Suoraan sisältöön

Helsingissä voimassa olevat keskeiset suositukset ja rajoitukset

Helsinki ja muu pääkaupunkiseutu on tällä hetkellä koronavirusepidemian leviämisvaiheessa.

Tästä koosteesta näet Helsingissä voimassa olevat suositukset ja rajoitukset koronavirustilanteeseen liittyen.

Näiden suositusten lisäksi kaupungin toimialoilla on voimassa erityissuosituksia, joista toimialat viestivät palvelujensa yhteydessä.

Suositukset ja rajoitukset pääosin voimassa toistaiseksi.


Tällä sivulla:


Kasvomaskin käyttöä suositellaan kaikille yli 12-vuotiaille

Kasvomaskin käyttöä suositellaan kaikille yli 12-vuotiaille kaikissa sisätiloissa kodin ulkopuolella sekä yleisötilaisuuksissa ulkotiloissakin.

Kasvomaskisuositus on voimassa toistaiseksi. 

 • Maskipakko Helsingin seudun liikennevälineissä astui voimaan lauantaina 13.3. Maskipakosta voivat poiketa vain sellaiset henkilöt, jotka eivät terveytensä vuoksi voi käyttää maskia.
 • Julkisissa tilaisuuksissa ja tiloissa, kuten kaupoissa ja pankeissa
 • Työpaikoilla kaikilla läsnätyössä olevilla kaikissa kohtaamisissa ja työpaikalla liikuttaessa.
 • Kaupungin palveluissa, kuten sosiaali- ja terveyspalveluissa
 • Urheilu- ja kulttuuritapahtumissa ja kaikissa vapaa-ajan tiloissa.
 • 12 vuotta täyttäneiden suositellaan käyttävän kasvomaskia yleisötilaisuuksissa ulkotiloissakin.
 • Toisen asteen oppilaitoksissa, mukaan lukien lukiot, ja korkeakouluissa
 • Alakouluissa ja yläkouluissa maskisuositus 6-luokasta alkaen. Kaupunki tarjoaa maskit.
 • Vanhemmilla varhaiskasvatuksen tiloissa esimerkiksi lapsia vietäessä ja haettaessa
 • Varhaiskasvatuksen henkilöstölle sisätiloissa mahdollisuuksien mukaan. Erityisesti työssään eri paikoissa kiertävillä henkilöillä
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöllä potilas- ja asiakastyössä
 • Koronavirustestiin hakeuduttaessa ja ennen tuloksen saamista, mikäli on välttämätön syy liikkua ulkona
 • Riskialueelta Suomeen saavuttaessa ja siirryttäessä maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos karanteenin aikana on välttämätön syy liikkua ulkona.
 • Muissa tilanteissa, joissa lähikontaktin välttäminen ei ole mahdollista.
 • Lisätietoa: Kasvomaskien jakelupisteet

Harrastustoiminta

Rajoitukset ovat voimassa toistaiseksi.

Kaikenikäisten harrastustoiminta on sallittu sisä- ja ulkotiloissa. Toiminnassa on noudatettava harrastustoiminnan terveysturvallisuusohjeita. Helsingin kaupungin avoimessa käytössä oleviin liikuntatiloihin, kuten uimahalleihin, voidaan ottaa enintään puolet normaalista asiakasmäärästä. 

Kaikenikäisten kilpailutoiminta on sallittua sisä- ja ulkotiloissa. Kisojen yleisöä koskevat Etelä-Suomen aluehallintoviranomaisen päätökset yleisötilaisuuksien osanottajamääristä.

Lasten ja nuorten päiväleirien lisäksi yöleiritoiminta mahdollistetaan rajoitetusti. Toiminnassa on noudatettava harrastustoiminnan terveysturvallisuusohjeita. Nuorisotyön toteuttaminen rajatuissa ryhmissä on mahdollista.

