Suoraan sisältöön

Helsingissä voimassa olevat keskeiset suositukset ja rajoitukset

Helsinki ja muu pääkaupunkiseutu on tällä hetkellä koronavirusepidemian leviämisvaiheessa. Lisätietoa leviämisvaiheen kriteereistä löytyy sivun lopussa.

Tästä koosteesta näet Helsingissä voimassa olevat suositukset ja rajoitukset koronavirustilanteeseen liittyen.

Näiden suositusten lisäksi kaupungin toimialoilla on voimassa erityissuosituksia, joista toimialat viestivät palvelujensa yhteydessä.

Suositusten ja rajoitusten voimassaolo: Vähintään 28.2. asti. Suositusten ja rajoitusten mahdollisesta jatkamisesta päätetään viimeistään viikolla 8.


Tällä sivulla:


Kasvomaskin käyttöä suositellaan kaikille yli 12-vuotiaille

 • Joukkoliikenteessä
 • Julkisissa tilaisuuksissa ja tiloissa, kuten kaupoissa ja pankeissa
 • Työpaikoilla kaikilla läsnätyössä olevilla kaikissa kohtaamisissa ja työpaikalla liikuttaessa.
 • Kaupungin palveluissa, kuten sosiaali- ja terveyspalveluissa
 • Kirjastoissa asioitaessa tulee käyttää kasvomaskia (ei koske henkilöitä, joilla on terveydellinen este käyttää kasvomaskia)
 • Urheilu- ja kulttuuritapahtumissa ja kaikissa vapaa-ajan tiloissa
 • Toisen asteen oppilaitoksissa, mukaan lukien lukiot, ja korkeakouluissa
 • Yläkouluissa. Yläkoululaisille kaupunki tarjoaa maskit.
 • Vanhemmilla varhaiskasvatuksen tiloissa esimerkiksi lapsia vietäessä ja haettaessa
 • Varhaiskasvatuksen henkilöstölle sisätiloissa mahdollisuuksien mukaan. Erityisesti työssään eri paikoissa kiertävillä henkilöillä
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöllä potilas- ja asiakastyössä
 • Koronavirustestiin hakeuduttaessa ja ennen tuloksen saamista, mikäli on välttämätön syy liikkua ulkona
 • Riskialueelta Suomeen saavuttaessa ja siirryttäessä maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos karanteenin aikana on välttämätön syy liikkua ulkona.
 • Muissa tilanteissa, joissa lähikontaktin välttäminen ei ole mahdollista.
 • Lisätietoa: Kasvomaskien jakelupisteet

Kasvomaskisuositus on voimassa toistaiseksi. Suositusta muutettiin tammikuussa koskemaan 12 vuotta täyttäneitä. Aiemmin suositus koski yli 15-vuotiaita.

Aikuisten harrastustoimintaa ei sisä- tai ulkotiloissa, alle 20-vuotiaiden harrastustoimintaa mahdollistetaan tietyin rajauksin 

Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien hallinnoimissa tiloissa voidaan 1.2.2021 alkaen toteuttaa alle 20-vuotiaiden harrastustoimintaa rajatusti ja erityisiä turvallisuusohjeita noudattaen.

Harrastustoiminnalla tarkoitetaan yksilöohjauksena tai ryhmässä toteutettua, toistuvaa ohjattua toimintaa. Toiminnassa on noudatettava viranomaisten antamia terveysturvallisuusohjeita. Viranomaisten antamien ohjeiden rikkominen voi johtaa tilavarausten peruuttamiseen tai toiminnan keskeyttämiseen.

Otteluita, kilpailuita, turnauksia, esityksiä tai tapahtumia ei järjestetä. Työpajoja, kerran järjestettäviä kursseja tai koulu- ja päiväkotiryhmien vierailuja vapaa-ajan toimipaikkoihin ei järjestetä. Koululiikunta toteutetaan edelleen ulkona ja koulun tiloissa, ei muissa liikuntatiloissa. Kilpa-ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet turvataan aiempien päätösten mukaisesti.

