Suoraan sisältöön

Helsingissä voimassa olevat keskeiset suositukset ja rajoitukset

Helsinki ja muu pääkaupunkiseutu on tällä hetkellä koronavirusepidemian leviämisvaiheessa. Lisätietoa leviämisvaiheen kriteereistä sivun lopussa.

Tästä koosteesta näet Helsingissä voimassa olevat suositukset ja rajoitukset koronavirustilanteeseen liittyen. Mukana on tietoa liittyen muun muassa maskisuositukseen, ravitsemisliikkeisiin, matkustamiseen, julkisiin tiloihin ja kokoontumisiin sekä päiväkoteihin ja kouluihin.

Näiden suositusten lisäksi kaupungin toimialoilla on voimassa erityissuosituksia, joista toimialat viestivät palvelujensa yhteydessä.


Tällä sivulla:


Kasvomaskin käyttösuositus koskien kaikkia yli 15-vuotiaita

 • Joukkoliikenteessä
 • Julkisissa tilaisuuksissa ja tiloissa, kuten kaupoissa ja pankeissa
 • Kaupungin palveluissa, kuten kirjastoissa, sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä kulttuuripalveluissa
 • Urheilu- ja kulttuuritapahtumissa
 • Kaikissa vapaa-ajan tiloissa
 • Toisen asteen oppilaitoksissa, mukaan lukien lukiot, ja korkeakouluissa
 • Yläkouluissa. Yläkoululaisille kaupunki tarjoaa maskit.
 • Vanhemmilla varhaiskasvatuksen tiloissa esimerkiksi lapsia vietäessä ja haettaessa
 • Varhaiskasvatuksen henkilöstölle sisätiloissa mahdollisuuksien mukaan. Maskin käyttöä suositellaan erityisesti työssään eri paikoissa kiertäville henkilöille kuten sijaisille, päiväkotiapulaisille, päiväkodin johtajille, työharjoittelijoille ja työssäoppijoille.
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöllä potilas- ja asiakastyössä
 • Työpaikoilla kaikilla läsnätyössä olevilla kaikissa kohtaamisissa ja työpaikalla liikuttaessa. Suositus koskee niin yksityisen kuin julkisen sektorin työpaikkoja.
 • Koronavirustestiin hakeuduttaessa ja ennen tuloksen saamista, mikäli on välttämätön syy liikkua ulkona
 • Riskialueelta Suomeen saavuttaessa ja siirryttäessä maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos karanteenin aikana on välttämätön syy liikkua ulkona.
 • Muissa tilanteissa, joissa lähikontaktin välttäminen ei ole mahdollista.
 • Lisätietoa: Kasvomaskien jakelupisteet

Aikuisten harrastustoiminta keskeytetään kaupungin sisätiloissa

Kaupunkien hallinnoimissa sisätiloissa tapahtuva yli 20-vuotiaiden joukkue- ja kontaktilajien harrastustoiminta keskeytetään 23.11.2020 alkaen kolmeksi viikoksi. Myöskään aikuisten harrastusjoukkueiden välisiä otteluita, kilpailuita tai alueellista sarjatoimintaa ei järjestetä samana ajanjaksona. Yksityisten toimijoiden suositellaan noudattavan samoja rajoituksia. Lisäksi suositellaan, että kaikki aikuisten harrastukset suoritetaan toistaiseksi vain omassa harrastusryhmässä.

Kaupungit lähettävät seuroille asiasta tarkemmat ohjeet ja peruuttavat aikuisten harrastustoiminnan joukkue- ja kontaktilajien vuorot kyseessä olevalta ajalta.

Rajoitukset eivät koske yksilö- ja ryhmälajien maajoukkuetoimintaa, SM-tason ja I-divisioonan tasoista kilpailutoimintaa ja kansainväliselle huipulle tähtäävää ammattimaista harjoittelua. Rajoitus ei koske toimintaa, jossa osallistujien turvavälit säilyvät tosiasiallisesti koko harjoituksen ajan.

Kasvomaskin käyttöä edellytetään sisäliikuntatiloissa

Kaikilta 15 vuotta täyttäneiltä edellytetään kasvomaskin käyttöä kaupungin hallinnoimissa sisäliikuntatiloissa. Tällaisia tiloja ovat esimerkiksi Kisahalli, Liikuntamylly, Jääkenttäsäätiön jäähallit sekä Urheiluhallien uimahallit ja liikuntatilat.

Kasvomaskia tulee käyttää muulloin kuin liikuntasuorituksen aikana. Kasvomaskin käyttöä ei edellytetä henkilöiltä, jotka eivät terveydentilansa vuoksi voi maskia käyttää. Henkilön oma ilmoitus asiasta katsotaan riittäväksi.

