Suoraan sisältöön

Helsingissä voimassa olevat suositukset ja rajoitukset

Helsinki ja muu pääkaupunkiseutu on tällä hetkellä koronavirusepidemian kiihtymisvaiheessa. (Lisätietoa kiihtymisvaiheen kriteereistä tämän sivun lopussa.)

Tästä koosteesta näet Helsingissä voimassa olevat suositukset ja rajoitukset koronavirustilanteeseen liittyen. Mukana on tietoa liittyen muun muassa maskisuositukseen, ravitsemusliikkeisiin, matkustamiseen, julkisiin tiloihin ja kokoontumisiin sekä päiväkoteihin ja kouluihin.

Näiden suositusten lisäksi kaupungin toimialoilla on voimassa erityissuosituksia, joista toimialat viestivät palvelujensa yhteydessä.

Kasvomaskin käyttösuositus koskien kaikkia yli 15-vuotiaita

 • Joukkoliikenteessä
 • Julkisissa tilaisuuksissa ja tiloissa, kuten kaupoissa ja pankeissa
 • Kaupungin palveluissa, kuten kirjastoissa, sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä kulttuuripalveluissa
 • Urheilu- ja kulttuuritapahtumissa
 • Toisen asteen oppilaitoksissa, mukaan lukien lukiot, ja korkeakouluissa
 • Vanhemmat käyttäisivät maskeja varhaiskasvatuksen tiloissa esimerkiksi lapsia vietäessä ja haettaessa
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöllä potilas- ja asiakastyössä
 • Kaikilla muilla työpaikoilla, kun turvavälejä, vuorotteluja tiloissa tai muita hygienia- ja turvallisuusjärjestelyjä ei pystytä toteuttamaan
 • Koronavirustestiin hakeuduttaessa ja ennen tuloksen saamista, mikäli on välttämätön syy liikkua ulkona
 • Riskialueelta Suomeen saavuttaessa ja siirryttäessä maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos karanteenin aikana on välttämätön syy liikkua ulkona.
 • Muissa tilanteissa, joissa lähikontaktin välttäminen ei ole mahdollista.
 • Lisätietoa: Kasvomaskisuositus

Etätyö

Etätyötä suositaan niissä tehtävissä, joissa sen tekeminen on työtehtävät huomioon ottaen mahdollista. Lisäksi edistetään työjärjestelyitä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä työpaikoilla.

Vierailujen rajoitukset sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä

Suositellaan tapaamista ulkona, jos mahdollista. Sisällä vierailijoiden määrää rajoitettu. Vierailuja yhteisissä tiloissa ei sallita. Tarkempaa tietoa yksiköiden vierailukäytännöistä löytyy näiden verkkosivuilta.

Palvelukeskukset

Eläkeläisille ja työttömille tarkoitetut palvelukeskukset ovat kiinni ainakin vuoden 2020 loppuun asti. Tilannetta arvioidaan uudestaan vuoden lopussa.

Ravitsemusliikkeiden aukiolon, anniskeluajan ja asiakaspaikkamäärän rajoittaminen

 • Ravintolat voivat aikavälillä 8.10.-10.10.2020 olla auki klo 04–01 ja anniskelu on sallittu välillä 09‒24. Alkaen 11.10. ravintolat voivat olla auki klo 04–23 ja anniskelu on sallittu välillä klo 09–22. Tämä rajoitus on voimassa lokakuun loppuun asti.
 • Ei asiakaspaikkarajoitusta ennen 11.10. Kaikilla asiakkailla tulee olla oma istumapaikka.
 • Alkaen 11.10. ravintolan asiakaspaikoista puolet saa olla käytössä.
 • Lisäksi on tarjottava muun muassa mahdollisuus käsienpesuun, ja ravintolan on huolehdittava riittävistä etäisyyksistä niin sisätiloissa kuin jonoissa.