Toiminnassa on noudatettava seuraavia periaatteita:

 • Harrastusryhmän kokoonpano on vakiintunut ja perustuu ennakkoilmoittautumiseen. Tilat avataan vain varattuja vuoroja varten eikä avoimelle käytölle.
 • Toiminnassa noudatetaan viranomaisten, ja liikunnan osalta lisäksi Olympiakomitean antamia terveysturvallisuusohjeita turvaetäisyyksistä, käsihygieniasta ja kasvomaskien käyttämisestä.
 • Ohjaajat ja 12 vuotta täyttäneet osallistujat käyttävät kasvomaskia, mikäli henkilöllä ei ole terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle. Kasvomaskin käyttöä edellytetään muulloin paitsi urheilusuoritusten aikana.
 • Toiminta toteutetaan tavalla, jossa lähikontaktit voidaan välttää tai ne vähenevät merkittävästi.
 • Harrastusryhmän koko on mitoitettava niin, että osallistujat voivat säilyttää turvavälin. Suurissa tiloissa voi toimia useampi ryhmä kuitenkin siten, että ryhmät eivät ole keskenään kontaktissa.
 • Ryhmäkoon mitoittamisesta ja valvonnasta sekä muiden ohjeiden valvonnasta vastaa toiminnan järjestäjä.
 • Pukeutumis- ja peseytymistilojen käyttö rajoitetaan vain välttämättömään käyttöön.
 • Harrastukseen saattajat, kuten vanhemmat, eivät tule sisätiloihin. Alle kouluikäisten saattamisen osalta voidaan tehdä erityisjärjestelyjä.

Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit suosittelevat voimakkaasti myös yksityisiä toimijoita noudattamaan samoja rajauksia ja turvallisuusohjeita järjestämässään lasten ja nuorten harrastustoiminnassa.

Harrastustoiminta avataan vain alle 20-vuotiaille ja esimerkiksi erilaisia perhekerhoja tai vanhempi–lapsi-toimintaa ei avata. Kaikki yli 20-vuotiaiden harrastustoiminta on edelleen peruttu sisä- ja ulkotiloissa.

Linjaus on voimassa 1.2. alkaen toistaiseksi.

Nuorisotyö sallitaan rajatusti

Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit linjasivat, että ulkona toteutettava nuorisotyö mahdollistetaan enintään 10 hengen ryhmissä. Ulkona pienryhmissä tehtävä nuorisotyö tarjoaa nuoriso-ohjaajille työvälineitä ja mahdollisuuksia vastata nuorten tarpeisiin ja ehkäistä syrjäytymistä. Toimintaa kohdennetaan erityisesti niille nuorille, joiden hyvinvoinnista ollaan huolissaan. Nuorisotyö on tehokkaampaa silloin kuin keskustelun rinnalla voidaan hyödyntää toiminnallisia työmenetelmiä. Toiminta keskittyy asuinalueille, eikä pyri kokoamaan yhteen joukkoja vaan tarjoamaan mielekästä tekemistä jo yhteen kokoontuneille nuorille.

Linjaus on voimassa toistaiseksi.

Harrastustoiminta ja vapaa-ajan toiminta muissa kuin kaupungin hallinnoimissa tiloissa

Yksityisten toimijoiden suositellaan keskeyttävän kaiken sisätiloissa tapahtuvan aikuisten harrastustoiminnan. Myös kaikki yli 20-vuotiaiden harrastusvuorot ulkokentiltä suositellaan peruttavan.

Suositukset ovat voimassa 30.11.2020–28.2.2021.

Etätyötä suositellaan laajasti

Etätyötä suositellaan kaikissa niissä tehtävissä, joissa sen tekeminen on työtehtävät huomioon ottaen mahdollista. Lisäksi edistetään työjärjestelyitä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä työpaikoilla.

Yksityisen ja julkisen sektorin työpaikoilla suositellaan, että kaikki läsnätyössä olevat käyttävät sisätiloissa kasvomaskia kaikissa kohtaamisissa ja työpaikalla liikuttaessa. Kasvomaskin käyttöä ei edellytetä henkilöiltä, jotka eivät terveydentilansa vuoksi voi maskia käyttää. Henkilön oma ilmoitus asiasta katsotaan riittäväksi.

Suositus on voimassa toistaiseksi.

Vierailujen rajoitukset sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä

Koska koronavirusepidemia on pahentunut, vierailurajoituksia sairaalassa, palvelutaloissa ja seniorikeskuksissa kiristetään.

Omaiset ja läheiset eivät voi vierailla sairaalassa. Vierailut saattohoitopotilaan tai muuten vakavasti sairaan potilaan luona ovat edelleen mahdollisia. Vierailuista täytyy sopia henkilökunnan kanssa.

