Suoraan sisältöön

Helsingissä voimassa olevat keskeiset suositukset ja rajoitukset

Helsinki ja muu pääkaupunkiseutu on tällä hetkellä koronavirusepidemian leviämisvaiheessa. Lisätietoa leviämisvaiheen kriteereistä löytyy sivun lopussa.

Tästä koosteesta näet Helsingissä voimassa olevat suositukset ja rajoitukset koronavirustilanteeseen liittyen.

Näiden suositusten lisäksi kaupungin toimialoilla on voimassa erityissuosituksia, joista toimialat viestivät palvelujensa yhteydessä.

Päivitetty 6.5.: Suositukset ja rajoitukset pääosin voimassa toistaiseksi.


Tällä sivulla:


Kasvomaskin käyttöä suositellaan kaikille yli 12-vuotiaille

Kasvomaskisuositus on voimassa toistaiseksi. 

 • Maskipakko Helsingin seudun liikennevälineissä astui voimaan lauantaina 13.3. Maskipakosta voivat poiketa vain sellaiset henkilöt, jotka eivät terveytensä vuoksi voi käyttää maskia.
 • Julkisissa tilaisuuksissa ja tiloissa, kuten kaupoissa ja pankeissa
 • Työpaikoilla kaikilla läsnätyössä olevilla kaikissa kohtaamisissa ja työpaikalla liikuttaessa.
 • Kaupungin palveluissa, kuten sosiaali- ja terveyspalveluissa
 • Kirjastoissa asioitaessa tulee käyttää kasvomaskia (ei koske henkilöitä, joilla on terveydellinen este käyttää kasvomaskia)
 • Urheilu- ja kulttuuritapahtumissa ja kaikissa vapaa-ajan tiloissa
 • Toisen asteen oppilaitoksissa, mukaan lukien lukiot, ja korkeakouluissa
 • Alakouluissa ja yläkouluissa maskisuositus 6-luokasta alkaen. Kaupunki tarjoaa maskit.
 • Vanhemmilla varhaiskasvatuksen tiloissa esimerkiksi lapsia vietäessä ja haettaessa
 • Varhaiskasvatuksen henkilöstölle sisätiloissa mahdollisuuksien mukaan. Erityisesti työssään eri paikoissa kiertävillä henkilöillä
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöllä potilas- ja asiakastyössä
 • Koronavirustestiin hakeuduttaessa ja ennen tuloksen saamista, mikäli on välttämätön syy liikkua ulkona
 • Riskialueelta Suomeen saavuttaessa ja siirryttäessä maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos karanteenin aikana on välttämätön syy liikkua ulkona.
 • Muissa tilanteissa, joissa lähikontaktin välttäminen ei ole mahdollista.
 • Lisätietoa: Kasvomaskien jakelupisteet

Tosiasiallisen etäisyyden pitäminen julkisissa tiloissa, tartuntatautilain väliaikainen 58 d §

Rajoitus on voimassa 25.2.–31.5.2021.

Yksityisillä ja julkisilla toimijoilla on velvollisuus järjestää yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käyttö siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa. Toimija voi toteuttaa velvoitteensa asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin taikka muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla. Päätös koskee lähes kaikkia yksityisiä ja julkisia asiakastiloja, pois lukien ravintoloiden tilat. Jollei kontaktien välttäminen ole mahdollista, koko asiakastila voidaan aluehallintoviraston tai kunnan päätöksellä sulkea kokonaan.

Rajoitus koskee sisätiloja, joita käytetään yli 10 asiakkaan tai osallistujan samanaikaiseen oleskeluun sekä rajattuja ulkotiloja, joita käytetään samanaikaiseen yli 50 asiakkaalle tai osallistujalle suunnattuun tarkoitukseen.

Päätöksen on tehnyt Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Harrastustoimintaa 2001 syntyneille ja sitä nuoremmille

Kaupunkien hallinnoimissa sisätiloissa voidaan järjestää ohjattua harrastustoimintaa vuonna 2008 ja sitä myöhemmin syntyneille.

Kaupunkien hallinnoimissa ulkotiloissa voidaan järjestää ohjattua harrastustoimintaa vuonna 2001 syntyneille ja sitä nuoremmille.

Maanantaista 3.5.2021 alkaen kaupungin hallinnoimissa sisätiloissa voidaan järjestää rajoitetusti ohjattua harrastustoimintaa vuonna 2001 syntyneille ja sitä nuoremmille.

