Suoraan sisältöön

Helsingissä voimassa olevat keskeiset suositukset ja rajoitukset

Helsinki ja muu pääkaupunkiseutu on tällä hetkellä koronavirusepidemian leviämisvaiheessa.

Tästä koosteesta näet Helsingissä voimassa olevat suositukset ja rajoitukset koronavirustilanteeseen liittyen.

Näiden suositusten lisäksi kaupungin toimialoilla on voimassa erityissuosituksia, joista toimialat viestivät palvelujensa yhteydessä.

Suositukset ja rajoitukset pääosin voimassa toistaiseksi.


Tällä sivulla:


Kasvomaskin käyttöä koskevat suositukset

Suositus on voimassa 16.1.2022 asti.

Pääkaupunkiseudulla palataan laajaan maskisuositukseen rokotussuojan tasosta riippumatta kaikkien 12 vuotta täyttäneiden ja tätä vanhempien osalta. Maskinkäyttöä suositellaan kaikissa julkisissa sisätiloissa ja liikennevälineissä, joissa oleskelee muita ihmisiä. Maskinkäyttöä suositellaan näin ollen myös oppilaitoksissa kuudennesta luokasta lähtien.

Yksityisten toimijoiden suositellaan edellyttävän maskin käyttöä henkilökunnalta sekä asiakkailta esimerkiksi yleisötilaisuuksissa, kaupoissa, julkisissa liikennevälineissä ja muissa asiakastiloissa.

Harrastustoiminta

Rajoitukset ovat voimassa toistaiseksi.

Avoimen käytön liikuntatiloissa, kuten uimahalleissa, kuntosaleilla ja ryhmäliikuntatunneilla, ei enää lokakuun alusta alkaen sovelleta henkilömäärärajoituksia. Kaikenikäisten harrastus- ja kilpailutoiminta on sallittu sisä- ja ulkotiloissa.

Kaupungin hallinnoimissa tiloissa suositellaan noudatettavan harrastustoiminnan terveysturvallisuusohjeita.

Harrastustoiminnan järjestämisessä suositellaan, että:

 • Harrastusryhmä kokoontuu samassa kokoonpanossa.
 • Vältetään kontakteja toisten harrastusryhmien kanssa.
 • Harrastustoimintaan ei osallistuta flunssaoireisena.
 • Harrastustoiminnassa noudatetaan yleisiä ohjeita käsi- ja yskimishygieniasta.
 • Harrastustoiminnassa vältetään tarpeetonta fyysistä kontaktia.
 • Mahdolliset osallistujapaikat sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan ja muutoinkin oleskelu järjestetään mahdollisimman väljästi.
 • Vahva suositus on, että ohjaajat ja yli 12-vuotiaat käyttävät sisätiloissa kasvomaskia, mikäli terveydelliset syyt eivät ehdottomasti estä sen käyttöä. Maskia ei tarvitse käyttää liikuntasuoritusten aikana.
 • Kaikkia harrastustoimintaan osallistuvia ohjeistetaan noudattamaan annettuja terveysturvallisuusohjeita.
 • Ohjeistamisesta ja ohjeiden noudattamisen valvonnasta vastaa aina toiminnan järjestäjä.
 • Muiden kuin harrastajien ja ohjaajien oleskelu harrastus- ja pukeutumistiloissa minimoidaan.
 • Kilpailu-, ottelu- ja turnaustoiminnan yleisön osalta noudatetaan aluehallintoviraston yleisötilaisuuksia koskevia päätöksiä.
 • Ulkotiloissakin tapahtuvassa harrastustoiminnassa on suositeltavaa soveltavin osin noudattaa yllä kuvattuja periaatteita.

Koronaviruksen leviämisen estämisen ja jäljittämisen kannalta on lisäksi tärkeää, että harrastusryhmässä jokaisella kerralla kirjataan ylös läsnä olleet.

Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupungit suosittelevat myös yksityisiä toimijoita noudattamaan samoja terveysturvallisuusohjeita harrastustoiminnassa.

Etätyösuositus

Suositus on voimassa 16.1.2022 asti.

Työnantajia suositellaan järjestämään etätyötä kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on tilapäisestikin mahdollista. Mikäli etätyö ei ole mahdollista, suositellaan, että työnantaja ohjeistaa kasvomaskin käyttöön kaikissa työtiloissa, vaikka turvavälien pitäminen olisi mahdollista. Työpaikoilla ruokailuja sekä kahvitaukoja tulee porrastaa ja lähitapaamisten tarpeellisuutta on syytä arvioida huolellisesti.

