Suoraan sisältöön

Helsingissä voimassa olevat keskeiset suositukset ja rajoitukset

Helsinki ja muu pääkaupunkiseutu on tällä hetkellä koronavirusepidemian kiihtymisvaiheessa.

Tästä koosteesta näet Helsingissä voimassa olevat suositukset ja rajoitukset koronavirustilanteeseen liittyen.

Näiden suositusten lisäksi kaupungin toimialoilla on voimassa erityissuosituksia, joista toimialat viestivät palvelujensa yhteydessä.

Suositukset ja rajoitukset pääosin voimassa toistaiseksi.


Tällä sivulla:


Kasvomaskin käyttöä suositellaan kaikille yli 12-vuotiaille

Kasvomaskin käyttöä suositellaan kaikille yli 12-vuotiaille kaikissa sisätiloissa kodin ulkopuolella.

Kasvomaskisuositus on voimassa toistaiseksi. 

 • Maskipakko Helsingin seudun liikennevälineissä astui voimaan lauantaina 13.3. Maskipakosta voivat poiketa vain sellaiset henkilöt, jotka eivät terveytensä vuoksi voi käyttää maskia.
 • Julkisissa tilaisuuksissa ja tiloissa, kuten kaupoissa ja pankeissa
 • Työpaikoilla kaikilla läsnätyössä olevilla kaikissa kohtaamisissa ja työpaikalla liikuttaessa.
 • Kaupungin palveluissa, kuten sosiaali- ja terveyspalveluissa
 • Kirjastoissa asioitaessa tulee käyttää kasvomaskia (ei koske henkilöitä, joilla on terveydellinen este käyttää kasvomaskia)
 • Urheilu- ja kulttuuritapahtumissa ja kaikissa vapaa-ajan tiloissa
 • Toisen asteen oppilaitoksissa, mukaan lukien lukiot, ja korkeakouluissa
 • Alakouluissa ja yläkouluissa maskisuositus 6-luokasta alkaen. Kaupunki tarjoaa maskit.
 • Vanhemmilla varhaiskasvatuksen tiloissa esimerkiksi lapsia vietäessä ja haettaessa
 • Varhaiskasvatuksen henkilöstölle sisätiloissa mahdollisuuksien mukaan. Erityisesti työssään eri paikoissa kiertävillä henkilöillä
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöllä potilas- ja asiakastyössä
 • Koronavirustestiin hakeuduttaessa ja ennen tuloksen saamista, mikäli on välttämätön syy liikkua ulkona
 • Riskialueelta Suomeen saavuttaessa ja siirryttäessä maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos karanteenin aikana on välttämätön syy liikkua ulkona.
 • Muissa tilanteissa, joissa lähikontaktin välttäminen ei ole mahdollista.
 • Lisätietoa: Kasvomaskien jakelupisteet

Harrastustoiminta

Rajoitukset ovat voimassa toistaiseksi.

Vuonna 2001 syntyneiden ja sitä nuorempien harrastus- ja kilpailutoiminta on sallittu sisä- ja ulkotiloissa. Toiminnassa on noudatettava harrastustoiminnan terveysturvallisuusohjeita. Suosituksena on, että yli 12-vuotiaat käyttävät kasvomaskia, mikäli terveydelliset syyt eivät estä sen käyttöä pois lukien liikuntasuoritukset ja ulkotilat. Kisojen yleisöä koskevat edelleen Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökset yleisötilaisuuksien osanottajamääristä.

Kaupungin hallinnoimat sisäliikuntatilat avautuvat rajoitetusti myös aikuisten liikuntaharrastuskäyttöön 1.7. alkaen. Tämä koskee esimerkiksi kuntosalien ja liikuntahallien vapaata käyttöä sekä aikuisten sisäliikuntaharrastuksia. Liikuntatiloihin ja ryhmäliikuntaan voidaan ottaa enintään puolet normaalista asiakasmäärästä. Myös harrastuksiin liittyvä aikuisten kilpailutoiminta on 1.7 alkaen sallittu sisätiloissa. Toiminnassa on noudatettava harrastustoiminnan terveysturvallisuusohjeita. Kisojen yleisöä koskevat edelleen Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökset yleisötilaisuuksien osanottajamääristä.