Avaaminen koskee kaikkia kenttiä, mukaan lukien tekonurmikentät, pesäpallokentät ja yleisurheilukentät. Luonnonnurmikentät avataan kuitenkin vasta, kun kentän nurmi on käyttöä kestävässä kunnossa.

Nuorisotyön toteuttaminen rajatuissa ryhmissä on mahdollista.

Toiminnassa on noudatettava seuraavia periaatteita:

 • Harrastusryhmän kokoonpano on vakiintunut ja perustuu ennakkoilmoittautumiseen. Tilat avataan vain varattuja vuoroja varten eikä avoimelle käytölle.
 • Toiminnassa on noudatettava viranomaisten antamia terveysturvallisuusohjeita. Viranomaisten antamien ohjeiden rikkominen voi johtaa tilavarausten peruuttamiseen tai toiminnan keskeyttämiseen.
 • Toiminnalle on laadittava kaupungille toimitettava terveysturvallisuussuunnitelma.
 • Työpajoja tai kerran järjestettäviä kursseja ei järjestetä.
 • Toiminnassa noudatetaan viranomaisten, ja liikunnan osalta lisäksi Olympiakomitean antamia terveysturvallisuusohjeita turvaetäisyyksistä, käsihygieniasta ja kasvomaskien käyttämisestä.
 • Ohjaajat ja 12 vuotta täyttäneet osallistujat käyttävät kasvomaskia, mikäli henkilöllä ei ole terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle. Kasvomaskin käyttöä edellytetään muulloin paitsi urheilusuoritusten aikana.
 • Toiminta toteutetaan tavalla, jossa lähikontaktit voidaan välttää tai ne vähenevät merkittävästi.
 • Harrastusryhmän koko on mitoitettava niin, että osallistujat voivat säilyttää turvavälin. Suurissa tiloissa voi toimia useampi ryhmä kuitenkin siten, että ryhmät eivät ole keskenään kontaktissa.
 • Ryhmäkoon mitoittamisesta ja valvonnasta sekä muiden ohjeiden valvonnasta vastaa toiminnan järjestäjä.
 • Sisätilojen pukeutumis- ja peseytymistilojen käyttö rajoitetaan vain välttämättömään käyttöön. Ulkokenttien pukutilat ovat kiinni, WC-tiloja voi käyttää.
 • Harrastukseen saattajat, kuten vanhemmat, eivät tule sisätiloihin. Alle kouluikäisten saattamisen osalta voidaan tehdä erityisjärjestelyjä.

Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit suosittelevat voimakkaasti myös yksityisiä toimijoita noudattamaan samoja rajauksia ja turvallisuusohjeita järjestämässään lasten ja nuorten harrastustoiminnassa.

Lue lisää harrastustoiminnasta

Etätyötä suositellaan laajasti

Suositus on voimassa toistaiseksi.

Etätyötä suositellaan kaikissa niissä tehtävissä, joissa sen tekeminen on työtehtävät huomioon ottaen mahdollista. Lisäksi edistetään työjärjestelyitä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä työpaikoilla.

Yksityisen ja julkisen sektorin työpaikoilla suositellaan, että kaikki läsnätyössä olevat käyttävät sisätiloissa kasvomaskia kaikissa kohtaamisissa ja työpaikalla liikuttaessa. Kasvomaskin käyttöä ei edellytetä henkilöiltä, jotka eivät terveydentilansa vuoksi voi maskia käyttää. Henkilön oma ilmoitus asiasta katsotaan riittäväksi.

Vierailujen rajoitukset sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä

Rajoitukset tulevat voimaan maanantaina 19.4.2021.

Koska Helsinki on koronaepidemian leviämisvaiheessa, vierailuja joudutaan rajoittamaan. Rajoitusten tarkoituksena on suojella potilaita, asukkaita ja henkilökuntaa koronavirustartunnalta.

Lähiomaiset voivat vierailla sairaalassa hoidettavien potilaiden luona kerran päivässä. Vierailun kesto sisällä on maksimissaan 30 minuuttia ja vierailijoita voi olla kaksi kerrallaan. Vierailun aikana on noudatettava suojautumisohjeita. Ulkona vierailun kesto on maksimissaan yksi tunti, ja vierailijoita saa olla viisi. Vierailu pitää sopia etukäteen henkilökunnan kanssa.

Omaiset ja läheiset voivat vierailla asukkaan luona seniorikeskuksissa, palvelutaloissa ja hoivakodeissa kerran päivässä. Vierailijoita voi olla sisätiloissa kaksi kerrallaan. Ulkovierailuissa vierailijoita voi olla viisi. Vierailu sisä- tai ulkotiloissa voi kestää yhden tunnin.