Vierailujen rajoitukset sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä

Rajoitukset ovat voimassa toistaiseksi.

Läheiset ja omaiset voivat vierailla Helsingin sairaalassa hoidettavien potilaiden luona.  Yhdessä vierailussa voi olla 1-2 vierailijaa. Vierailukäyntejä voi olla päivän aikana kaksi. 

Saattohoitotilanteessa vierailijoita voi olla kaksi kerrallaan.

Vierailijat voivat tavata seniorikeskusten, palvelutalojen ja hoivakotien asukkaita sisätiloissa. Jos sää suosii ja asukkaan kunto sallii, suosittelemme ulkovierailua. Vierailijoiden lukumäärää ja vierailun kestoa ei ole rajoitettu. Vierailuita voi olla useita saman päivän aikana, ja ne on sovittava etukäteen viimeistään edellisenä päivänä.

Kaikki vierailut pitää sopia etukäteen omaisen hoitopaikan kanssa viimeistään edellisenä päivänä, ja vierailun aikana pitää käyttää kasvomaskia. Vierailulle saa tulla vain terveenä. Turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta on huolehdittava.

Palvelukeskukset avautuivat 4.10. alkaen

Maanantaista 4. lokakuuta alkaen palvelukeskukset avaavat lähes kaikki suljettuina olleet palvelunsa, kuten kuntosalitoiminnan, ravintolapalvelut ja avoimen ryhmätoiminnan. Palvelukeskusten ravintoloiden aukioloajoissa voi olla poikkeuksia. Asiakaspaikkojen määrä ravintoloissa on rajattu.

Suurempia tapahtumia ja tilaisuuksia ei vielä toistaiseksi järjestetä.

Palvelukeskusten kaikissa toiminnoissa noudatetaan voimassa olevia suojautumisohjeita. Asiakkaiden toivotaan käyttävän kasvomaskia ja huolehtivan hyvästä käsi -ja yskimishygieniasta. Näin varmistetaan, että kaikkien palvelukeskuskäynnit ovat turvallisia. Palvelukeskusten tiloissa huolehditaan edelleen riittävien turvavälien toteutumisesta. Tiloja ja pintoja puhdistetaan tehostetusti.

Iäkkäiden päivätoiminta avataan asteittain

Ikääntyneiden päivätoimintaa avataan 1.6. alkaen asteittain niille asiakkaille, jotka tarvitsevat erityistä tukea. Ryhmiin kutsutaan mukaan erikseen.

Asiakastiloja koskevat säännökset

Säännökset ovat voimassa 31.12.2021 asti.

Kaikissa julkisissa ja yksityisissä asiakastiloissa tulee lain mukaan:

 • Olla mahdollisuus käsien puhdistamiseen joko kädet pesemällä tai käsidesillä
 • Olla esillä riittävät hygieniaohjeistukset
 • Sijoittaa mahdolliset asiakaspaikat riittävän etäälle toisistaan ja muutoinkin oleskelu on järjestettävä mahdollisimman väljästi
 • Tehostaa tilojen ja pintojen puhdistamista normaalitasosta

(Tartuntatautilaki 58 c §)

Julkiset tilat

Rajoitukset ovat voimassa toistaiseksi.

Kuntien asiakaspalvelutilat ja harrastustoiminnan asiakastilat, kuten kirjastot, museot, kulttuurikeskukset,  nuorisotalot ja sisä- ja ulkoliikuntapaikat ovat avoinna.

Kaikissa Helsingin kaupungin asiakaspalvelutiloissa huolehditaan tilakohtaisin järjestelyin terveysturvallisuuden toteutumisesta tartuntatautilain 58 c §:n mukaisesti.

Pääkaupunkiseudulla rokottamattomia yli 12-vuotiaita suositellaan välttämään sisätiloja, joissa on paljon ihmisiä lähellä toisiaan erityisesti, jos on kysymys:

 • anniskeluravintoloista.
 • joukkueurheilusta tai kontaktilajeista.
 • hengellisistä kokoontumisista.
 • kuorolaulutoiminnasta tai yhteislaulutilaisuuksista.
 • yöpymistä edellyttävistä kursseista.
 • joukkoliikenteestä.
 • isoista yleisötilaisuuksista, joissa istumapaikkoja ei ole määritelty.