Seniorikeskuksissa ja palvelutaloissa omaiset ja läheiset voivat vierailla asukkaan luona kerran päivässä. Vierailijoita voi olla yksi kerrallaan. Vierailuiden suositellaan olevan lyhyitä. Sopiva kesto on noin 15 minuuttia. Ulkovierailut ovat edelleen mahdollisia. Ulkovierailut voivat kestää 30 minuuttia ja vierailijoita voi olla kerrallaan kaksi.

Kaikki vierailut pitää sopia etukäteen omaisen hoitopaikan kanssa, ja vierailun aikana pitää käyttää kasvomaskia. Vierailulle saa tulla vain terveenä. Turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta on huolehdittava.

Rajoitukset ovat voimassa 4.12.2020–28.2.2021.

Seniorikeskukset kiinni helmikuun loppuun asti

Seniorikeskukset ovat kiinni. Seniorikeskusten avaamista arvioidaan uudelleen helmikuussa.

Rajoitukset ovat voimassa 28.2.2021 saakka.

Ikääntyneiden päivätoiminta keskeytetään

Ikääntyneiden päivätoiminta keskeytetään määräajaksi. Päivätoiminnan asiakkaisiin ollaan henkilökohtaisesti yhteydessä.

Rajoitukset ovat voimassa 7.12.–28.2.2021.

Julkiset tilat

Kaikki yleisölle avoimet asiakastilat, lasten ja nuorten harrastusten vuoroja lukuun ottamatta, on edelleen suljettu. Tämä tarkoittaa esimerkiksi kaupunkien kaikkia kulttuuritaloja, museoita ja nuorisotiloja. Työväenopistojen toiminta on keskeytetty. Myös Korkeasaaren eläintarha on suljettu.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä varhaiskasvatukseen, perusopetukseen ja toisen asteen välttämättömään koulutukseen käytettävät tilat pidetään auki. Myös esimerkiksi välttämätön asiointikoneiden käyttö kirjastoissa ja vähävaraisten kasvomaskijakelu jatkuu. Kaupungit määrittelevät välttämättömiä palveluita tarjoavat tilat, jotka pidetään rajatusti ja terveysturvallisesti auki.

Koordinaatioryhmä suosittelee yksityisiä toimijoita rajoittamaan vastaavalla tavalla liikunnan ja vapaa-ajan tilojen käyttöä.

Kirjastot tarjoavat rajattua palvelua, johon kuuluu:

 • Aineiston nouto varaushyllystä sekä rajatuista valikoima- ja teemahyllyistä automaattien luona. 
 • Välttämätön, nopea asiointi asiakastietokoneilla.
 • Ensisijaisena palvelutapana etukäteisvaraus ja itsepalvelu automaatilla.
 • Tarvittaessa avustaminen ja neuvonta palvelutiskillä.
 • Asioinnissa on velvoite käyttää maskia. (Ei koske henkilöitä, joilla on terveydellinen este käyttää kasvomaskia.)

Rajoitukset ovat voimassa 30.11.2020–28.2.2021.

Ravitsemisliikkeiden aukiolon, anniskeluajan ja asiakaspaikkamäärän rajoittaminen

 • Ravintolat voivat olla auki enintään klo 23 asti ja anniskelu on sallittu välillä klo 07–22. Rajoitus on voimassa 28.2.2021. asti.
 • Anniskelun saa aloittaa esimerkiksi aamiaistarjoilun yhteydessä klo 7, jos aluehallintovirasto on myöntänyt siihen luvan. Ilman tätä lupaa anniskelun saa aloittaa aikaisintaan klo 9.
 • Ravitsemisliikkeet voivat avata ovensa sulkemisen jälkeen uudelleen aikaisintaan klo 05.
 • Aukioloaikojen rajoitukset eivät koske huoltoasemien yhteydessä toimivia ravitsemisliikkeitä.
 • Pääasiassa alkoholijuomia tarjoavien ravintoloiden asiakaspaikoista puolet saa olla käytössä. Rajoitus on voimassa 28.2.2021. asti.
 • Muiden ravitsemisliikkeiden, kuten ruokaravintoloiden, kahviloiden, pikaruokapaikkojen ja pizzerioiden asiakaspaikoista saa olla käytössä kolme neljäsosaa. Rajoitus on voimassa 28.2.2021. asti.
 • Anniskeluajan rajoitukset koskevat kaikkia enemmän kuin 1,2 tilavuusprosenttia sisältäviä alkoholijuomia.
 • Alkoholin anniskelussa noudatetaan aina alkoholilakia ja ravitsemisliikkeen anniskelulupaan liittyviä määräyksiä.
 • Lisäksi on tarjottava muun muassa mahdollisuus käsienpesuun, ja ravintolan on huolehdittava riittävistä etäisyyksistä niin sisätiloissa kuin jonoissa.