Kaikki vierailut pitää sopia etukäteen omaisen hoitopaikan kanssa, ja vierailun aikana pitää käyttää kasvomaskia. Vierailulle saa tulla vain terveenä. Turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta on huolehdittava.

Palvelukeskukset kiinni 16.5. saakka

Rajoitukset ovat voimassa 16.5.2021 saakka.

Palvelukeskukset pysyvät kiinni 16.5. saakka. Toiminnan avaamista arvioidaan uudelleen toukokuun alussa. Palvelukeskusten tuettu ryhmätoiminta on myös keskeytetty.

Ikääntyneiden päivätoiminta keskeytetään

Rajoitukset ovat voimassa 16.5.2021 saakka.

Ikääntyneiden päivätoiminnan sulkua jatketaan 16.5. saakka. Niille asiakkaille, jotka tarvitsevat eniten tukea, on etsitty vaihtoehtoisia yhteydenpidon tapoja. Päivätoiminnan avaamista arvioidaan uudelleen toukokuun alussa.

Asiakastiloja koskevat uudet säännökset

Säännökset ovat voimassa 30.6.2021 asti.

Kaikissa julkisissa ja yksityisissä asiakastiloissa tulee:

 • Olla mahdollisuus käsien puhdistamiseen joko kädet pesemällä tai käsidesillä
 • Olla esillä riittävät hygieniaohjeistukset
 • Sijoittaa mahdolliset asiakaspaikat riittävän etäälle toisistaan ja muutoinkin oleskelu on järjestettävä mahdollisimman väljästi
 • Tehostaa tilojen ja pintojen puhdistamista normaalitasosta

Julkiset tilat

Rajoitukset ovat voimassa 16.5.2021 saakka.

Kaikki yleisölle avoimet liikunnan ja vapaa-ajan asiakastilat, vuonna 2008 ja sitä myöhemmin syntyneiden lasten ohjatun harrastustoiminnan vuoroja lukuun ottamatta, pysyvät edelleen suljettuina 2.5.2021 saakka. Esimerkiksi kaupungin museoita, kulttuuritaloja tai liikuntatiloja ei avata yleiselle käytölle. 3.5.2021 alkaen mahdollistetaan vuonna 2001 syntyneiden ja tätä nuorempien ohjattu harrastustoiminta sisätiloissa sekä nuorisotilojen rajoitettu käyttö. Muutoin kaikki liikunnan ja vapaa-ajan asiakastilat pysyvät edelleen suljettuina 16.5.2021 saakka.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä varhaiskasvatukseen, perusopetukseen ja toisen asteen välttämättömään koulutukseen käytettävät tilat pidetään auki. Myös esimerkiksi välttämätön asiointikoneiden käyttö kirjastoissa ja vähävaraisten kasvomaskijakelu jatkuu. Kaupungit ovat määritelleet välttämättömiä palveluita tarjoavat tilat, jotka pidetään rajatusti ja terveysturvallisesti auki. Kirjastot tarjoavat edelleen rajattua palvelua.

Kirjastot tarjoavat rajattua palvelua, johon kuuluu:

 • Aineiston nouto varaushyllystä sekä rajatuista valikoima- ja teemahyllyistä automaattien luona. 
 • Välttämätön, nopea asiointi asiakastietokoneilla.
 • Ensisijaisena palvelutapana etukäteisvaraus ja itsepalvelu automaatilla.
 • Tarvittaessa avustaminen ja neuvonta palvelutiskillä.
 • Asioinnissa on velvoite käyttää maskia. (Ei koske henkilöitä, joilla on terveydellinen este käyttää kasvomaskia.)

Ravitsemisliikkeiden aukiolon, anniskeluajan ja asiakaspaikkamäärän rajoittaminen

 • Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, käytössä saa olla kolmasosa asiakaspaikoista. Alkoholia saa anniskella klo 7-17, ja sallittu aukioloaika on klo 05-18.
 • Muissa ravintoloissa käytössä on puolet asiakaspaikoista. Anniskelu on sallittu klo 7-17 ja sallittu aukioloaika on klo 05-19.
 • Anniskelun saa aloittaa esimerkiksi aamiaistarjoilun yhteydessä klo 07, jos aluehallintovirasto on myöntänyt siihen luvan. Ilman tätä lupaa anniskelun saa aloittaa aikaisintaan klo 09.
 • Ravintoloissa asiakkaat on sisätiloissa ohjattava istumaan paikoillaan. Siten esimerkiksi karaoke ja tanssiminen ovat kiellettyjä.