Mikäli henkilö kuitenkin osallistuu tällaiseen toimintaan, on suositeltavaa välttää lähikontakteja ja käyttää maskia. Tilaisuuksiin tulee osallistua vain terveenä.

Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelut

Kaikki kulttuurin ja vapaa-ajan palvelut ovat auki normaaleilla aukioloajoilla.

Kaikissa Helsingin kaupungin asiakaspalvelutiloissa huolehditaan tilakohtaisin järjestelyin terveysturvallisuuden toteutumisesta tartuntatautilain 58 c §:n mukaisesti.
 

Ravitsemisliikkeiden aukiolon, anniskeluajan ja asiakaspaikkamäärän rajoittaminen

Rajoitukset tulevat voimaan 28.11.2021 klo 00.00.

 • Anniskelu kaikissa ravintoloissa päättyy klo 17 ja ravintolan saa pitää avoinna ravitsemistoiminnan asiakkaille klo 05-18.
 • Ennen anniskelun päättymistä myytyjen alkoholijuomien nauttiminen on sallittu yhden tunnin ajan anniskeluajan päättymisen jälkeen.
 • Alkoholijuomien anniskelu on sallittu klo 17 jälkeen vain käyttämällä koronapassia.
 • Jos ravitsemisliikkeessä ei kuitenkaan anniskella alkoholijuomia, liikkeen saa pitää avoinna kello 05-01. Esimerkiksi pikaruokapaikat ja kahvilat voivat olla avoinna kuten nykyisinkin.
 • Myös baarit ja ruokaravintolat voivat olla auki klo 05-01, jos ne eivät anniskele alkoholijuomia.
 • Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, sisätiloissa ja ulkotiloissa käytössä on vain puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa (myös kahviloissa ja pikaruokapaikoissa) on sisätiloissa käytössä vain 75 % asiakaspaikoista.
 • Ravitsemisliikkeen kaikilla asiakkailla tulee sisätiloissa olla oma istumapaikkansa pöydän tai sitä vastaavan tason ääressä.
 • Vaihtoehtona edellä mainituille rajoituksille toimija voi edellyttää asiakkailtaan koronapassin käyttöä.
 • Rajoitukset eivät koske henkilöstöravintoloita ja noutoruuan myyntiä.

Valtioneuvosto: Rajoitukset ja suositukset koronaepidemian aikana

Yleisötilaisuudet

Rajoitukset voimassa 25.11.-24.12.2021.

Rajoitukset koskevat tilaisuuksia, joissa on yleisöä seisomakatsomoissa, ja yhteislaulutilaisuuksia.

Seisomakatsomojen henkilömäärää rajoitetaan niin, että sisätiloissa saa olla enintään 20 henkilöä ilman istumapaikkaa. Jos yhteislaulutilaisuuteen osallistuu yli 20 henkilöä, tilaan saa ottaa enintään puolet muun lainsäädännön nojalla tilaan hyväksyttävästä enimmäisosallistujamäärästä. Yhteislaulutilaisuudella tarkoitetaan tilaisuutta, jonka pääasiallista sisältöä on yhteislaulu. Päätös koskee myös yhteislaulutilaisuuksia, joissa on istumapaikat.

Tilaisuuden järjestäjä voi ottaa käyttöön koronapassin, jolloin aluehallintoviraston määräämiä rajoituksia ei tarvitse noudattaa. Jos koronapassi otetaan käyttöön kokoontumisrajoitusten vaihtoehtona, sitä tulee edellyttää koko tilaisuuden osalta. Koronapassi pitää tarkastaa tilaisuuteen saapumisen yhteydessä yli 16-vuotiailta henkilöiltä. Koronapassia ei tarkasteta henkilökunnalta, esiintyjiltä tai ottelussa pelaavilta urheilijoilta.

Edelleen voimassa ovat tartuntatautilain yleiset hygieniavaatimukset, joilla parannetaan asiakas- ja yleisötilojen terveysturvallisuutta. Tartuntatautilain pykälässä 58 c määritellään yleiset hygieniavaatimukset, ja ne ovat voimassa ilman erillisiä viranomaispäätöksiä koko Suomessa erilaisissa asiakas- ja yleisötiloissa, kuten kaupoissa, kauppakeskuksissa, liikuntatiloissa, museoissa, teattereissa ja kirjastoissa. Tällä hetkellä vaatimukset ovat voimassa vuoden 2021 loppuun asti.

