Suoraan sisältöön

Helsingissä voimassa olevat keskeiset suositukset ja rajoitukset

Helsinki ja muu pääkaupunkiseutu on tällä hetkellä koronavirusepidemian leviämisvaiheessa.

Tästä koosteesta näet Helsingissä voimassa olevat suositukset ja rajoitukset koronavirustilanteeseen liittyen.

Näiden suositusten lisäksi kaupungin toimialoilla on voimassa erityissuosituksia, joista toimialat viestivät palvelujensa yhteydessä.

Suositukset ja rajoitukset pääosin voimassa toistaiseksi.


Tällä sivulla:


Kasvomaskin käyttöä koskevat suositukset

Suositukset ovat voimassa toistaiseksi ja koskevat kaikkia 12 vuotta täyttäneitä.

Suositus vailla täyttä rokotussuojaa oleville

 • Maskia suositellaan käytettäväksi aina julkisissa sisätiloissa, jos henkilöllä ei ole täyttä rokotussuojaa tai sairastettua koronavirustautia alle kuusi kuukautta aikaisemmin.

Suositus koronatestiin hakeutuvalle ja tulosta odottavalle

 • Maskia on syytä käyttää aina matkalla koronavirustestiin ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

Suositus maskin käytöstä koko väestölle rokotussuojasta huolimatta

 • joukkoliikenteessä
 • julkisissa sisätiloissa tilanteissa, joissa on paljon ihmisiä lähellä toisiaan, kuten* sisätiloissa järjestettävissä yleisötilaisuuksissa, ravintoloissa ja uskonnollisissa kokoontumisissa.
 • kaikissa tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa ja joissa tartuntariski saattaa olla suuri.
 • ulkotiloissa, jos joudut pitkäkestoiseen ruuhkaan, jossa liikkuminen vaikeutuu.

Suositus maskin käytöstä kaupungin työntekijöille

 • Kaupungin työntekijöitä koskevat suositukset 11.10. alkaen

Suosituksista riippumatta jokaisella on oikeus päättää omasta maskin käytöstään.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yksiköissä vierailevien ohjeet löytyvät täältä. Sote-työntekijöille on omat ohjeet. Kasvatuksessa ja koulutuksessa noudatettavat ohjeet löytyvät tältä sivulta.

Voimassa ovat edelleen seuraavat aiemmat maskin käyttöä koskevat suositukset:

 • Vanhemmilla varhaiskasvatuksen tiloissa esimerkiksi lapsia vietäessä ja haettaessa.
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöllä potilas- ja asiakastyössä.

* Suosituksen valmistelussa on hyödynnetty THL:n riskipotentiaalin arviointitaulukkoa.

Harrastustoiminta

Rajoitukset ovat voimassa toistaiseksi.

Avoimen käytön liikuntatiloissa, kuten uimahalleissa, kuntosaleilla ja ryhmäliikuntatunneilla, ei enää lokakuun alusta alkaen sovelleta henkilömäärärajoituksia. Kaikenikäisten harrastus- ja kilpailutoiminta on sallittu sisä- ja ulkotiloissa.

Kaupungin hallinnoimissa tiloissa suositellaan noudatettavan harrastustoiminnan terveysturvallisuusohjeita.

Harrastustoiminnan järjestämisessä suositellaan, että:

 • Harrastusryhmä kokoontuu samassa kokoonpanossa.
 • Vältetään kontakteja toisten harrastusryhmien kanssa.
 • Harrastustoimintaan ei osallistuta flunssaoireisena.
 • Harrastustoiminnassa noudatetaan yleisiä ohjeita käsi- ja yskimishygieniasta.
 • Harrastustoiminnassa vältetään tarpeetonta fyysistä kontaktia.
 • Mahdolliset osallistujapaikat sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan ja muutoinkin oleskelu järjestetään mahdollisimman väljästi.
 • Vahva suositus on, että ohjaajat ja yli 12-vuotiaat käyttävät sisätiloissa kasvomaskia, mikäli terveydelliset syyt eivät ehdottomasti estä sen käyttöä. Maskia ei tarvitse käyttää liikuntasuoritusten aikana.
 • Kaikkia harrastustoimintaan osallistuvia ohjeistetaan noudattamaan annettuja terveysturvallisuusohjeita.
 • Ohjeistamisesta ja ohjeiden noudattamisen valvonnasta vastaa aina toiminnan järjestäjä.
 • Muiden kuin harrastajien ja ohjaajien oleskelu harrastus- ja pukeutumistiloissa minimoidaan.
 • Kilpailu-, ottelu- ja turnaustoiminnan yleisön osalta noudatetaan aluehallintoviraston yleisötilaisuuksia koskevia päätöksiä.
 • Ulkotiloissakin tapahtuvassa harrastustoiminnassa on suositeltavaa soveltavin osin noudattaa yllä kuvattuja periaatteita.

Koronaviruksen leviämisen estämisen ja jäljittämisen kannalta on lisäksi tärkeää, että harrastusryhmässä jokaisella kerralla kirjataan ylös läsnä olleet.

Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupungit suosittelevat myös yksityisiä toimijoita noudattamaan samoja terveysturvallisuusohjeita harrastustoiminnassa.

Etätyösuositus

Etätyösuositus päättyy perjantaina 15.10.2021. Tämän jälkeen siirrytään työpaikkojen omiin käytäntöihin.

Työpaikoilla on edistettävä järjestelyjä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita mahdollisia riskitekijöitä.

Vierailujen rajoitukset sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä

Rajoitukset ovat voimassa toistaiseksi.

Läheiset ja omaiset voivat vierailla Helsingin sairaalassa hoidettavien potilaiden luona. Vierailun kesto on maksimissaan tunnin ja vierailijoita saa olla kaksi kerrallaan. Vierailuita voi olla päivän aikana kaksi, ja ne tapahtuvat potilashuoneissa. Jos sää suosii ja potilaan kunto sallii, vierailla voi myös ulkona. Ulkovierailun kestoa, vierailijoiden määrää tai vierailujen päivittäistä määrää ei ole rajoitettu. Vierailun aikana tulee noudattaa suojautumisohjeita.

Omaiset voivat vierailla saattohoidossa olevan potilaan luona kahden tunnin ajan. Vierailijoita voi olla kaksi kerrallaan.

Vierailijat voivat tavata seniorikeskusten, palvelutalojen ja hoivakotien asukkaita sisätiloissa. Jos sää suosii ja asukkaan kunto sallii, suosittelemme ulkovierailua. Vierailijoiden lukumäärää ja vierailun kestoa ei ole rajoitettu. Vierailuita voi olla useita saman päivän aikana, ja ne on sovittava etukäteen viimeistään edellisenä päivänä.

Kaikki vierailut pitää sopia etukäteen omaisen hoitopaikan kanssa viimeistään edellisenä päivänä, ja vierailun aikana pitää käyttää kasvomaskia. Vierailulle saa tulla vain terveenä. Turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta on huolehdittava.

Palvelukeskukset avautuvat 4.10. alkaen

Maanantaista 4. lokakuuta alkaen palvelukeskukset avaavat lähes kaikki suljettuina olleet palvelunsa, kuten kuntosalitoiminnan, ravintolapalvelut ja avoimen ryhmätoiminnan. Palvelukeskusten ravintoloiden aukioloajoissa voi olla poikkeuksia. Asiakaspaikkojen määrä ravintoloissa on rajattu.

Suurempia tapahtumia ja tilaisuuksia ei vielä toistaiseksi järjestetä.

Palvelukeskusten kaikissa toiminnoissa noudatetaan voimassa olevia suojautumisohjeita. Asiakkaiden toivotaan käyttävän kasvomaskia ja huolehtivan hyvästä käsi -ja yskimishygieniasta. Näin varmistetaan, että kaikkien palvelukeskuskäynnit ovat turvallisia. Palvelukeskusten tiloissa huolehditaan edelleen riittävien turvavälien toteutumisesta. Tiloja ja pintoja puhdistetaan tehostetusti.