Harrastustoiminnassa noudatettavat terveysturvallisuusohjeet: 

 • Harrastustoiminnassa on noudatettava viranomaisten antamia terveysturvallisuusohjeita. Viranomaisten antamien ohjeiden rikkominen voi johtaa tilavarausten peruuttamiseen tai toiminnan keskeyttämiseen.
 • Liikuntaharrastuksissa noudatetaan lisäksi Olympiakomitean antamia terveysturvallisuusohjeita turvaetäisyyksistä, käsihygieniasta ja kasvomaskien käyttämisestä. 
 • Vahva suositus on, että ohjaajat ja yli 12-vuotiaat käyttävät sisätiloissa kasvomaskia, mikäli terveydelliset syyt eivät ehdottomasti estä sen käyttöä. Maskia ei tarvitse käyttää liikuntasuoritusten aikana.
 • Sisätiloissa harjoitus- ja toimintamuodot tulee toteuttaa siten, että toiminnassa on mahdollista välttää lähikontaktit tai ne vähenevät merkittävästi. Tarvittaessa ryhmäkoko on mitoitettava normaalitilannetta pienemmäksi.
 • Vanhemmat ja saattajat eivät oleskele harrastus- ja pukeutumistiloissa.
 • Kilpailu-, ottelu- ja turnaustoiminnan yleisön osalta noudatetaan aluehallintoviraston yleisötilaisuuksia koskevia päätöksiä.
 • Terveysturvallisuuden toteutumisesta vastaa toiminnan järjestäjä.

Ohjetta noudatetaan kaikissa kaupunkien hallinnoimissa tiloissa. Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupungit suosittelevat voimakkaasti myös yksityisiä toimijoita noudattamaan samoja koronarajoituksia ja turvallisuusohjeita harrastustoiminnassa. 

Koronaviruksen leviämisen estämisen ja jäljittämisen kannalta on lisäksi tärkeää, että harrastusryhmässä jokaisella kerralla kirjataan ylös läsnä olleet.

Etätyösuositus

Suositus on voimassa toistaiseksi.

Etätyön tekemistä suositellaan laajasti sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. 

Työpaikoilla on edistettävä järjestelyjä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita mahdollisia riskitekijöitä.

Vierailujen rajoitukset sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä

Rajoitukset ovat voimassa toistaiseksi.

Läheiset ja omaiset voivat vierailla Helsingin sairaalassa hoidettavien potilaiden luona. Vierailun kesto on maksimissaan tunnin ja vierailijoita saa olla kaksi kerrallaan. Vierailuita voi olla päivän aikana kaksi, ja ne tapahtuvat potilashuoneissa. Jos sää suosii ja potilaan kunto sallii, vierailla voi myös ulkona. Ulkovierailun kestoa, vierailijoiden määrää tai vierailujen päivittäistä määrää ei ole rajoitettu. Vierailun aikana tulee noudattaa suojautumisohjeita.

Omaiset voivat vierailla saattohoidossa olevan potilaan luona kahden tunnin ajan. Vierailijoita voi olla kaksi kerrallaan.

Vierailijat voivat tavata seniorikeskusten, palvelutalojen ja hoivakotien asukkaita sisätiloissa. Jos sää suosii ja asukkaan kunto sallii, suosittelemme ulkovierailua. Vierailijoiden lukumäärää ja vierailun kestoa ei ole rajoitettu. Vierailuita voi olla useita saman päivän aikana, ja ne on sovittava etukäteen viimeistään edellisenä päivänä.

Kaikki vierailut pitää sopia etukäteen omaisen hoitopaikan kanssa viimeistään edellisenä päivänä, ja vierailun aikana pitää käyttää kasvomaskia. Vierailulle saa tulla vain terveenä. Turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta on huolehdittava.

Palvelukeskukset avautuvat asteittain 13.9. alkaen

Maanantaista 13. syyskuuta alkaen asiakkaat voivat varata ajan sosiaaliohjaajan palveluneuvontaan ja ohjaukseen. Aika varataan soittamalla oman palvelukeskuksen sosiaaliohjaajalle. Myös asiakastietokoneiden omatoiminen käyttö ajanvarauksella on jälleen mahdollista. Tietokoneaika varataan soittamalla palvelukeskuksen neuvontaan. Palvelut ovat avoinna arkisin klo 8–16.