THL: Suositukset koskien julkisia tiloja ja yleisiä kokoontumisia

Yksityistilaisuuksien järjestäminen

Yksityistilaisuuksiin ei ole erillisiä suosituksia. Kaikissa kokoontumisissa on hyvä noudattaa yleisiä hygieniasuosituksia.

Matkustamista koskevat valtakunnalliset suositukset

Liikenne EU- ja Schengen-maista Suomeen on sallittua noudattaen tartuntatautilain mukaisia velvoitteita. Ulkorajaliikenteen rajoitukset jatkuvat yhä useiden maiden osalta.

Lisätietoa muutoksesta saa Rajavartiolaitoksen verkkosivuilta.

Kun matkustat laivalla ja saavut Suomeen ja Helsinkiin

Sinulla tulee olla Suomeen saapuessasi mukanasi todistus yhdestä tai kahdesta koronarokotuksesta (viimeisestä rokotuksesta vähintään 1 viikko), negatiivisesta koronatestituloksesta (testistä alle 72 tuntia) tai sairastetusta COVID-19-taudista (sairastettu viimeisen kuuden kuukauden sisällä).

Vuonna 2006 tai myöhemmin syntyneiltä lapsilta ei edellytetä todistuksia.

Velvollisuutesi on hakeutua satamassa oikealle linjalle, esittää pyydettäessä tarvittavat asiakirjat ja henkilöllisyystodistus sekä osallistua kehotettaessa koronatestiin.

Valitse vihreä linja, jos sinulla on:

 • todistus täydestä rokotussarjasta.
 • todistus 6 kuukauden sisällä sairastetusta covid-19-taudista.
 • autokaistalla myös negatiivinen testitodistus tai todistus vajaasta rokotussarjasta.

Vuonna 2006 tai myöhemmin syntyneiltä lapsilta ei edellytetä todistuksia.

Satamassa tehdään pistotarkastuksia.

Muussa tapauksessa valitse punainen linja:

 • Jalan saapuvat matkustajat, joilla on todistus negatiivisesta testistä tai vajaasta rokotussarjasta. Matkustajat, joilla ei ole edellä mainittuja todistuksia.

Mikäli sinulla ei ole mukana koronatodistusta tai se ei ole edellytysten mukainen, sinun tulee ohjauksen mukaisesti osallistua koronatestiin joko satamassa tai 24 tunnin kuluessa erikseen osoitettaville näytteenottopaikoilla.

Ruuhkaantumisen vuoksi kaikilta ei välttämättä ehditä ottaa koronatestiä satamassa. Koronatesti maahan saavuttaessa on esimerkiksi kokonaan rokottamattomille täysi-ikäisille kuitenkin pakollinen ja sen laiminlyönti on rangaistavaa (Tartuntatautilaki 87 a §).

Hakeudu siis 24 tunnin kuluessa maahan saapumisesta testiin omalla kotipaikkakunnallasi, jos sinulla ei ollut satamatestistä vapauttavaa todistusta mukanasi etkä päässyt testiin satamassa.

Jos olet saanut vain ensimmäisen rokotuksen rokotussarjasta, johon kuuluu kaksi annosta tai sinulla on negatiivinen testitulos (testistä alle 72 tuntia) tai sinut on testattu vasta maahantulon jälkeen, mene toiseen testiin aikaisintaan 72 tuntia ja viimeistään 120 tuntia maahan saapumisen jälkeen.

Myös tämä testi on pakollinen ja sen laiminlyönti on täysi-ikäiselle rangaistavaa. Suojaudu liikkuessasi maskilla ja odota testitulosta kotona tai majapaikassasi välttäen kontakteja. Jos testitulos on negatiivinen, voit lopettaa kontaktien välttämisen.

Koronatestiä ei edellytetä vuonna 2006 tai myöhemmin syntyneiltä lapsilta.

Voit varata ajan toiseen koronavirustestiin:

Kätevimmin varaat ajan Finentry-palvelussa osoitteessa finentry.fi. Palvelu on sekä Suomen kansalaisten että ulkomaalaisten käytettävissä.

