Suoraan sisältöön

Yritykset ja muut organisaatiot

Senaatintorin terassihanke etenee. Neljän päivän mittainen avoin haku tuotti yli 100 hakemusta, joista mukaan on nyt valittu 16 ravintoloitsijaa Helsingin keskustan alueelta. Terassialueen visuaalinen ilme saa inspiraationsa urbaanista siirtolapuutarhasta mökkeineen ja palstoineen. Turvallisuus ja alueen kulttuurihistoriallinen arvo ovat olleet suunnittelun keskiössä.

Helsinki tarjoaa tapahtumajärjestäjille lisäohjeistusta ja neuvontaa koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa 

Koronaviruksen hillitsemiseen liittyvä tapahtumajärjestäjien lisäohjeistus on suunniteltu kaupungin eri viranomaisten ja palveluntuottajien toimesta yhteistyössä kahden tapahtuman, perinteikkään Helsinki Cupin ja uuden Suvilahti Summerin, kanssa.

Verkko-osoitteessa www.hel.fi/tapahtumallisuus on tapahtumajärjestäjän muistilista, johon on koottu tietoa yleisimmin tarvittavista luvista ja muista asioista, joista tapahtuman järjestäjän tulee huolehtia. Tapahtuman luonteen mukaan voidaan tarvita vielä muitakin lupia ja ilmoituksia kuin sivustolla mainitut.

Helsingin kaupunki on 20.5. linjannut ensimmäisistä keinoista, joilla edistetään erityisesti ravintolatoiminnan toipumista koronakriisin aiheuttamasta poikkeuksellisen haastavasta tilanteesta. Yksi keskeisistä uusista avauksista on mahdollisuus toteuttaa Senaatintorista kesän 2020 kiinnostavin terassi- ja palvelualue sekä kohtaamispaikka. Lisäksi ravintolatoimintaa pyritään vauhdittamaan lupiin ja toimintamalleihin liittyvillä uudistuksilla.

Vauhtia lupabyrokratiaan

Ravintolaterassien osalta on jo aiemmin päätetty, että kaupunki ei peri niihin liittyviä maksuja huhti- ja toukokuulta 2020. Nyt maksuista luovutaan myös kesäkuun osalta. Ravintolatoiminnan osalta kaupunki toimii kevennetyillä lupamenettelyillä ja nopeutetuilla aikatauluilla. Terassien laajentamisesta tehdään aiempaa helpompaa.

Kaupunki mahdollistaa myös väliaikaista yritys-, liikunta- ja kulttuuritoimintaa siellä, missä ihmiset nyt liikkuvat eli aukioilla, toreilla, puistoissa ja rannoilla. Väliaikainen yritystoiminta on mahdollista myös veneistä ja muilla kuin vesiliikenteen käyttämillä laitureilla. 

Haku helsinkiläisten yksinyrittäjien toimintatukeen

Helsingin kaupunki avaa tänään 20.4. haun yksinyrittäjien toimintatukeen koronavirusepidemian aiheuttamista taloudellisista menetyksistä johtuen. Helsinki myöntää haussa yksinyrittäjille kertaluontoisen 2000 euron toimintatuen aikavälille 16.3.–31.8.2020. Rahoitus toimintatukeen tulee työ- ja elinkeinoministeriöstä. Avustusta voi hakea myös takautuvasti.

Voit hakea yksinyrittäjän toimintatukea Helsingissä asiointi.hel.fi-palvelun kautta. Palvelusta löydät myös ohjeet. Asiointipalveluun pääset osoitteesta asiointi.hel.fi/yksinyrittajantuki tai suoraan  tästä linkistä.

Lisätietoa ja ohjeet löydät tältä sivulta. Samalta sivulta löydät tarvittaessa paperisen hakulomakkeen. Kuvalliset ohjeet tuen hakemiseen.

Monien helsinkiläisten yritysten ja muiden organisaatioiden taloustilanne on koronaviruskriisin takia kriittinen. Kaupunki etsii aktiivisesti keinoja tilanteen parantamiseksi.

Nyt jo noin 5000 yrittäjää on saanut kaupungilta toimintatukea

Helsingin kaupunki avasi 20. huhtikuuta haun yksinyrittäjän toimintatukeen. Yksinyrittäjien toimintatuki on 2000 euron arvoinen kertakorvaus yksinyrittäjälle koronavirustilanteesta yritystoimintaan aiheutuneisiin kustannuksiin. Nyt jo noin 5000 yrittäjää on saanut kaupungilta toimintatukea. Helsinki on siis jakanut yksinyrittäjille jo noin 10 miljoonaa euroa koronaviruksesta johtuvan pandemian aiheuttamien vahinkojen kattamiseksi.