Aukioloaikojen rajoitukset eivät koske Suomen ja ulkomaiden välillä tai ulkomailla kulkevaa laiva- ja lentoliikennettä eikä huoltoaseman yhteydessä toimivia ravitsemisliikkeitä.

Pääkaupunkiseudulla käyttöönotetun toimintamallin mukaan yksittäisten ravintoloiden toiminnan rajoittaminen on mahdollista tapauksissa, joissa ravintola ei noudata suosituksia ja rajoituksia tai ei muuten pysty varmistamaan terveysturvallisia olosuhteita. Päätöksen asiassa tekee Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Valtioneuvosto: Rajoitukset ja suositukset koronaepidemian aikana

Yleisötilaisuudet rajataan välttämättömiin

Kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset kielletään määräajaksi kuitenkin siten, että korkeintaan 10 henkilön ehdottoman välttämättömien yleisötilaisuuksien ja kokouksien järjestäminen sallitaan, mikäli turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja THL:n 21.9.2020 antamaa ohjetta. 

Välttämättömiin tilaisuuksiin lasketaan esimerkiksi lakisääteiset yhtiökokoukset ja yhdistysten kokoukset, ja näissäkin tulee hyödyntää etäyhteyksiä aina, kun se on mahdollista.

Rajoitukset ovat voimassa 30.11.2020–28.2.2021.

THL: Suositukset koskien julkisia tiloja ja yleisiä kokoontumisia

Urheilu- ja kulttuuritapahtumissa suositellaan maskeja

Urheilu- ja kulttuuritapahtumajärjestäjiä kannustetaan vahvasti suosittelemaan maskeja tapahtumakävijöille.

Yksityiset tapahtumanjärjestäjät voivat harkintansa mukaan päättää, edellyttävätkö he tapahtumaan osallistuvilta kasvomaskin käyttöä.

Suositus on voimassa toistaiseksi.

Helsingin kaupunki: Tapahtumajärjestäjän koronaohjeistus

Tapaamiset suositellaan rajattavaksi lähipiiriin

Suositellaan, että tapaamiset rajoitetaan saman kotitalouden tai pysyvyydeltään siihen rinnastettavien läheisten välille. Muita yksityisiä tapaamisia tai perhekokoontumisia ei suositella järjestettäväksi. Hautajaisiin tai muistotilaisuuksiin osallistuminen suositellaan rajattavaksi vain hyvin suppeaan lähiomaisten joukkoon.

Suositus on voimassa 30.11.2020–28.2.2021.

Matkustamista koskevat valtakunnalliset suositukset

Kun saavut Suomeen ja Helsinkiin toivomme, että

 1. esität todistuksen, jos olet sairastanut Covid-19-taudin alle puolen vuoden sisällä tai
 2. esität todistuksen negatiivisesta Covid-19-testituloksesta – testi otettu edeltävän 72 tunnin sisällä tai
 3. näytät, että olet varannut ajan koronavirustestiin Finentry-sovelluksesta.

Koronatestit Suomessa

Suosittelemme kaikille maahan saapuville omaehtoista 14 vuorokauden karanteenia. Voit lyhentää omaehtoista karanteenia kahdella koronatestillä.

Jos sinulla ei ole jotain yllä mainituista todistuksista, sinut ohjataan satamassa ensimmäiseen koronatestiin. Toinen testi tehdään aikaisintaan 72 tunnin kuluttua ensimmäisestä.

Jos et hakeudu satamassa ensimmäiseen koronatestiin, hakeudu testiin vuorokauden sisällä oleskelu- tai asuinpaikkakunnallasi.

Tarpeetonta matkustamista vältettävä

Voimassa ovat valtakunnalliset suositukset ja rajoitukset, kuten tarpeettoman matkustamisen välttäminen muualle kuin maihin, joiden osalta matkustusrajoituksista on luovuttu.

Kotimaassa voi matkailla, kun noudattaa koronavirukseen liittyviä terveys- ja turvallisuusohjeita.

Sairaana tulee välttää kaikkea matkustamista.