Velvoite koskee kaikkea sisäliikuntaa, esimerkiksi koulujen liikuntatilojen seura- ja harrastuskäyttöä. Myös jäähallit ovat sisäliikuntatiloja.

Harrastus- ja ryhmätoiminnassa tehtävät muutokset

Kasvomaskien edellyttäminen asiakkailta on yksi toimenpide turvata liikunnan harrastamismahdollisuudet koronaviruksen kiihtymisvaiheen aikana. Liikuntapaikkoihin ei saa tulla oireisena.

Kaupungit edellyttävät jokaiselta toimijalta muutoksia, jotka parantavat terveysturvallisuutta edelleen. Harrastustoiminnassa tehtäviä ratkaisuja ovat esimerkiksi:

 • Ryhmien sekoittamista vähennetään.
 • Halailua, huutamista ja tarpeetonta kokoontumista vältetään.
 • Sisääntuloa porrastetaan.
 • Saattajien ja huoltajien määrää tiloissa vähennetään.
 • Ryhmien kokoa pienennetään.
 • Turvaetäisyyksiä kasvatetaan tilajärjestelyillä.
 • Harjoituksia ja toimintaa siirretään ulos.
 • Osa harrastuksista toteutetaan etänä.
 • Harjoitusten sisältöä muutetaan

Yhdistysten toiminnassa järjestäjä vastaa terveysturvallisuudesta viranomaisohjeiden ja suositusten mukaisesti.

Harrastustoiminta ja vapaa-ajan toiminta muissa kuin kaupungin hallinnoimissa tiloissa

Yksityisten toimijoiden suositellaan keskeyttävän sisätiloissa tapahtuvan yli 20-vuotiaiden joukkue- ja kontaktilajien harrastustoiminta 23.11.2020 alkaen kolmeksi viikoksi. Myöskään aikuisten harrastusjoukkueiden välisiä otteluita, kilpailuita tai alueellista sarjatoimintaa ei suositella järjestettävän samana ajanjaksona. Lisäksi suositellaan, että kaikki aikuisten harrastukset suoritetaan toistaiseksi vain omassa harrastusryhmässä. Suosituksiin pätevät samat rajaukset kuin kaupungin sisäliikuntatiloissa.

Yksityisiin sisäliikuntatiloihin suositellaan asetettavaksi samanlainen velvoite käyttää kasvomaskia kuin kaupunkien hallinnoimiin tiloihin. Kaupunkien vapaa-aikatoimet tarjoavat neuvontaa ja ohjausta linjausten toteuttamiseen.

Etätyötä suositellaan laajasti

Etätyötä suositellaan kaikissa niissä tehtävissä, joissa sen tekeminen on työtehtävät huomioon ottaen mahdollista. Lisäksi edistetään työjärjestelyitä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä työpaikoilla.

Yksityisen ja julkisen sektorin työpaikoilla suositellaan, että kaikki läsnätyössä olevat käyttävät sisätiloissa kasvomaskia kaikissa kohtaamisissa ja työpaikalla liikuttaessa. Kasvomaskin käyttöä ei edellytetä henkilöiltä, jotka eivät terveydentilansa vuoksi voi maskia käyttää. Henkilön oma ilmoitus asiasta katsotaan riittäväksi.

Vierailujen rajoitukset sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä

Suositellaan tapaamista ulkona, jos mahdollista. Sisällä vierailijoiden määrää rajoitettu. Vierailuja yhteisissä tiloissa ei sallita. Vierailut pitää sopia etukäteen. Vierailun aikana pitää käyttää kasvomaskia, huolehtia turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta. Tarkempaa tietoa yksiköiden vierailukäytännöistä löytyy verkkosivuilta.

Yksityisen ja julkisen sektorin työpaikoilla suositellaan, että kaikki läsnätyössä olevat käyttävät sisätiloissa kasvomaskia kaikissa kohtaamisissa ja työpaikalla liikuttaessa. Kasvomaskin käyttöä ei edellytetä henkilöiltä, jotka eivät terveydentilansa vuoksi voi maskia käyttää. Henkilön oma ilmoitus asiasta katsotaan riittäväksi.

Palvelukeskukset kiinni vuoden loppuun asti

Eläkeläisille ja työttömille tarkoitetut palvelukeskukset ovat kiinni ainakin vuoden 2020 loppuun asti. Tilannetta arvioidaan uudestaan vuoden lopussa.