HUOM! Helsingin sisäliikuntapaikoista seuraavat ovat auki heinäkuussa: Kisahalli, Liikuntamylly, Oulunkylän sisätilat, Uimastadionin kuntosali sekä Talin ja Myllypuron jalkapallohallit. Pirkkolan palloiluhalli ja kuntosali ovat avoinna 4.7. saakka (kenttien kuntosali ja voimailusali avoinna koko kesän). 2. elokuuta alkaen avautuvat porrastetusti muut Helsingin kaupungin sisäliikuntatilat. 

Lasten ja nuorten päiväleirien lisäksi yöleiritoiminta mahdollistetaan rajoitetusti. Toiminnassa on noudatettava harrastustoiminnan terveysturvallisuusohjeita. Nuorisotyön toteuttaminen rajatuissa ryhmissä on mahdollista.

Toiminnassa on noudatettava seuraavia periaatteita:

 • Harrastustoiminnassa on noudatettava viranomaisten antamia terveysturvallisuusohjeita. Viranomaisten antamien ohjeiden rikkominen voi johtaa tilavarausten peruuttamiseen tai toiminnan keskeyttämiseen.
 • Toiminnalle on laadittava kaupungille toimitettava terveysturvallisuussuunnitelma.
 • Toiminnassa noudatetaan viranomaisten, ja liikunnan osalta lisäksi Olympiakomitean antamia terveysturvallisuusohjeita turvaetäisyyksistä, käsihygieniasta ja kasvomaskien käyttämisestä.
 • 12 vuotta täyttäneille suositellaan kasvomaskia käyttöä sisätiloissa, mikäli henkilöllä ei ole terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle. 
 • Toiminta toteutetaan tavalla, jossa lähikontaktit voidaan välttää tai ne vähenevät merkittävästi. 
 • Harrastusryhmän koko on mitoitettava niin, että osallistujat voivat säilyttää turvavälin. Suurissa tiloissa voi toimia useampi ryhmä kuitenkin siten, että ryhmät eivät ole keskenään kontaktissa.
 • Ryhmäkoon mitoittamisesta ja valvonnasta sekä muiden ohjeiden valvonnasta vastaa toiminnan järjestäjä.
 • Tilojen avoimessa käytössä noudatetaan näitä ohjeita soveltuvin osin. Tiloihin voidaan ottaa korkeintaan puolet normaalista asiakasmäärästä.

Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit suosittelevat voimakkaasti myös yksityisiä toimijoita noudattamaan samoja rajauksia ja turvallisuusohjeita järjestämässään lasten ja nuorten harrastustoiminnassa.

Etätyösuositus

Suositus on voimassa toistaiseksi.

Etätyön jatkamista suositellaan toistaiseksi. Niitä työtehtäviä, joita on mahdollista tehdä etätyönä, tehdään edelleen pääsääntöisesti etänä. 

Vierailujen rajoitukset sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä

Rajoitukset ovat voimassa toistaiseksi.

Koska koronaepidemia on Helsingissä laantumassa ja Helsinki on siirtynyt kiihtymisvaiheeseen, voidaan seniorikeskuksen, palvelutalojen ja sairaaloiden vierailurajoituksia purkaa asteittain. Rajoitusten tarkoituksena on suojella potilaita, asukkaita ja henkilökuntaa koronavirustartunnalta.

Läheiset ja omaiset voivat vierailla Helsingin sairaalassa hoidettavien potilaiden luona. Vierailun kesto on maksimissaan tunnin ja vierailijoita saa olla kaksi kerrallaan. Vierailuita voi olla päivän aikana kaksi, ja ne tapahtuvat potilashuoneissa. Jos sää suosii ja potilaan kunto sallii, vierailla voi myös ulkona. Ulkovierailun kestoa, vierailijoiden määrää tai vierailujen päivittäistä määrää ei ole rajoitettu. Vierailun aikana tulee noudattaa suojautumisohjeita.

Omaiset voivat vierailla saattohoidossa olevan potilaan luona kahden tunnin ajan. Vierailijoita voi olla kaksi kerrallaan.