Voit varata ajan myös koti- tai oleskelupaikkakuntasi koronaneuvonnasta. Helsinkiläiset voivat varata ajan soittamalla numeroon 09 310 10024, joka päivä klo 8-18.

Jos sinulla on koronavirukseen sopivia oireita ja olet helsinkiläinen, voit varata ajan koronatestiin myös omaolo.fi-palvelussa.

Yllä mainittu ei koske työtehtävissä olevaa tavaraliikenteen kuljetus- ja logistiikkahenkilöstöä eikä Suomesta lähteneitä risteilymatkustajia, jotka eivät ole käyneet maissa.

Työtehtävissä olevat esittävät rahti- tai kauppakirjan. Testiin voi kuitenkin hakeutua satamassa. Aiheesta on laadittu ja jaettu omiin työtehtäviin soveltuvat ohjeet.

Kun saavut Suomeen ja Helsinkiin lentäen

Lue lisää Finavian sivuilta

Tarpeetonta matkustamista vältettävä

Voimassa ovat valtakunnalliset suositukset ja rajoitukset. Esimerkiksi tarpeetonta matkustamista tulee välttää muualle kuin maihin, joiden osalta matkustusrajoituksista on luovuttu.

Kotimaassa voi matkailla, kun noudattaa koronavirukseen liittyviä terveys- ja turvallisuusohjeita.

Sairaana tulee välttää kaikkea matkustamista.

Valtioneuvosto: Rajoitukset ja suositukset koronaepidemian aikana

Lisätietoa: Kysymyksiä ja vastauksia koronaviruksesta

Opetuksen järjestäminen

Peruskoulut, lukiot ja ammatilliset oppilaitokset aloittivat Helsingissä syksyn 2021 opinnot lähiopetuksessa.

Kasvatuksessa ja koulutuksessa noudatetaan THL:n suosituksia

Suositukset ovat voimassa toistaiseksi.

Varhaiskasvatuksessa ja lähiopetuksessa noudatetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) turvallisuussuosituksia.

Varhaiskasvatuksen ja koulujen kasvomaskisuositus poistui maanantaina 25.10.2021. Suosituksen poistuminen koskee sekä oppilaita että henkilökuntaa.

Maskia suositellaan kuitenkin käytettäväksi samoissa tilanteissa kuin pääkaupunkiseudulle annetussa maskinkäyttösuosituksessa. Julkisissa sisätiloissa maskia suositellaan käytettäväksi kaikissa tilanteissa, jos henkilöllä ei ole täyttä rokotussuojaa tai sairastettua koronavirustautia alle kuusi kuukautta aikaisemmin. Lisäksi kaikkien suositellaan käyttävän maskia sisätiloissa tilanteissa, joissa on paljon ihmisiä lähellä toisiaan, kuten esimerkiksi kouluissa järjestettävissä isoissa tapahtumissa. Maskeja on saatavilla kouluilla ja oppilaitoksissa sekä varhaiskasvatuksessa maksutta.

Perusopetuksessa ja toiseen asteen oppilaitoksissa huolehditaan muun muassa alkamisaikojen ja ruokailujen porrastuksista, turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta. Jos varhaiskasvatuksessa, koulussa tai oppilaitoksessa on ollut koronaan sairastunut henkilö, altistuneet kartoitetaan ja heidät asetetaan karanteeniin. Altistuneille oppilaille järjestetään etäopetusta. Karanteenista päättää tartuntatautilääkäri.

Jos epidemiatilanteen pahentuessa peruskoulun opetusta on haastava järjestää esimerkiksi useamman henkilöstöön kuuluvan ollessa karanteenissa, niin silloin siirrytään poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, jossa useampi luokka saa etäopetusta. Tämän päätöksen tekee kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja. Päätöksen edellytyksenä on terveysviranomaisen arvio siitä, että poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen on välttämätöntä.

THL: Lapset ja korona

Lisätietoja:

HUS: Alueellinen koronavirusepidemiatilanne ja suositukset

Valtakunnalliset rajoitukset ja suositukset koronaepidemian aikana

Koronaan varautuminen ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa

Oppilaitokset tiedottavat koronan vaikutuksista opiskeluun omilla sivuillaan:

Ammattikorkeakoulut

Yliopistot

26.11.2021 15:16