Ikääntyneiden päivätoiminta auki rajatusti

Ikääntyneiden päivätoimintaa avataan rajatusti vain niille asiakkaille, joiden arvioidaan tarvitsevan eniten tukea. Asiakkaat kutsutaan mukaan päivätoimintaan henkilökohtaisesti.

Päivätoiminnassa toimitaan pienryhmissä ja ryhmien kokoonpanot eivät vaihdu. Päivän aikana huolehditaan tarkkaan turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta. Myös päivän ohjelma suunnitellaan voimassa olevat rajoitukset huomioiden.

Asiakkaita ohjataan käyttämään kasvomaskia koko päivän ajan ja heitä pyydetään varaamaan omia maskeja mukaan. Kuljetusten aikana matkustajien määrä on rajoitettu.

Julkiset tilat pidetään auki turvajärjestelyillä

Kaupungin toimipisteet pidetään auki. Asiakasmääriä ja turvaetäisyyksien tosiasiallista toteutumista tiloissa seurataan aktiivisesti. Tarvittaessa tilassa olevien määrää tai palvelutoimintaa rajoitetaan henkilöstön toimesta. Mikäli turvaetäisyyksien toteutumista ei voida muulla tavoin tosiasiallisesti varmistaa, asiakasmäärää voidaan rajata normaalia pienemmäksi. Julkisia tiloja ovat muiden muassa uimahallit, liikuntahallit, nuorisotilat, kulttuurikeskukset, museot ja kirjastot.

Uimahallien kävijämäärää rajoitetaan puoleen ja pukukaapeista puolet suljetaan. Lisäksi kirjastoissa vähennetään opintosalien paikkoja toistaiseksi.

Yksityisen ja julkisen sektorin työpaikoilla suositellaan, että kaikki läsnätyössä olevat käyttävät sisätiloissa kasvomaskia kaikissa kohtaamisissa ja työpaikalla liikuttaessa. Kasvomaskin käyttöä ei edellytetä henkilöiltä, jotka eivät terveydentilansa vuoksi voi maskia käyttää. Henkilön oma ilmoitus asiasta katsotaan riittäväksi.

Ravitsemisliikkeiden aukiolon, anniskeluajan ja asiakaspaikkamäärän rajoittaminen

 • Ravintolat voivat olla auki enintään klo 23 asti ja anniskelu on sallittu välillä klo 07–22.
 • Anniskelun saa aloittaa esimerkiksi aamiaistarjoilun yhteydessä klo 7, jos aluehallintovirasto on myöntänyt siihen luvan. Ilman tätä lupaa anniskelun saa aloittaa aikaisintaan klo 9. Rajoitus on voimassa 15.12. asti.
 • Ravitsemisliikkeet voivat avata ovensa sulkemisen jälkeen uudelleen aikaisintaan klo 05.
 • Aukioloaikojen rajoitukset eivät koske huoltoasemien yhteydessä toimivia ravitsemisliikkeitä.
 • Pääasiassa alkoholijuomia tarjoavien ravintoloiden asiakaspaikoista puolet saa olla käytössä. Rajoitus on voimassa 15.12. asti.
 • Muiden ravitsemisliikkeiden, kuten ruokaravintoloiden, kahviloiden, pikaruokapaikkojen ja pizzerioiden asiakaspaikoista saa olla käytössä kolme neljäsosaa. Rajoitus on voimassa 15.12. asti.
 • Lisäksi on tarjottava muun muassa mahdollisuus käsienpesuun, ja ravintolan on huolehdittava riittävistä etäisyyksistä niin sisätiloissa kuin jonoissa.
 • Alkoholin anniskelussa noudatetaan lisäksi aina alkoholilakia ja ravitsemisliikkeen anniskelulupaan liittyviä määräyksiä .

Aukioloaikojen rajoitukset eivät koske Suomen ja ulkomaiden välillä tai ulkomailla kulkevaa laiva- ja lentoliikennettä eikä huoltoaseman yhteydessä toimivia ravitsemisliikkeitä.

Pääkaupunkiseudulla käyttöönotetun toimintamallin mukaan yksittäisten ravintoloiden toiminnan rajoittaminen on mahdollista tapauksissa, joissa ravintola ei noudata suosituksia ja rajoituksia tai ei muuten pysty varmistamaan terveysturvallisia olosuhteita. Päätöksen asiassa tekee Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Valtioneuvosto: Rajoitukset ja suositukset koronaepidemian aikana

Yleisötilaisuudet sisätiloissa rajataan alle 20 henkeen

Sisätiloissa järjestettävien yleisötilaisuuksien enimmäishenkilömäärä rajoitetaan 20 henkeen pääkaupunkiseudulla kolmeksi viikoksi 23.11. alkaen.