Vierailijat voivat tavata seniorikeskusten, palvelutalojen ja hoivakotien asukkaita sisätiloissa. Jos sää suosii ja asukkaan kunto sallii, suosittelemme ulkovierailua. Vierailijoiden lukumäärää ja vierailun kestoa ei ole rajoitettu. Vierailuita voi olla useita saman päivän aikana, ja ne on sovittava etukäteen viimeistään edellisenä päivänä.

Kaikki vierailut pitää sopia etukäteen omaisen hoitopaikan kanssa viimeistään edellisenä päivänä, ja vierailun aikana pitää käyttää kasvomaskia. Vierailulle saa tulla vain terveenä. Turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta on huolehdittava.

Palvelukeskuksissa avataan tuettu ryhmätoiminta 1.6. alkaen

Palvelukeskuksissa avataan 1.6. alkaen tuettua ryhmätoimintaa niille asiakkaille, jotka tarvitsevat erityistä tukea. Osallistujat kutsutaan ryhmiin erikseen. Kaikki muu palvelukeskustoiminta, kuten kuntosalit ja ravintolat, pysyvät kiinni.

Ikääntyneiden päivätoiminta avataan asteittain

Ikääntyneiden päivätoimintaa avataan 1.6. alkaen asteittain niille asiakkaille, jotka tarvitsevat erityistä tukea. Ryhmiin kutsutaan mukaan erikseen.

Asiakastiloja koskevat säännökset

Säännökset ovat voimassa 31.12.2021 asti.

Kaikissa julkisissa ja yksityisissä asiakastiloissa tulee lain mukaan:

 • Olla mahdollisuus käsien puhdistamiseen joko kädet pesemällä tai käsidesillä
 • Olla esillä riittävät hygieniaohjeistukset
 • Sijoittaa mahdolliset asiakaspaikat riittävän etäälle toisistaan ja muutoinkin oleskelu on järjestettävä mahdollisimman väljästi
 • Tehostaa tilojen ja pintojen puhdistamista normaalitasosta

(Tartuntatautilaki 58 c §)

Julkiset tilat

Rajoitukset ovat voimassa toistaiseksi.

Kuntien asiakaspalvelutilat on avattu 15.6. alkaen lukuun ottamatta kuntosaleja ja ryhmäliikuntaharrastustiloja. Kokous- ja kokoontumistilojen vuokraus mahdollistetaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston yleisötilaisuusrajoituksia noudattaen.

Asiakaspalvelutiloissa huolehditaan tilakohtaisin järjestelyin terveysturvallisuuden toteutumisesta tartuntatautilain 58 c §:n mukaisesti. Sisätiloissa yli 12-vuotiaille suositellaan kasvomaskin käyttöä, elleivät terveydelliset perusteet estä maskin käyttämistä.

Kirjastoissa avautuivat 15.6. alkaen kirjastojen lukusalit, ryhmäkäytön tilat ja omatoimikäyttö.

Museoissa ja kulttuuritaloissa avautuivat näyttelytilojen lisäksi myös opetus- ja esitystilat 15.6.2021 alkaen.

Maauimalat ovat avoinna. Pirkkolan uimahalli ja kuntosali ovat avoinna 4.7. saakka. Pirkkolan kenttien kuntosali ja voimailusali ovat avoinna koko kesän. Yli 12-vuotiaita suositellaan käyttämään kasvomaskia pukuhuoneissa. 

Kaupungin hallinnoimia sisäliikuntatiloja, kuten kunto- ja liikuntasaleja, voidaan avata 1.7. alkaen kaiken ikäisten harrastus- ja kilpailutoiminnalle. Liikuntatiloihin ja ryhmäliikuntaan voidaan ottaa enintään puolet normaalista asiakasmäärästä. Yli 12-vuotiaita suositellaan käyttämään kasvomaskia pukuhuoneissa.

Työväenopiston ja Arbiksen tiloja on avattu asteittain 3.6.2021 alkaen yksittäisille kursseille, joilla on tarve kokoontua, sekä ohjattuun itsenäiseen työskentelyyn niille opiskelijoille, joiden kurssilla valmisteltu työn valmistuminen edellyttää työskentelyä opiston tiloissa (esim. kudonta). Toiminnassa noudatetaan voimassa olevia viranomaisohjeistuksia sekä tartuntatautilain 58 c §:n edellyttämiä toimia.