Iäkkäiden päivätoiminta avataan asteittain

Ikääntyneiden päivätoimintaa avataan 1.6. alkaen asteittain niille asiakkaille, jotka tarvitsevat erityistä tukea. Ryhmiin kutsutaan mukaan erikseen.

Asiakastiloja koskevat säännökset

Säännökset ovat voimassa 31.12.2021 asti.

Kaikissa julkisissa ja yksityisissä asiakastiloissa tulee lain mukaan:

 • Olla mahdollisuus käsien puhdistamiseen joko kädet pesemällä tai käsidesillä
 • Olla esillä riittävät hygieniaohjeistukset
 • Sijoittaa mahdolliset asiakaspaikat riittävän etäälle toisistaan ja muutoinkin oleskelu on järjestettävä mahdollisimman väljästi
 • Tehostaa tilojen ja pintojen puhdistamista normaalitasosta

(Tartuntatautilaki 58 c §)

Julkiset tilat

Rajoitukset ovat voimassa toistaiseksi.

Kuntien asiakaspalvelutilat ja harrastustoiminnan asiakastilat, kuten kirjastot, museot, kulttuurikeskukset,  nuorisotalot ja sisä- ja ulkoliikuntapaikat ovat avoinna.

Kaikissa Helsingin kaupungin asiakaspalvelutiloissa huolehditaan tilakohtaisin järjestelyin terveysturvallisuuden toteutumisesta tartuntatautilain 58 c §:n mukaisesti.

Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelut

Kaikki kulttuurin ja vapaa-ajan palvelut ovat auki normaaleilla aukioloajoilla.

Kaikissa Helsingin kaupungin asiakaspalvelutiloissa huolehditaan tilakohtaisin järjestelyin terveysturvallisuuden toteutumisesta tartuntatautilain 58 c §:n mukaisesti.
 

Ravitsemisliikkeiden aukiolon, anniskeluajan ja asiakaspaikkamäärän rajoittaminen

 • Ravitsemisliikkeiden anniskelu on sallittu klo 07-24 ja ravitsemisliikkeet saavat olla avoinna klo 05-01.
 • Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, sisätiloissa ja ulkotiloissa käytössä on vain puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa on sisätiloissa käytössä vain 75 % asiakaspaikoista.
 • Ravitsemisliikkeen kaikilla asiakkailla tulee sisätiloissa olla oma istumapaikkansa pöydän tai sitä vastaavan tason ääressä.

Valtioneuvosto: Rajoitukset ja suositukset koronaepidemian aikana

Yleisötilaisuudet

Rajoitukset 1.10.2021 alkaen.

Aluehallintoviraston määräämiä yleisötilaisuuksien kokoontumisrajoituksia ei ole voimassa enää lokakuun alusta alkaen. Kuitenkin edelleen voimassa ovat tartuntatautilain yleiset hygieniavaatimukset, joilla parannetaan asiakas- ja yleisötilojen terveysturvallisuutta. Tartuntatautilain pykälässä 58 c määritellään yleiset hygieniavaatimukset, ja ne ovat voimassa ilman erillisiä viranomaispäätöksiä koko Suomessa erilaisissa asiakas- ja yleisötiloissa, kuten kaupoissa, kauppakeskuksissa, liikuntatiloissa, museoissa, teattereissa ja kirjastoissa. Tällä hetkellä vaatimukset ovat voimassa vuoden 2021 loppuun asti.

THL: Suositukset koskien julkisia tiloja ja yleisiä kokoontumisia

Yksityistilaisuuksien järjestäminen

Yksityistilaisuuksiin ei ole erillisiä suosituksia. Kaikissa kokoontumisissa on hyvä noudattaa yleisiä hygieniasuosituksia.

Matkustamista koskevat valtakunnalliset suositukset

Sisärajatarkastukset ovat päättyneet matkustajasatamissa 25.7. Helsingin satamissa ei enää tarkasteta passeja EU- ja Schengen-maiden kansalaisilta. Terveystarkastukset jatkuvat aiemman käytännön mukaisesti.