Kaikille avoimet palvelut, kuten kuntosali, saunat ja avoin ryhmätoiminta, pysyvät suljettuna ainakin 30. syyskuuta saakka. Myös ravintolat pysyvät pääosin kiinni.

Uusia tuettuja ryhmiä avataan eniten tukea tarvitseville asiakkaille. Myös jo käynnissä oleviin ryhmiin voidaan ottaa lisää asiakkaita. Ryhmiin osallistuvat kutsutaan erikseen mukaan toimintaan.

Palvelukeskusten kaikissa toiminnoissa noudatetaan voimassa olevia suojautumisohjeita. Myös asiakkaiden toivotaan käyttävän kasvomaskia ja huolehtivan hyvästä käsihygieniasta. Kaikessa ryhmätoiminnassa ryhmäkoot ovat rajattuja ja ryhmätapaamisen aikana kiinnitetään huomioita riittäviin turvaväleihin.

Iäkkäiden päivätoiminta avataan asteittain

Ikääntyneiden päivätoimintaa avataan 1.6. alkaen asteittain niille asiakkaille, jotka tarvitsevat erityistä tukea. Ryhmiin kutsutaan mukaan erikseen.

Asiakastiloja koskevat säännökset

Säännökset ovat voimassa 31.12.2021 asti.

Kaikissa julkisissa ja yksityisissä asiakastiloissa tulee lain mukaan:

 • Olla mahdollisuus käsien puhdistamiseen joko kädet pesemällä tai käsidesillä
 • Olla esillä riittävät hygieniaohjeistukset
 • Sijoittaa mahdolliset asiakaspaikat riittävän etäälle toisistaan ja muutoinkin oleskelu on järjestettävä mahdollisimman väljästi
 • Tehostaa tilojen ja pintojen puhdistamista normaalitasosta

(Tartuntatautilaki 58 c §)

Julkiset tilat

Rajoitukset ovat voimassa toistaiseksi.

Kuntien asiakaspalvelutilat ja harrastustoiminnan asiakastilat, kuten kirjastot, museot, kulttuurikeskukset,  nuorisotalot ja sisä- ja ulkoliikuntapaikat ovat avoinna.  
 
Kokous- ja kokoontumistilojen vuokraus ja käyttö on mahdollista Etelä-Suomen aluehallintoviraston yleisötilaisuusrajoituksia noudattaen.

Kaikissa Helsingin kaupungin asiakaspalvelutiloissa huolehditaan tilakohtaisin järjestelyin terveysturvallisuuden toteutumisesta tartuntatautilain 58 c §:n mukaisesti.

Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelut

Liikuntapaikat:Helsingin kaupungin sisäliikuntapaikoista Töölön kisahalli, Liikuntamylly, Oulunkylän liikuntapuiston sisätilat, Itäkeskuksen uimahalli, Pirkkolan liikuntapuiston uimahalli sekä kunto- ja voimailusalit, Latokartanon, Maunulan ja Ruskeasuon liikuntahallit sekä Talin ja Myllypuron jalkapallohallit ovat avoinna.  

Loput Helsingin sisäliikuntapaikat avataan elokuun aikana porrastetusti, esimerkiksi Jakomäen ja Yrjönkadun uimahallit sekä Kontulan Kuntokellari avataan maanantaina 30.8. Kumpulan maauimala on 22.8. asti auki, ja Uimastadion puolestaan 12.9. saakka.

Lisätietoa:   

Kirjastot ovat avoinnaja niiden omatoimikäyttö on mahdollista.Kirjastojen lukusalit ja ryhmätoiminnan tilat sekä erilaiset laitteet ovat pääosin käytössä. Kirjastoautot kiertävät reiteillään. Aukioloajat ja lisätietoa  helmet.fi 

Museot:  Helsingin kaupunginmuseo ja Lasten kaupunki, Hakasalmen huvila, Ratikkamuseo, Työväenasuntomuseo ja Ruiskumestarintalo sekä HAM Helsingin taidemuseo ovat auki. Aukioloajat löytyvät museoiden verkkosivuilta.  