Valtioneuvosto: Rajoitukset ja suositukset koronaepidemian aikana

Suositukset ovat on voimassa toistaiseksi.

Toisen asteen opetus

Lukiot jatkavat etäopetuksessa 1.2.2021 alkaen kolmannen jakson loppuun asti. Neljännen jakson alkamisajankohta vaihtelee lukioittain 10.–15.2.2021.

Etäopetusta jatketaan ammatillisessa koulutuksessa 1.2.2021 alkaen 28.2.2021 asti. Opetusjärjestelyjen aikana varmistetaan opiskelijoiden mahdollisuudet tutkinnon osien ja tutkintojen suorittamiseen eri oppimisympäristöissä tarpeen mukaan (verkko-opetuksessa, oppilaitoksessa ja työpaikalla).

Välttämättömän lähiopetuksen tarpeet turvataan. Lähiopetusta tarjotaan muun muassa erityisopetuksessa oleville ja kehitysvammaisille opiskelijoille sekä yksilöllistä tukea eri syistä tarvitseville opiskelijoille.

Etäopetuksen jatkoa arvioidaan koordinaatioryhmässä viikolla 5.

 Lue lisää linjauksesta abiturienttien
ylioppilaskirjoituksiin valmistautumisesta (15.1.2021)

Turvallisuussuositusten noudattaminen kasvatuksessa ja koulutuksessa sekä poikkeukselliset opetusjärjestelyt

Varhaiskasvatuksessa ja lähiopetuksessa noudatetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) turvallisuussuosituksia.

Perusopetuksessa ja toiseen asteen oppilaitoksissa huolehditaan muun muassa alkamisaikojen ja ruokailujen porrastuksista, turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta. Jos varhaiskasvatuksessa, koulussa tai oppilaitoksessa on ollut koronaan sairastunut henkilö, altistuneet kartoitetaan ja heidät asetetaan karanteeniin. Altistuneille oppilaille järjestetään etäopetusta. Karanteenista päättää tartuntatautilääkäri.

Jos epidemiatilanteen pahentuessa peruskoulun opetusta on haastava järjestää esimerkiksi useamman henkilöstöön kuuluvan ollessa karanteenissa, niin silloin siirrytään poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, jossa useampi luokka saa etäopetusta. Tämän päätöksen tekee kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja. Päätöksen edellytyksenä on terveysviranomaisen arvio siitä, että poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen on välttämätöntä.

Suositukset ovat voimassa toistaiseksi.

Kasvomaskisuositus peruskoulujen henkilöstölle

Peruskoulujen koko henkilöstölle suositellaan kasvomaskien käyttöä töissä. Maskisuositusta noudattamalla pystytään turvaamaan lähiopetuksen jatkuvuutta ja vähentämään altistustilanteita kouluissa.

Suositus on voimassa toistaiseksi.

THL: Lapset ja korona

Lisätietoja:

HUS: Alueellinen koronavirusepidemiatilanne ja suositukset

Valtakunnalliset rajoitukset ja suositukset koronaepidemian aikana

Koulujen maskisuositusta laajennetaan kuudesluokkalaisiin

Perusopetuksessa kasvomaskisuositus laajennetaan kuudesluokkalaisiin 13.1.2021 alkaen THL:n suosituksen mukaisesti. Kasvomaskia suositellaan käytettäväksi, ellei käytölle ole terveydellistä estettä. Oppilaita opastetaan kasvomaskien turvalliseen käyttöön. Kuudesluokkalaiset saavat kasvomaskit kouluilta, mutta myös omia kasvomaskeja voi käyttää.

Suositus on voimassa toistaiseksi.

Korona ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa

Oppilaitokset tiedottavat koronan vaikutuksista opiskeluun omilla sivuillaan:

Ammattikorkeakoulut

Yliopistot


Koronavirustilanteen leviämisvaiheen kuvaus

 • Tartunnat leviävät väestössä alueellisesti tai laajemmin: ilmaantuvuus on viikossa yli 12–25 tapausta per 100 000 asukasta ja kahdessa viikossa yli 18–50 tapausta per 100 000 asukasta. 
 • Tapausten päivittäinen kasvunopeus on yli 10 %.
 • Positiivisten näytteiden osuus on yli 2 %. 
 • Alle puolet tartunnanlähteistä on jäljitettävissä.
 • Sairaalahoidon ja tehohoidon tarve kasvaa voimakkaasti
 • Lähde: THL


28.01.2021 13:12