Yleisötilaisuuksissa ja julkisissa kokoontumisissa tulee noudattaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Opetus- ja kulttuuriministeriön suosituksia turvaväleistä ja hygieniakäytännöistä. Suositukset ovat voimassa 31.12.2020 asti.

Tapahtuman järjestäjät voivat oman harkintansa mukaan päättää, edellyttävätkö ne osallistujilta kasvomaskin käyttöä.

THL: Suositukset koskien julkisia tiloja ja yleisiä kokoontumisia

Urheilu- ja kulttuuritapahtumissa suositellaan maskeja

Urheilu- ja kulttuuritapahtumajärjestäjiä kannustetaan vahvasti suosittelemaan maskeja tapahtumakävijöille.

Yksityiset tapahtumanjärjestäjät voivat harkintansa mukaan päättää, edellyttävätkö he tapahtumaan osallistuvilta kasvomaskin käyttöä.

Helsingin kaupunki: Tapahtumajärjestäjän koronaohjeistus

Yksityistilaisuudet rajataan 10 henkeen

Kehotetaan noudattamaan harkintaa ja pidättyväisyyttä ja suositellaan, ettei yli 10 hengen yksityistilaisuuksia toistaiseksi järjestetä lainkaan. Suositus koskee myös opiskelijatilaisuuksia, syksyn ylioppilasjuhlia ja joulun ajan juhlia.

Järjestäjät voivat harkintansa mukaan päättää, edellyttävätkö he tapahtumaan osallistuvilta kasvomaskin käyttöä.

Matkustamista koskevat valtakunnalliset suositukset

Voimassa ovat valtakunnalliset suositukset ja rajoitukset, kuten tarpeettoman matkustamisen välttäminen muualle kuin maihin, joiden osalta matkustusrajoituksista on luovuttu. Kotimaassa voi matkailla, kun noudattaa koronavirukseen liittyviä terveys- ja turvallisuusohjeita. Sairaana tulee välttää kaikkea matkustamista.

Valtioneuvosto: Rajoitukset ja suositukset koronaepidemian aikana

Toisen asteen opetuksessa lisätään etäopetusta

Toisen asteen etäopetuksen vuorottelua lisätään toistaiseksi.

Turvallisuussuositusten noudattaminen kasvatuksessa ja koulutuksessa sekä poikkeukselliset opetusjärjestelyt

Varhaiskasvatuksessa ja lähiopetuksessa noudatetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) turvallisuussuosituksia.

Perusopetuksessa ja toiseen asteen oppilaitoksissa huolehditaan muun muassa alkamisaikojen ja ruokailujen porrastuksista, turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta. Jos varhaiskasvatuksessa, koulussa tai oppilaitoksessa on ollut koronaan sairastunut henkilö, altistuneet kartoitetaan ja heidät asetetaan karanteeniin. Altistuneille oppilaille järjestetään etäopetusta. Karanteenista päättää tartuntatautilääkäri.

Jos epidemiatilanteen pahentuessa peruskoulun opetusta on haastava järjestää esimerkiksi useamman henkilöstöön kuuluvan ollessa karanteenissa, niin silloin siirrytään poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, jossa useampi luokka saa etäopetusta. Tämän päätöksen tekee kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja. Päätöksen edellytyksenä on terveysviranomaisen arvio siitä, että poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen on välttämätöntä.

Kasvomaskisuositus peruskoulujen henkilöstölle

Peruskoulujen koko henkilöstölle suositellaan kasvomaskien käyttöä töissä. Maskisuositusta noudattamalla pystytään turvaamaan lähiopetuksen jatkuvuutta ja vähentämään altistustilanteita kouluissa. Suositus astuu voimaan Helsingissä 11.11.2020. Suositusta voi kuitenkin noudattaa omaehtoisesti heti.

THL: Lapset ja korona

Lisätietoja:

HUS: Alueellinen koronavirusepidemiatilanne ja suositukset

Valtakunnalliset rajoitukset ja suositukset koronaepidemian aikana

Koronavirustilanteen leviämisvaiheen kuvaus

 • Tartunnat leviävät väestössä alueellisesti tai laajemmin: ilmaantuvuus on viikossa yli 12–25 tapausta per 100 000 asukasta ja kahdessa viikossa yli 18–50 tapausta per 100 000 asukasta. 
 • Tapausten päivittäinen kasvunopeus on yli 10 %.
 • Positiivisten näytteiden osuus on yli 2 %. 
 • Alle puolet tartunnanlähteistä on jäljitettävissä.
 • Sairaalahoidon ja tehohoidon tarve kasvaa voimakkaasti
 • Lähde: THL


25.11.2020 10:36