Kulttuurikeskukset: 
Annantalo, Caisa, Kanneltalo, Malmitalo, Maunula-talo, Savoy-teatteri, Stoa ja Vuotalo ovat auki. Esitykset toteutetaan uusien koronarajoitusten mukaisesti. Tiedot syksyn ohjelmistosta ja talojen aukioloajoista löytyvät kulttuurikeskusten nettisivuilta:  Annantalo, Caisa, Kanneltalo, Malmitalo, Maunulatalo, Stoa, Vuotalo.   

Nuorisotalot ovat avoinna. Lisätietoa nuorten.helsinki 

Ravitsemisliikkeiden aukiolon, anniskeluajan ja asiakaspaikkamäärän rajoittaminen

 • Ravitsemisliikkeiden anniskelu on sallittu klo 07-23 ja ravitsemisliikkeet saavat olla avoinna klo 05-24.
 • Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, sisätiloissa ja uutena rajoituksena myös ulkotiloissa käytössä on vain puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa on vastaavasti sisä- ja ulkotiloissa käytössä vain 75 % asiakaspaikoista.
 • Ravitsemisliikkeen kaikilla asiakkailla tulee sekä sisä- että ulkotiloissa olla oma istumapaikkansa pöydän tai sitä vastaavan tason ääressä.
 • Alueille tulee voimaan sisätiloissa tanssi- ja karaoke-kielto, eli asiakkaat ohjataan istumaan istumapaikoillaan.

Valtioneuvosto: Rajoitukset ja suositukset koronaepidemian aikana

Yleisötilaisuudet

Rajoitukset voimassa 30.9.2021 asti.

Lauantaista 4.9. alkaen yli kymmenen hengen yleisötilaisuuksissa sisätiloissa voi olla enintään 50 % muun lainsäädännön nojalla tilaan hyväksyttävästä enimmäisosallistujamäärästä tai käytettävissä olevien istuma- tai seisomapaikkojen määrästä. Lisäksi toimintaan osallistuvilla on oltava mahdollisuus fyysisen kontaktin välttämiseen.

Ulkotiloissa osallistujamäärää ei ole rajoitettu, mutta yli 50 hengen yleisötilaisuuksien järjestäjän täytyy varmistaa, että osallistujat voivat välttää fyysisen kontaktin toisiinsa.

Yli 10 hengen sisätilaisuuksissa ja yli 50 hengen ulkotilaisuuksissa täytyy lisäksi noudattaa opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 julkaisemaa ohjetta hygieniakäytännöistä. Ohjeessa painotetaan muun muassa maskin käytön tärkeyttä sekä järjestäjän antamia ohjeita osallistujille äänen käytön ja ruuhkatilanteiden välttämiseen. Lisäksi on noudatettava hygieniavaatimuksia: asiakkaille on tarjottava esimerkiksi mahdollisuus käsien pesemiseen ja oleskelu on järjestettävä mahdollisimman väljästi (tartuntatautilaki 58 c §).

THL: Suositukset koskien julkisia tiloja ja yleisiä kokoontumisia

Yksityistilaisuuksien järjestäminen

Suositus on voimassa toistaiseksi.

Yksityistilaisuuksiin suositellaan samoja rajoituksia kuin yleisötilaisuuksiin.

Kotona tai muissa yksityisissä tiloissa järjestettävät loppukesän ja syksyn juhlat on hyvä järjestää ensisijaisesti ulkotiloissa ja voimassa olevia yleisötilaisuuksien henkilömääräsuosituksia sekä muita tilaisuuksien turvallisesta järjestämisestä annettuja ohjeita noudattaen.

Matkustamista koskevat valtakunnalliset suositukset

Sisärajatarkastukset ovat päättyneet matkustajasatamissa 25.7. Helsingin satamissa ei enää tarkasteta passeja EU- ja Schengen-maiden kansalaisilta. Terveystarkastukset jatkuvat aiemman käytännön mukaisesti.

