Suoraan sisältöön

Helsingissä voimassa olevat keskeiset suositukset ja rajoitukset

Helsinki ja muu pääkaupunkiseutu on tällä hetkellä koronavirusepidemian leviämisvaiheessa.

Tästä koosteesta näet Helsingissä voimassa olevat suositukset ja rajoitukset koronavirustilanteeseen liittyen.

Näiden suositusten lisäksi kaupungin toimialoilla on voimassa erityissuosituksia, joista toimialat viestivät palvelujensa yhteydessä.

Suositukset ja rajoitukset pääosin voimassa toistaiseksi.


Tällä sivulla:

Kasvomaskin käyttöä koskevat suositukset

Suositus on voimassa toistaiseksi.

Maskia käyttämällä kaikki 12 vuotta täyttäneet ja tätä vanhemmat suojaavat itseään ruuhkaisissa liikennevälineissä sekä sellaisissa sisätiloissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa. Vakavan koronataudin riskiryhmiin kuuluvan kannattaa käyttää maskia, vaikka hän olisi täysin rokotettukin.

Maskin käyttöä suositellaan pääkaupunkiseudulla jatkossa erityisesti:

 • niille, jotka hakeutuvat koronaepäilyn vuoksi hoitoon tai testiin
 • niille, joilla on hengitystieinfektion oireita, mutta kodin ulkopuolella liikkuminen on välttämätöntä
 • niille, jotka tietävät altistuneensa koronavirukselle (esimerkiksi perheessä on todettu tartuntoja) ja kodin ulkopuoliset lähikontaktit eivät ole vältettävissä
 • sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin hakeutuville asiakkaille, potilaille ja vierailijoille sekä henkilökunnalle toiminnasta vastaavan tahon ohjeistuksen mukaisesti.

Alueen kouluihin, korkeakouluihin ja muihin oppilaitoksiin annetut erilliset maskinkäyttösuositukset päättyvät. Maskia saa halutessaan edelleen käyttää ja maskeja jaetaan oppilaille sekä henkilökunnalle maksutta kaupunkien kouluissa ja oppilaitoksissa.

Harrastustoiminta

Harrastustoiminnassa on noudatettava seuraavia terveysturvallisuusohjeita:

 • Harrastusryhmä kokoontuu samassa kokoonpanossa.
 • Vältetään kontakteja toisten harrastusryhmien kanssa.
 • Harrastustoimintaan ei osallistuta flunssaoireisena.
 • Harrastustoiminnassa noudatetaan yleisiä ohjeita käsi- ja yskimishygieniasta.
 • Asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä ehkäistään. Toimija voi toteuttaa velvoitteensa asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin taikka muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla.
 • Harrastustoiminnassa vältetään tarpeetonta fyysistä kontaktia.
 • Mahdolliset osallistujapaikat sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan ja muutoinkin oleskelu järjestetään mahdollisimman väljästi.
 • Vahva suositus on, että ohjaajat ja yli 12-vuotiaat käyttävät sisätiloissa kasvomaskia, mikäli terveydelliset syyt eivät ehdottomasti estä sen käyttöä. Maskia ei tarvitse käyttää liikuntasuoritusten aikana.
 • Kilpailu-, ottelu- ja turnaustoiminnan yleisön osalta noudatetaan aluehallintoviraston yleisötilaisuuksia koskevia päätöksiä.
 • Kaikkia harrastustoimintaan osallistuvia ohjeistetaan noudattamaan annettuja terveysturvallisuusohjeita.
 • Ohjeistamisesta ja ohjeiden noudattamisen valvonnasta vastaa aina toiminnan järjestäjä.

Ulkotiloissakin tapahtuvassa harrastustoiminnassa on suositeltavaa soveltavin osin noudattaa yllä kuvattuja periaatteita.

Etätyösuositus

Suositus on voimassa toistaiseksi.

Työnantajille suositellaan, että laajasta etätyöstä voidaan siirtyä asteittain etä- ja lähityön yhdistämiseen 1.3. alkaen.