Ravitsemisliikkeiden aukiolon, anniskeluajan ja asiakaspaikkamäärän rajoittaminen

 • Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, käytössä saa olla puolet asiakaspaikoista. Alkoholia saa anniskella klo 07-00, ja sallittu aukioloaika on klo 05-01.
 • Muissa ravintoloissa käytössä on 75 % asiakaspaikoista. Anniskelu on sallittu klo 07-00 ja sallittu aukioloaika on klo 05-01.
 • Anniskelun saa aloittaa esimerkiksi aamiaistarjoilun yhteydessä klo 07, jos aluehallintovirasto on myöntänyt siihen luvan. Ilman tätä lupaa anniskelun saa aloittaa aikaisintaan klo 09.
 • Asiakkaalla ei tarvitse olla omaa pöytä- ja istumapaikkaa ulkoterassilla. Etäisyyksien ylläpitämisestä ja hygieniasta tulee kuitenkin huolehtia. Yllä mainitut asiakaspaikkarajoitukset eivät koske ulkoterasseja.

Valtioneuvosto: Rajoitukset ja suositukset koronaepidemian aikana

Yleisötilaisuudet

Rajoitukset voimassa 2.6.-10.8.2021.

Sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa voidaan järjestää kokoontumisia ilman henkilömäärärajoitusta. Sisätiloissa järjestettävissä yli kymmenen hengen kokoontumisissa asiakkailla tai osallistujilla täytyy olla mahdollisuus säilyttää turvavälit eli välttää lähikontaktia toisiinsa. Lähikontaktilla tarkoitetaan sisätiloissa asiakkaiden oleskelua enintään kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan tai fyysistä kontaktia.

Yli 50 hengen ulkotilaisuuksissa asiakkailla tai osallistujilla täytyy olla mahdollisuus välttää fyysinen kontakti toisiinsa, mutta tietyn mittaisia turvavälejä ei vaadita.

Jos sisätiloissa järjestetyssä tilaisuudessa on yli kymmenen henkilöä tai ulkotiloissa yli 50 henkilöä, tilaisuuden järjestelyissä on lisäksi noudatettava opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5. julkaisemaa ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä. Lisäksi on noudatettava hygieniavaatimuksia: asiakkaille on tarjottava esimerkiksi mahdollisuus käsien pesemiseen ja oleskelu on järjestettävä mahdollisimman väljästi.

THL: Suositukset koskien julkisia tiloja ja yleisiä kokoontumisia

Yksityistilaisuuksien järjestäminen

Suositus on voimassa toistaiseksi.

Yksityistilaisuuksiin suositellaan samoja rajoituksia kuin yleisötilaisuuksiin.

Kotona tai muissa yksityisissä tiloissa järjestettävät kevään ja kesän juhlat on hyvä järjestää ensisijaisesti ulkotiloissa ja voimassa olevia yksityistilaisuuksien henkilömääräsuosituksia sekä muita tilaisuuksien turvallisesta järjestämisestä annettuja ohjeita noudattaen.

Matkustamista koskevat valtakunnalliset suositukset

Suositukset ovat on voimassa toistaiseksi.

Kun matkustat laivalla ja saavut Suomeen ja Helsinkiin

Laivaan noustessa kaikilta yli 12-vuotiailta edellytetään todistus negatiivisesta koronatestituloksesta tai sairastetusta koronasta. Todistusta ei edellytetä risteilymatkustajilta, jotka eivät käy maissa toisessa maassa.  

Matkan aikana saat yhteystietolomakkeen. Täytä se ennen kuin saavut sataman terveysneuvontapisteelle. Neuvontapisteet sijaitsevat terminaalissa ja autokaistalla.

Jos henkilöllä ei satamaan tultaessa ole todistusta 72 tuntia aiemmin otetusta testistä, hänelle suositellaan heti ensimmäistä testiä satamassa.

Matkan jälkeen on otettava myös toinen koronavirustesti aikaisintaan 72 tuntia maahaansaapumisen jälkeen. Jos olet sairastanut koronavirustaudin edeltävän kuuden kuukauden aikana, sinun ei tarvitse mennä testiin.