Valtioneuvosto: Rajoitukset ja suositukset koronaepidemian aikana

Yleisötilaisuudet rajataan välttämättömiin

Rajoitukset ovat voimassa 31.5.2021 asti.

Kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset kielletään määräajaksi kuitenkin siten, että korkeintaan 6 henkilön ehdottoman välttämättömien yleisötilaisuuksien ja kokouksien järjestäminen sallitaan, mikäli turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja THL:n 21.9.2020 antamaa ohjetta. 

THL: Suositukset koskien julkisia tiloja ja yleisiä kokoontumisia

Tapaamiset suositellaan rajattavaksi lähipiiriin

Suositus on voimassa 16.5.2021 saakka.

Suositellaan, että tapaamiset rajoitetaan saman kotitalouden tai pysyvyydeltään siihen rinnastettavien läheisten välille. Muita yksityisiä tapaamisia tai perhekokoontumisia ei suositella järjestettäväksi. Hautajaisiin tai muistotilaisuuksiin osallistuminen suositellaan rajattavaksi vain hyvin suppeaan lähiomaisten joukkoon.

Matkustamista koskevat valtakunnalliset suositukset

Suositukset ovat on voimassa toistaiseksi.

Kun matkustat laivalla ja saavut Suomeen ja Helsinkiin

Laivaan noustessa kaikilta yli 12-vuotiailta edellytetään todistus negatiivisesta koronatestituloksesta tai sairastetusta koronasta. Todistusta ei edellytetä risteilymatkustajilta, jotka eivät käy maissa toisessa maassa.  

Matkan aikana saat yhteystietolomakkeen. Täytä se ennen kuin saavut sataman terveysneuvontapisteelle. Neuvontapisteet sijaitsevat terminaalissa ja autokaistalla.

Jos henkilöllä ei satamaan tultaessa ole todistusta 72 tuntia aiemmin otetusta testistä, hänelle suositellaan heti ensimmäistä testiä satamassa.

Matkan jälkeen on otettava myös toinen koronavirustesti aikaisintaan 72 tuntia maahaansaapumisen jälkeen. Jos olet sairastanut koronavirustaudin edeltävän kuuden kuukauden aikana, sinun ei tarvitse mennä testiin.

Voit varata ajan toiseen koronavirustestiin:

Sillä aikaa kun odotat ensimmäisen tai toisen testin testitulosta, pysy omaehtoisessa karanteenissa kotona tai majapaikassasi. Jos testitulokset ovat negatiiviset, voit lopettaa omaehtoisen karanteenin. 

Huoltovarmuuden kannalta välttämättömille matkustajille suositellaan 14 vuorokauden omaehtoista karanteenia, jota voi lyhentää testeillä.

Tavaraliikenteen kuljetus- ja logistiikkahenkilöstön ei tarvitse jäädä karanteeniin eikä mennä testeihin, kun he saapuvat Suomeen työtehtävissä. Heille on laadittu ja jaettu omiin työtehtäviin soveltuvat ohjeet.

Kun saavut Suomeen ja Helsinkiin lentäen

Lentomatkustajat, jotka saapuvat ulkomailta Helsinki-Vantaan lentoasemalle, ohjataan maksuttomaan koronatestiin. Maahan saapuvia suositellaan täyttämään tietonsa jo etukäteen Finentry-palvelussa.

Matkustajille suositellaan omaehtoista 14 vuorokauden karanteenia, jota voi lyhentää kahdella testillä. Ensimmäinen testi otetaan lentokentällä ja toinen aikaisintaan 72 tuntia maahan saapumisen jälkeen.

Kun odotat testituloksia, pysy omaehtoisessa karanteenissa kotona tai majapaikassasi. Jos molempien testien tulos on negatiivinen, voit keskeyttää omaehtoisen karanteenin.

Lue lisää Finavian sivuilta

Tarpeetonta matkustamista vältettävä

Voimassa ovat valtakunnalliset suositukset ja rajoitukset, kuten tarpeettoman matkustamisen välttäminen muualle kuin maihin, joiden osalta matkustusrajoituksista on luovuttu.

Kotimaassa voi matkailla, kun noudattaa koronavirukseen liittyviä terveys- ja turvallisuusohjeita.

Sairaana tulee välttää kaikkea matkustamista.