Lisätietoa muutoksesta saa Rajavartiolaitoksen verkkosivuilta.

Kun matkustat laivalla ja saavut Suomeen ja Helsinkiin

Laivaan noustessa kaikilta yli 12-vuotiailta edellytetään todistus yhdestä tai kahdesta koronarokotuksesta (viimeisestä rokotuksesta vähintään kaksi viikkoa), negatiivisesta koronatestituloksesta (testistä alle 72 tuntia) tai sairastetusta COVID-19-taudista (sairastettu viimeisen kuuden kuukauden sisällä). Jos henkilöllä ei satamaan tultaessa ole todistusta 72 tuntia aiemmin otetusta testistä, hänelle suositellaan heti ensimmäistä testiä satamassa. Todistusta ei edellytetä risteilymatkustajilta, jotka eivät käy maissa toisessa maassa. 

Suomeen saapumista voit nopeuttaa, kun varaat etukäteen tarvittavat testiajat Finentry-palvelussa tai täyttämällä laivalla jaossa olevan Helsingin Soten yhteystietolomakkeen. Palaute se sataman terveysneuvontapisteelle, jotka sijaitsevat terminaalissa ja autokaistalla. Täyttämäsi yhteystietolomake lähetetään koti- tai oleskelupaikkakuntasi terveydenhuoltoon. Yhteystietojen avulla sinut voidaan ohjata toiseen koronatestiin. Tietoja voidaan myös käyttää tartunnanjäljityksessä.

Matkan jälkeen on otettava myös toinen koronavirustesti aikaisintaan 72 tuntia maahan saapumisen jälkeen. Jos olet saanut kaksi koronarokotusta tai olet sairastanut koronavirustaudin edeltävän kuuden kuukauden aikana, sinun ei tarvitse mennä testiin. Koronatestiä ei edellytetä myöskään vuonna 2006 tai myöhemmin syntyneiltä lapsilta.

Ruuhkaantumisen vuoksi kaikilta ei välttämättä ehditä ottaa koronatestiä satamassa. Koronatesti maahan saavuttaessa on esimerkiksi kokonaan rokottamattomille kuitenkin pakollinen ja sen laiminlyönti on rangaistavaa. Hakeudu siis 24 tunnin kuluessa maahan saapumisesta testiin omalla kotipaikkakunnallasi, jos sinulla ei ollut satamatestistä vapauttavaa todistusta mukanasi, etkä päässyt testiin satamassa.

Jos olet saanut vain ensimmäisen rokotuksen rokotussarjasta, johon kuuluu kaksi annosta tai sinulla on negatiivinen testitulos (testistä alle 72 tuntia) tai sinut on testattu vasta maahantulon jälkeen, mene toiseen testiin aikaisintaan 72 tuntia ja viimeistään 120 tuntia maahan saapumisen jälkeen. 

Myös tämä testi on pakollinen ja sen laiminlyönti on rangaistavaa. Suojaudu liikkuessasi maskilla ja odota testitulosta kotona tai majapaikassasi välttäen kontakteja. Jos testitulos on negatiivinen, voit lopettaa kontaktien välttämisen.

Voit varata ajan toiseen koronavirustestiin:

Sillä aikaa kun odotat ensimmäisen tai toisen testin testitulosta, pysy omaehtoisessa karanteenissa kotona tai majapaikassasi. Jos testitulokset ovat negatiiviset, voit lopettaa omaehtoisen karanteenin. 

Huoltovarmuuden kannalta välttämättömille matkustajille suositellaan 10 vuorokauden omaehtoista karanteenia, jota voi lyhentää testeillä.

Tavaraliikenteen kuljetus- ja logistiikkahenkilöstön ei tarvitse jäädä karanteeniin eikä mennä testeihin, kun he saapuvat Suomeen työtehtävissä. Heille on laadittu ja jaettu omiin työtehtäviin soveltuvat ohjeet.