Lisätietoa muutoksesta saa Rajavartiolaitoksen verkkosivuilta.

Kun matkustat laivalla ja saavut Suomeen ja Helsinkiin

Laivaan noustessa kaikilta yli 12-vuotiailta edellytetään todistus yhdestä tai kahdesta koronarokotuksesta (viimeisestä rokotuksesta vähintään kaksi viikkoa), negatiivisesta koronatestituloksesta (testistä alle 72 tuntia) tai sairastetusta COVID-19-taudista (sairastettu viimeisen kuuden kuukauden sisällä). Jos henkilöllä ei satamaan tultaessa ole todistusta 72 tuntia aiemmin otetusta testistä, hänelle suositellaan heti ensimmäistä testiä satamassa. Todistusta ei edellytetä risteilymatkustajilta, jotka eivät käy maissa toisessa maassa. 

Suomeen saapumista voit nopeuttaa, kun varaat etukäteen tarvittavat testiajat Finentry-palvelussa tai täyttämällä laivalla jaossa olevan Helsingin Soten yhteystietolomakkeen. Palaute se sataman terveysneuvontapisteelle, jotka sijaitsevat terminaalissa ja autokaistalla. Täyttämäsi yhteystietolomake lähetetään koti- tai oleskelupaikkakuntasi terveydenhuoltoon. Yhteystietojen avulla sinut voidaan ohjata toiseen koronatestiin. Tietoja voidaan myös käyttää tartunnanjäljityksessä.

Matkan jälkeen on otettava myös toinen koronavirustesti aikaisintaan 72 tuntia maahan saapumisen jälkeen. Jos olet saanut kaksi koronarokotusta tai olet sairastanut koronavirustaudin edeltävän kuuden kuukauden aikana, sinun ei tarvitse mennä testiin. Koronatestiä ei edellytetä myöskään vuonna 2006 tai myöhemmin syntyneiltä lapsilta.

Ruuhkaantumisen vuoksi kaikilta ei välttämättä ehditä ottaa koronatestiä satamassa. Koronatesti maahan saavuttaessa on esimerkiksi kokonaan rokottamattomille kuitenkin pakollinen ja sen laiminlyönti on rangaistavaa. Hakeudu siis 24 tunnin kuluessa maahan saapumisesta testiin omalla kotipaikkakunnallasi, jos sinulla ei ollut satamatestistä vapauttavaa todistusta mukanasi, etkä päässyt testiin satamassa.

Jos olet saanut vain ensimmäisen rokotuksen rokotussarjasta, johon kuuluu kaksi annosta tai sinulla on negatiivinen testitulos (testistä alle 72 tuntia) tai sinut on testattu vasta maahantulon jälkeen, mene toiseen testiin aikaisintaan 72 tuntia ja viimeistään 120 tuntia maahan saapumisen jälkeen. 

Myös tämä testi on pakollinen ja sen laiminlyönti on rangaistavaa. Suojaudu liikkuessasi maskilla ja odota testitulosta kotona tai majapaikassasi välttäen kontakteja. Jos testitulos on negatiivinen, voit lopettaa kontaktien välttämisen.

Voit varata ajan toiseen koronavirustestiin:

Sillä aikaa kun odotat ensimmäisen tai toisen testin testitulosta, pysy omaehtoisessa karanteenissa kotona tai majapaikassasi. Jos testitulokset ovat negatiiviset, voit lopettaa omaehtoisen karanteenin. 

Huoltovarmuuden kannalta välttämättömille matkustajille suositellaan 10 vuorokauden omaehtoista karanteenia, jota voi lyhentää testeillä.

Tavaraliikenteen kuljetus- ja logistiikkahenkilöstön ei tarvitse jäädä karanteeniin eikä mennä testeihin, kun he saapuvat Suomeen työtehtävissä. Heille on laadittu ja jaettu omiin työtehtäviin soveltuvat ohjeet.

