti myös yksityisiä noudattamaan samoja linjauksia, joita kaupunki on päättänyt omia tilojaan koskien. Meillä ikäraja on vuonna 2008 syntyneet ja tätä nuoremmat. Esavin päätöksen mukaan yksityisissä tiloissa voi kuitenkin järjestää toimintaa myös 2007 syntyneille ja tätä vanhemmille. Esavin tiedotteen mukaan: 58 g §:n mukainen tilojen sulkemista koskeva päätös ei koske sellaisia sisätiloja, joissa toiminta on järjestetty siten, että tilassa on enintään kymmenen henkilöä kerrallaan. Henkilöiden määrään ei lasketa henkilökuntaa. Lisäksi muuten suljettavaksi määrättyjä tiloja voidaan käyttää vuonna 2009 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattuun harrastustoimintaan. Päätös ei koske ammattiurheilemista   

KYSYMYS: Seurayhtymillä on paljon kenttiä ja ylipainehalleja, jotka katsotaan yksityisiksi liikuntatiloiksi. Voiko näissä tiloissa nyt harrastaa kaiken ikäiset, kunhan turvavälit säilyvät? Vai koskeeko tätä 50 hlön rajoitus? 

VASTAUS: Helsingin kaupunki suosittelee vahvasti myös yksityisiä noudattamaan samoja linjauksia, joita kaupunki on päättänyt omia tilojaan koskien. Meillä ikäraja on vuonna 2008 syntyneet ja tätä nuoremmat niin ulkona kuin sisällä. Esavin päätöksen mukaan yksityisissä tiloissa voi kuitenkin järjestää toimintaa rajatusti myös tätä vanhemmille. Esavin tiedotteen mukaan: 58 g §:n mukainen tilojen sulkemista koskeva päätös ei koske sellaisia sisätiloja, joissa toiminta on järjestetty siten, että tilassa on enintään kymmenen henkilöä kerrallaan. Ylipainehalli on sisätila. Henkilöiden määrään ei lasketa henkilökuntaa. Lisäksi muuten suljettavaksi määrättyjä tiloja voidaan käyttää vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattuun harrastustoimintaan. Päätös ei koske ammattiurheilemista. Ulkotiloja kuten kenttiä ei ole Esavin päätöksellä suljettu, mutta rajatuissa ulkotiloissa tulee mahdollistaa turvavälit.  

MUUT KYSYMYKSET

KYSYMYS: Voidaanko koululaisten uinnin opetusta järjestää Helsingin kaupungin uimahalleissa?  

VASTAUS: Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajan päätöksen (26.2.2021) mukaan toimialan hallinnoimissa uimahalleissa voidaan järjestää koululaisten uinnin opetusta 1.3.2021 alkaen terveysturvallisuuden takaavin ehdoin.  


KYSYMYS: Suljetaanko myös kirjastot? 
 

VASTAUS: Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajan päätöksen (26.2.2021) mukaan yleisölle avoimet asiakastilat pidetään pääosin suljettuina lukuun ottamatta kirjastojen lyhytaikaisten palveluiden ja asioinnin tiloja. Kirjastojen rajattu asiointi voidaan toteuttaa seuraavasti:   

  • Rajattu palvelu toteutetaan siten, että asiakkaiden ja henkilöstön lähikontaktit voidaan välttää    
  • Ensisijaisena palvelutapana etukäteisvaraus ja itsepalvelu.   
  • Aineiston nouto varaushyllystä sekä rajatuista valikoima ja teemahyllyistä automaattien luona.    
  • Materiaalin lainaus ja palautus automaatilla.   
  • Lyhytaikainen asiointi asiakastietokoneilla.   
  • Tarvittaessa avustaminen ja neuvonta palvelutiskillä.   
  • Asioinnissa on velvoite käyttää maskia, mikäli terveydelliset syyt eivät estä käyttöä. Kasvomaskia ei myöskään edellytetä alle 12-vuotiailta.  


KYSYMYS: Voidaanko nuorisotiloissa tarjota nuorten yksilö- ja pienryhmätoimintaa tai ulkona toteutettavaa nuorisotyötä alle 10 hengen ryhmissä, kuten helmikuussa? 
 

VASTAUS: Nuorten yksilö- ja pienryhmätoimintaa voidaan tapauskohtaisesti harkiten tarjota nuorisotiloilssa. Nuorisotiloissa voidaan tarjota vuonna 2008 syntyneille ja tätä nuoremmille ohjattua harrastustoimintaa. Ulkona toteutettavaa nuorisotyötä ryhmille ei voi järjestää, mutta etsivä nuorisotyö ja digitaalinen nuorisotyö ovat mahdollisia. 


KYSYMYS: Pitääkö yhdistyksen terveysturvallisuuslomake toimittaa uudelleen, jos sen on jo kertaalleen toimittanut? 

VASTAUS: Ei tarvitse. Riittää, että terveysturvallisuuslomakkeen on täyttänyt ja palauttanut.  Kertaalleen yhdistyksen kutakin harrastus-/toimintamuotoa koskien. Ellei tätä ole vielä tehnyt, lomake tulee palauttaa 2.3.2021 klo 12 mennessä. Lomake löytyy: Avustukset | Helsingin kaupunki 


KYSYMYS: Mitä tapahtuu, jos yhdistys ei noudata etäisyyksiä tai on muutoin noudattamatta Helsingin kaupungin päätöksiä?
 

VASTAUS: Kulttuurin ja vapaa-ajan henkilöstö seuraa toimintaa, puuttuu poikkeamiin ja raportoi poikkeamista. Ellei yhdistyksen toiminta korjaannu, sen tilavuorot voidaan perua. 01.03.2021 20:53