Kun saavut Suomeen ja Helsinkiin lentäen

Lentomatkustajat, jotka saapuvat ulkomailta Helsinki-Vantaan lentoasemalle, ohjataan maksuttomaan koronatestiin. Maahan saapuvia suositellaan täyttämään tietonsa jo etukäteen Finentry-palvelussa.

Matkustajille suositellaan omaehtoista 10 vuorokauden karanteenia, jota voi lyhentää kahdella testillä. Ensimmäinen testi otetaan lentokentällä ja toinen aikaisintaan 72 tuntia maahan saapumisen jälkeen.

Kun odotat testituloksia, pysy omaehtoisessa karanteenissa kotona tai majapaikassasi. Jos molempien testien tulos on negatiivinen, voit keskeyttää omaehtoisen karanteenin.

Lue lisää Finavian sivuilta

Tarpeetonta matkustamista vältettävä

Voimassa ovat valtakunnalliset suositukset ja rajoitukset. Esimerkiksi tarpeetonta matkustamista tulee välttää muualle kuin maihin, joiden osalta matkustusrajoituksista on luovuttu.

Kotimaassa voi matkailla, kun noudattaa koronavirukseen liittyviä terveys- ja turvallisuusohjeita.

Sairaana tulee välttää kaikkea matkustamista.

Valtioneuvosto: Rajoitukset ja suositukset koronaepidemian aikana

Lisätietoa: Kysymyksiä ja vastauksia koronaviruksesta

Opetuksen järjestäminen

Peruskoulut, lukiot ja ammatilliset oppilaitokset aloittivat Helsingissä syksyn 2021 opinnot lähiopetuksessa.

Kasvatuksessa ja koulutuksessa noudatetaan THL:n suosituksia

Suositukset ovat voimassa toistaiseksi.

Varhaiskasvatuksessa ja lähiopetuksessa noudatetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) turvallisuussuosituksia.

Varhaiskasvatuksen ja koulujen kasvomaskisuositus poistui maanantaina 25.10.2021. Suosituksen poistuminen koskee sekä oppilaita että henkilökuntaa.

Maskia suositellaan kuitenkin käytettäväksi samoissa tilanteissa kuin pääkaupunkiseudulle annetussa maskinkäyttösuosituksessa. Julkisissa sisätiloissa maskia suositellaan käytettäväksi kaikissa tilanteissa, jos henkilöllä ei ole täyttä rokotussuojaa tai sairastettua koronavirustautia alle kuusi kuukautta aikaisemmin. Lisäksi kaikkien suositellaan käyttävän maskia sisätiloissa tilanteissa, joissa on paljon ihmisiä lähellä toisiaan, kuten esimerkiksi kouluissa järjestettävissä isoissa tapahtumissa. Maskeja on saatavilla kouluilla ja oppilaitoksissa sekä varhaiskasvatuksessa maksutta.

Perusopetuksessa ja toiseen asteen oppilaitoksissa huolehditaan muun muassa alkamisaikojen ja ruokailujen porrastuksista, turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta. Jos varhaiskasvatuksessa, koulussa tai oppilaitoksessa on ollut koronaan sairastunut henkilö, altistuneet kartoitetaan ja heidät asetetaan karanteeniin. Altistuneille oppilaille järjestetään etäopetusta. Karanteenista päättää tartuntatautilääkäri.

Jos epidemiatilanteen pahentuessa peruskoulun opetusta on haastava järjestää esimerkiksi useamman henkilöstöön kuuluvan ollessa karanteenissa, niin silloin siirrytään poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, jossa useampi luokka saa etäopetusta. Tämän päätöksen tekee kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja. Päätöksen edellytyksenä on terveysviranomaisen arvio siitä, että poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen on välttämätöntä.

THL: Lapset ja korona

Lisätietoja:

HUS: Alueellinen koronavirusepidemiatilanne ja suositukset

Valtakunnalliset rajoitukset ja suositukset koronaepidemian aikana

Koronaan varautuminen ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa

Oppilaitokset tiedottavat koronan vaikutuksista opiskeluun omilla sivuillaan:

Ammattikorkeakoulut

Yliopistot

25.10.2021 12:24