Vierailujen rajoitukset sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä

Rajoitukset ovat voimassa toistaiseksi.

Läheiset ja omaiset voivat vierailla Helsingin sairaalassa hoidettavien potilaiden luona. Sisävierailussa vierailijoita voi olla enintään kaksi kerrallaan. Vierailukäyntejä voi olla päivän aikana kaksi. Yksittäisellä vierailulla ei ole aikarajaa. Ulkovierailuissa vierailijamäärää, vierailujen päivittäistä määrää ja niiden kestoa ei rajoiteta.

Jos tulet vierailulle, sinulla ei saa olla koronatartuntaa tai hengitysinfektio-oireita. Vierailijoiden pitää käyttää suojamaskia sekä huolehtia hyvästä käsihygieniasta ja riittävistä turvaväleistä. Voit kysyä lisätietoa vierailuista siitä sairaalasta, jossa omaisesi on hoidossa.

Vierailuohjeet seniorikeskuksissa, palvelutaloissa ja hoivakodeissa

• Suosittelemme ensisijaisesti ulkovierailua.
• Suosittelemme, että sisävierailut tapahtuvat läheisesi huoneessa tai erillisessä vierailutilassa.
• Tule vierailulle vain terveenä.
• Pese kädet saippualla tai käytä käsihuuhdetta ennen vierailua.
• Suosittelemme, että käytät suu-nenäsuojaa koko vierailun ajan.
• Pidä riittävä turvaväli läheiseesi ja muihin asukkaisiin.

Palvelukeskukset auki 1.3. alkaen

Palvelukeskukset avautuivat 1.3. Palvelukeskusten asiakasnumeroissa palvellaan normaalisti.

Ikääntyneiden palveluista saa ohjausta ja palveluneuvontaa Seniori-infosta. Seniori-infon verkkosivut ovat osoitteessa hel.fi/seniorit. Seniori-infoon voi olla yhteydessä myös puhelimitse maanantaista perjantaihin klo 9–15, p. 09 310 44556.

Ikääntyneiden päivätoiminta ja tuettu ryhmätoiminta auki 1.3. alkaen

Päivätoiminta ja ryhmätoiminta avautuivat 1.3. Eniten tukea tarvitseville asiakkaille pyritään löytämään vaihtoehtoisia yhteydenpidon tapoja.

Asiakastiloja koskevat säännökset

Seuraavat säännökset ovat voimassa 30.6.2022 asti.

Kaikissa julkisissa ja yksityisissä asiakastiloissa tulee lain mukaan:

 • Olla mahdollisuus käsien puhdistamiseen joko kädet pesemällä tai käsidesillä
 • Olla esillä riittävät hygieniaohjeistukset
 • Sijoittaa mahdolliset asiakaspaikat riittävän etäälle toisistaan ja muutoinkin oleskelu on järjestettävä mahdollisimman väljästi
 • Tehostaa tilojen ja pintojen puhdistamista normaalitasosta

(Tartuntatautilaki 58 c §)

Julkiset tilat

Kaikissa Helsingin kaupungin asiakaspalvelutiloissa huolehditaan tilakohtaisin järjestelyin terveysturvallisuuden toteutumisesta tartuntatautilain 58 c §:n mukaisesti.

Ravitsemisliikkeiden aukiolon, anniskeluajan ja asiakaspaikkamäärän rajoittaminen

Varsinaiset ravintolarajoitukset poistuivat 1.3. alkaen. Rajoitusten poistuminen koskee kaikkia ravintoloita.

Nämä ravintoloita koskevat yleiset hygienia- ja etäisyydenpitovelvoitteet ovat voimassa kaikilla alueilla:

 • Ravintoloiden on ilmoitettava asiakkaikseen saapuville näkyvästi, ettei henkilö, jolla on koronavirustartuntaan sopivia oireita, saa tulla ravintolaan.
 • Ravintoloiden on huolehdittava siitä, ettei sen tiloissa synny tarpeetonta tungosta.
 • Ravintoloiden on huolehdittava tilojen ja pintojen puhdistamisesta, sekä siitä että asiakkaat saavat mahdollisuuden käsien puhdistamiseen.
 • Ravintoloiden on laadittava kirjallinen suunnitelma siitä, miten se toteuttaa sen toimintaan säädetyt velvollisuudet ja rajoitukset.