Valtioneuvosto: Rajoitukset ja suositukset koronaepidemian aikana

Yläkoulut siirtyvät asteittain lähiopetukseen

Peruskoulun 7.–10.-luokat siirtyvät lähiopetukseen maanantaina 3.5. Siihen asti opetus järjestetään vuorottelumallilla, jossa vuosiluokat vuorottelevat etä- ja lähiopetuksessa. Ryhmäkokoja säädellään siten, että turvavälit pystytään säilyttämään.

Toinen aste siirtyy asteittain lähiopetukseen

Lukiot siirtyvät lähiopetukseen maanantaina 3.5. Siihen asti opetus järjestetään vuorottelumallilla, jossa puolet opiskelijoista on kerrallaan lähiopetuksessa. Päätöksessä on huomioitu, että abiturienttien opiskelu on päättynyt. Ryhmäkokoja säädellään siten, että turvavälit pystytään säilyttämään.

Ammatilliset oppilaitokset siirtyvät lähiopetukseen maanantaina 3.5. Siihen asti opetus järjestetään vuorottelumallilla, jossa kolmasosa oppimisyhteisön opiskelijoista on kerrallaan lähiopetuksessa. Ryhmäkokoja säädellään siten, että turvavälit pystytään säilyttämään.

Kasvatuksessa ja koulutuksessa noudatetaan THL:n suosituksia

Suositukset ovat voimassa toistaiseksi.

Varhaiskasvatuksessa ja lähiopetuksessa noudatetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) turvallisuussuosituksia.

Perusopetuksessa ja toiseen asteen oppilaitoksissa huolehditaan muun muassa alkamisaikojen ja ruokailujen porrastuksista, turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta. Jos varhaiskasvatuksessa, koulussa tai oppilaitoksessa on ollut koronaan sairastunut henkilö, altistuneet kartoitetaan ja heidät asetetaan karanteeniin. Altistuneille oppilaille järjestetään etäopetusta. Karanteenista päättää tartuntatautilääkäri.

Jos epidemiatilanteen pahentuessa peruskoulun opetusta on haastava järjestää esimerkiksi useamman henkilöstöön kuuluvan ollessa karanteenissa, niin silloin siirrytään poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, jossa useampi luokka saa etäopetusta. Tämän päätöksen tekee kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja. Päätöksen edellytyksenä on terveysviranomaisen arvio siitä, että poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen on välttämätöntä.

Kasvomaskisuositus peruskoulujen henkilöstölle

Suositus on voimassa toistaiseksi.

Peruskoulujen koko henkilöstölle suositellaan kasvomaskien käyttöä töissä. Maskisuositusta noudattamalla pystytään turvaamaan lähiopetuksen jatkuvuutta ja vähentämään altistustilanteita kouluissa.

THL: Lapset ja korona

Lisätietoja:

HUS: Alueellinen koronavirusepidemiatilanne ja suositukset

Valtakunnalliset rajoitukset ja suositukset koronaepidemian aikana

Koulujen maskisuositusta laajennetaan kuudesluokkalaisiin

Suositus on voimassa toistaiseksi.

Perusopetuksessa kasvomaskisuositus laajennetaan kuudesluokkalaisiin 13.1.2021 alkaen THL:n suosituksen mukaisesti. Kasvomaskia suositellaan käytettäväksi, ellei käytölle ole terveydellistä estettä. Oppilaita opastetaan kasvomaskien turvalliseen käyttöön. Kuudesluokkalaiset saavat kasvomaskit kouluilta, mutta myös omia kasvomaskeja voi käyttää.

Koronaan varautuminen ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa

Oppilaitokset tiedottavat koronan vaikutuksista opiskeluun omilla sivuillaan:

Ammattikorkeakoulut

Yliopistot


Koronavirustilanteen leviämisvaiheen kuvaus

 • Tartunnat leviävät väestössä alueellisesti tai laajemmin: ilmaantuvuus on viikossa yli 12–25 tapausta per 100 000 asukasta ja kahdessa viikossa yli 18–50 tapausta per 100 000 asukasta. 
 • Tapausten päivittäinen kasvunopeus on yli 10 %.
 • Positiivisten näytteiden osuus on yli 2 %. 
 • Alle puolet tartunnanlähteistä on jäljitettävissä.
 • Sairaalahoidon ja tehohoidon tarve kasvaa voimakkaasti
 • Lähde: THL

Lisätietoja voimassa olevista rajoituksista Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivuilla.07.05.2021 13:40