Kun saavut Suomeen ja Helsinkiin lentäen

Lentomatkustajat, jotka saapuvat ulkomailta Helsinki-Vantaan lentoasemalle, ohjataan maksuttomaan koronatestiin. Maahan saapuvia suositellaan täyttämään tietonsa jo etukäteen Finentry-palvelussa.

Matkustajille suositellaan omaehtoista 10 vuorokauden karanteenia, jota voi lyhentää kahdella testillä. Ensimmäinen testi otetaan lentokentällä ja toinen aikaisintaan 72 tuntia maahan saapumisen jälkeen.

Kun odotat testituloksia, pysy omaehtoisessa karanteenissa kotona tai majapaikassasi. Jos molempien testien tulos on negatiivinen, voit keskeyttää omaehtoisen karanteenin.

Lue lisää Finavian sivuilta

Tarpeetonta matkustamista vältettävä

Voimassa ovat valtakunnalliset suositukset ja rajoitukset. Esimerkiksi tarpeetonta matkustamista tulee välttää muualle kuin maihin, joiden osalta matkustusrajoituksista on luovuttu.

Kotimaassa voi matkailla, kun noudattaa koronavirukseen liittyviä terveys- ja turvallisuusohjeita.

Sairaana tulee välttää kaikkea matkustamista.

Valtioneuvosto: Rajoitukset ja suositukset koronaepidemian aikana

Lisätietoa: Kysymyksiä ja vastauksia koronaviruksesta

Opetuksen järjestäminen

Peruskoulut, lukiot ja ammatilliset oppilaitokset aloittivat Helsingissä syksyn 2021 opinnot lähiopetuksessa.

Kasvatuksessa ja koulutuksessa noudatetaan THL:n suosituksia

Suositukset ovat voimassa toistaiseksi.

Varhaiskasvatuksessa ja lähiopetuksessa noudatetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) turvallisuussuosituksia.

Perusopetuksessa ja toiseen asteen oppilaitoksissa huolehditaan muun muassa alkamisaikojen ja ruokailujen porrastuksista, turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta. Jos varhaiskasvatuksessa, koulussa tai oppilaitoksessa on ollut koronaan sairastunut henkilö, altistuneet kartoitetaan ja heidät asetetaan karanteeniin. Altistuneille oppilaille järjestetään etäopetusta. Karanteenista päättää tartuntatautilääkäri.

Jos epidemiatilanteen pahentuessa peruskoulun opetusta on haastava järjestää esimerkiksi useamman henkilöstöön kuuluvan ollessa karanteenissa, niin silloin siirrytään poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, jossa useampi luokka saa etäopetusta. Tämän päätöksen tekee kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja. Päätöksen edellytyksenä on terveysviranomaisen arvio siitä, että poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen on välttämätöntä.

Kasvomaskisuositus peruskoulujen henkilöstölle

Suositus on voimassa toistaiseksi.

Peruskoulujen koko henkilöstölle suositellaan kasvomaskien käyttöä töissä. Maskisuositusta noudattamalla pystytään turvaamaan lähiopetuksen jatkuvuutta ja vähentämään altistustilanteita kouluissa.

THL: Lapset ja korona

Lisätietoja:

HUS: Alueellinen koronavirusepidemiatilanne ja suositukset

Valtakunnalliset rajoitukset ja suositukset koronaepidemian aikana

Koulujen maskisuositusta laajennetaan kuudesluokkalaisiin

Suositus on voimassa toistaiseksi.

Perusopetuksessa kasvomaskisuositus laajennetaan kuudesluokkalaisiin 13.1.2021 alkaen THL:n suosituksen mukaisesti. Kasvomaskia suositellaan käytettäväksi, ellei käytölle ole terveydellistä estettä. Oppilaita opastetaan kasvomaskien turvalliseen käyttöön. Kuudesluokkalaiset saavat kasvomaskit kouluilta, mutta myös omia kasvomaskeja voi käyttää.

Koronaan varautuminen ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa

Oppilaitokset tiedottavat koronan vaikutuksista opiskeluun omilla sivuillaan:

Ammattikorkeakoulut

Yliopistot

16.09.2021 09:07