Valtioneuvosto: Rajoitukset ja suositukset koronaepidemian aikana

Yleisötilaisuudet

Pääkaupunkiseudun yleisötilaisuuksia koskevat kokoontumisrajoitukset poistuivat maanantaina 14.2.2022.

Edelleen voimassa ovat tartuntatautilain yleiset hygieniavaatimukset, joilla parannetaan asiakas- ja yleisötilojen terveysturvallisuutta. Tartuntatautilain pykälässä 58 c määritellään yleiset hygieniavaatimukset, ja ne ovat voimassa ilman erillisiä viranomaispäätöksiä koko Suomessa erilaisissa asiakas- ja yleisötiloissa, kuten kaupoissa, kauppakeskuksissa, liikuntatiloissa, museoissa, teattereissa ja kirjastoissa.

THL: Suositukset koskien julkisia tiloja ja yleisiä kokoontumisia

Yksityistilaisuuksien järjestäminen

Pääkaupunkiseudulla ei ole voimassa yksityistilaisuuksiin liittyviä rajoituksia. Yksityistilaisuuksissakin on hyvä noudattaa terveysturvallisuudesta annettuja suosituksia, kuten vain täysin oireettomana osallistumista, hyvää käsihygieniaa ja riittävän etäisyyden pitämistä.

Opetuksen järjestäminen

Peruskoulut, lukiot ja ammatilliset oppilaitokset aloittavat Helsingissä kevään 2022 opinnot lähiopetuksessa.

Kasvatus ja koulutus

Suositukset ovat voimassa toistaiseksi.

Koronarajoituksia lievennetään varhaiskasvatuksessa ja kouluissa.

Edelleen noudatetaan tarkasti terveysturvallisuusohjeita. Huomiota kiinnitetään hyvään käsi- ja yskimishygieniaan. Kouluun ja päiväkotiin voi tulla vain terveenä. Toiminnassa otetaan huomioon tilaväljyys, mutta oppilas-/lapsiryhmiä ei tarvitse enää pitää koko ajan tiukasti erillään toisistaan. Välitunteja ei ole enää välttämätöntä porrastaa, mutta siirtymätilanteissa vältetään edelleen ruuhkien syntymistä.

Alueen kouluihin ja muihin oppilaitoksiin annetut erilliset maskinkäyttösuositukset ovat päättyneet. Maskia saa halutessaan edelleen käyttää ja maskeja jaetaan oppilaille sekä henkilökunnalle maksutta kaupunkien kouluissa ja oppilaitoksissa.

Yön yli kestäviä leirikouluja ja matkoja kotimaassa voidaan järjestää terveysturvallisuusohjeita noudattaen. Valvojiksi voidaan ottaa myös huoltajia koulun oman henkilöstön lisäksi. Mukaan ei saa tulla oireisena tai sairaana. Huoltajat käyttävät maskeja Helsingin kaupungin henkilöstön maskiohjeiden mukaisesti ja noudattavat myös muita terveysturvallisuusohjeita.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään sisä- ja ulkotoimintana. Lapset toimivat oman ohjaajan kanssa pysyväisluonteisissa ryhmissä.

Koronan kotitestien jakelu alkaa viikolla 9. Testit kohdennetaan aluksi peruskoulujen oppilaille ja henkilökunnalle sekä toisella asteella niille opiskelijoille, jotka osallistuvat yo-kirjoituksiin.

THL: Lapset ja korona

Lisätietoja:

HUS: Alueellinen koronavirusepidemiatilanne ja suositukset

Valtakunnalliset rajoitukset ja suositukset koronaepidemian aikana

19.08.2022 15:53