Kaupunki tukee yrittäjiä ja työnhakijoita koronakriisissä

Helsingin kaupunki auttaa yrittäjiä monin tavoin koronakriisin keskellä ja etsii jatkuvasti uusia keinoja helpottaakseen yritysten tilannetta. Moni palvelu, kuten työllisyydenhoito, jatkuu normaalisti, nyt vain etänä. Helsinki tekee myös jatkuvasti tiivistä yhteistyötä muun muassa muiden kotimaisten sekä ulkomaisten kaupunkien, korkeakoulujen sekä yritysmaailman kanssa, jotta kaupungilla on tietoa toimenpiteiden tukena ja apua ohjataan oikeaan suuntaan.

Yrityksille mahdollisuus hakea vapautusta tontinvuokrasta

Helsingin kaupunki helpottaa koronakriisin vuoksi vaikeuksiin joutuneilla toimialoilla toimivien yritysten toimintaa tarjoamalla mahdollisuuden hakea vapautusta tontinvuokrasta. Tontinvuokralainen voidaan vapauttaa kokonaan vuokranmaksuvelvoitteista kolmen kuukauden ajalta. Maksuvapautusta tulee hakea erillisellä hakulomakkeella. Hakemus tulee jättää kaupungille viimeistään 31. toukokuuta 2020. Maksuvapautuksen hakemuslomake julkaistaan Tontin vuokralaiselle -sivulla. Myös kulttuuripuolen palvelujen maanvuokrasta voi hakea vapautusta.

Lue koko ohjeistus: Maanvuokrasta vapautuminen

Yrittäjä, voit pyytää kaupungille lähettämäsi laskun maksamista ennen eräpäivää

Helsingin kaupunki tukee yrittäjiä monin tavoin koronatilantessa. Kaupungille palveluja tai tuotteita toimittaneet yritykset voivat nyt pyytää kaupungille lähettämänsä laskun tai laskujen maksamista eräpäivää aiemmin. Maksun aikaistamista pyydetään täyttämällä lomake taloushallintopalvelun nettisivuilla.

Helsinki tukee yrityksiä ja muita organisaatioita

Kaupungin vuokralle antamien liikehuoneistojen ja muiden liiketilojen vuokrien maksu voidaan tarvittaessa keskeyttää enintään kolmen kuukauden ajaksi. Erääntyneet vuokrat maksetaan kunkin yritysvuokralaisen kanssa erikseen sovittavan 12 kuukauden maksuaikataulun mukaisesti ilman viivästysseuraamuksia. Myös Helsingin kaupunkikonsernin tytäryhteisöjä suositetaan noudattamaan tätä linjausta oman taloudellisen liikkumavaransa puitteissa.

Kaupunki ei myöskään peri vuokraa tiloissaan toimivilta vuokralaisilta siltä ajalta, jolloin toimialan omat tilat ovat suljettuja. Tämä koskee niitä vuokralaisia, jotka toimivat nyt suljettuna olevissa toimipisteissä.

Kaupunki on käynnistänyt käytännönläheisiä, yritysten neuvontaan ja tukeen liittyviä toimenpiteitä. Tavoitteena on jatkuvasti parantaa tilannekuvaa ja löytää konkreettisia välittömän auttamisen keinoja ahdingossa oleville yrittäjille. Yrittäjille suunnattujen tukipalvelujen päivittyvä listaus NewCo Helsingin verkkosivuilla.

Kaupungin järjestöavustukset

Helsingin kaupungin järjestöille vuodelle 2020 myöntämiä avustuksia ei tässä tilanteessa peritä takaisin, mikäli avustuksen käyttämättä jääminen kokonaan tai osittain johtuu koronavirustilanteesta.  Järjestöt voivat tässä erityistilanteessa halutessaan muokata ja sopeuttaa toimintaansa niin, että kohderyhmien tukeminen avustusrahoituksella on muilla tavoilla mahdollista.

Kaupungin ohjeita elintarvikeyrityksille koronaviruksen varalta

Tämänhetkisessä epidemiatilanteessa elintarvikeyritysten kuten ravintoloiden, kahviloiden, elintarvikemyymälöiden, leipomoiden ja muiden elintarviketuotantolaitosten tulee noudattaa toiminnassaan erityisen hyvää hygieniaa.

Kaupungin asiakaslaskutus

Kaupungin eri palveluja koskevassa asiakaslaskutuksessa taloushallintopalvelu voi yli 100 euron saatavien kohdalla toistaiseksi antaa asiakkaan pyynnöstä 60 päivää maksuaikaa tavanomaisen 30 päivän sijaan.18.06.2020 13:32