Pääkaupunkiseudulla käyttöönotetun toimintamallin mukaan yksittäisten ravintoloiden toiminnan rajoittaminen on mahdollista tapauksissa, joissa ravintola ei noudata suosituksia ja rajoituksia tai ei muuten pysty varmistamaan terveysturvallisia olosuhteita. Päätöksen asiassa tekee Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Valtioneuvosto: Rajoitukset ja suositukset koronaepidemian aikana

Yleisötilaisuudet

Yli 20 hengen yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa on noudatettava Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä. Ohjeistus on voimassa 19.10.-18.11.2020.

THL: Julkisiin tiloihin ja kokoontumisiin liittyvät suositukset

Urheilu- ja kulttuuritapahtumat

Urheilu- ja kulttuuritapahtumajärjestäjiä kannustetaan vahvasti suosittelemaan maskeja tapahtumakävijöille.

Helsingin kaupunki: Tapahtumajärjestäjän koronaohjeistus

Yksityistilaisuudet

Kehotetaan noudattamaan harkintaa ja pidättyväisyyttä ja suositellaan, ettei yli 20 hengen yksityistilaisuuksia toistaiseksi järjestetä. Suositus koskee myös opiskelijatilaisuuksia, syksyn ylioppilasjuhlia ja joulun ajan juhlia.

Matkustaminen

Voimassa ovat valtakunnalliset suositukset ja rajoitukset, kuten tarpeettoman matkustamisen välttäminen muualle kuin maihin, joiden osalta matkustusrajoituksista on luovuttu. Kotimaassa voi matkailla, kun noudattaa koronavirukseen liittyviä terveys- ja turvallisuusohjeita. Sairaana tulee välttää kaikkea matkustamista.

Valtioneuvosto: Rajoitukset ja suositukset koronaepidemian aikana

Turvallisuussuositusten noudattaminen kasvatuksessa ja koulutuksessa sekä poikkeukselliset opetusjärjestelyt

Varhaiskasvatuksessa ja lähiopetuksessa noudatetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) turvallisuussuosituksia.

Perusopetuksessa ja toiseen asteen oppilaitoksissa huolehditaan muun muassa alkamisaikojen ja ruokailujen porrastuksista, turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta. Jos varhaiskasvatuksessa, koulussa tai oppilaitoksessa on ollut koronaan sairastunut henkilö, altistuneet kartoitetaan ja heidät asetetaan karanteeniin. Altistuneille oppilaille järjestetään etäopetusta. Karanteenista päättää tartuntatautilääkäri.

Jos epidemiatilanteen pahentuessa peruskoulun opetusta on haastava järjestää esimerkiksi useamman henkilöstöön kuuluvan ollessa karanteenissa, niin silloin siirrytään poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, jossa useampi luokka saa etäopetusta. Tämän päätöksen tekee kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja. Päätöksen edellytyksenä on terveysviranomaisen arvio siitä, että poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen on välttämätöntä.

THL: Lapset ja korona

Lisätietoja:

Helsinki – ajankohtaista koronasta

HUS: Alueellinen koronavirusepidemiatilanne ja suositukset

Valtakunnalliset rajoitukset ja suositukset koronaepidemian aikana

Koronavirustilanteen kiihtymisvaiheen kuvaus

 • Tartuntojen alueellinen ilmaantuvuus on noussut: 7 vrk tapaussumma on suuruusluokkaa > 6‒15/100 000 asukasta ja 14 vrk tapaussumma on suuruusluokkaa > 10‒25/100000 asukasta
 • Positiivisten näytteiden osuus on > 1 %
 • Ajoittain esiintyy paikallisia ja alueellisia tartuntaketjuja
 • Tartunnanlähteet ovat kuitenkin pääsääntöisesti jäljitettävissä
 • Sairaalahoidon tarpeeseen pystytään vastaamaan ilman erityistoimia
 • Lähde: THL20.10.2020 10:51