Voit varata ajan toiseen koronavirustestiin:

Sillä aikaa kun odotat ensimmäisen tai toisen testin testitulosta, pysy omaehtoisessa karanteenissa kotona tai majapaikassasi. Jos testitulokset ovat negatiiviset, voit lopettaa omaehtoisen karanteenin. 

Huoltovarmuuden kannalta välttämättömille matkustajille suositellaan 14 vuorokauden omaehtoista karanteenia, jota voi lyhentää testeillä.

Tavaraliikenteen kuljetus- ja logistiikkahenkilöstön ei tarvitse jäädä karanteeniin eikä mennä testeihin, kun he saapuvat Suomeen työtehtävissä. Heille on laadittu ja jaettu omiin työtehtäviin soveltuvat ohjeet.

Kun saavut Suomeen ja Helsinkiin lentäen

Lentomatkustajat, jotka saapuvat ulkomailta Helsinki-Vantaan lentoasemalle, ohjataan maksuttomaan koronatestiin. Maahan saapuvia suositellaan täyttämään tietonsa jo etukäteen Finentry-palvelussa.

Matkustajille suositellaan omaehtoista 14 vuorokauden karanteenia, jota voi lyhentää kahdella testillä. Ensimmäinen testi otetaan lentokentällä ja toinen aikaisintaan 72 tuntia maahan saapumisen jälkeen.

Kun odotat testituloksia, pysy omaehtoisessa karanteenissa kotona tai majapaikassasi. Jos molempien testien tulos on negatiivinen, voit keskeyttää omaehtoisen karanteenin.

Lue lisää Finavian sivuilta

Tarpeetonta matkustamista vältettävä

Voimassa ovat valtakunnalliset suositukset ja rajoitukset, kuten tarpeettoman matkustamisen välttäminen muualle kuin maihin, joiden osalta matkustusrajoituksista on luovuttu.

Kotimaassa voi matkailla, kun noudattaa koronavirukseen liittyviä terveys- ja turvallisuusohjeita.

Sairaana tulee välttää kaikkea matkustamista.

Valtioneuvosto: Rajoitukset ja suositukset koronaepidemian aikana

Yläkoulut lähiopetuksessa

Peruskoulun 7.–10.-luokat palasivat lähiopetukseen maanantaista 3.5.2021 lähtien.

Toinen aste lähiopetuksessa

Toinen aste palasi lähiopetukseen maanantaista 3.5.2021 lähtien.

Kasvatuksessa ja koulutuksessa noudatetaan THL:n suosituksia

Suositukset ovat voimassa toistaiseksi.

Varhaiskasvatuksessa ja lähiopetuksessa noudatetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) turvallisuussuosituksia.

Perusopetuksessa ja toiseen asteen oppilaitoksissa huolehditaan muun muassa alkamisaikojen ja ruokailujen porrastuksista, turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta. Jos varhaiskasvatuksessa, koulussa tai oppilaitoksessa on ollut koronaan sairastunut henkilö, altistuneet kartoitetaan ja heidät asetetaan karanteeniin. Altistuneille oppilaille järjestetään etäopetusta. Karanteenista päättää tartuntatautilääkäri.

Jos epidemiatilanteen pahentuessa peruskoulun opetusta on haastava järjestää esimerkiksi useamman henkilöstöön kuuluvan ollessa karanteenissa, niin silloin siirrytään poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, jossa useampi luokka saa etäopetusta. Tämän päätöksen tekee kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja. Päätöksen edellytyksenä on terveysviranomaisen arvio siitä, että poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen on välttämätöntä.

Kasvomaskisuositus peruskoulujen henkilöstölle

Suositus on voimassa toistaiseksi.

Peruskoulujen koko henkilöstölle suositellaan kasvomaskien käyttöä töissä. Maskisuositusta noudattamalla pystytään turvaamaan lähiopetuksen jatkuvuutta ja vähentämään altistustilanteita kouluissa.

THL: Lapset ja korona

Lisätietoja:

HUS: Alueellinen koronavirusepidemiatilanne ja suositukset

Valtakunnalliset rajoitukset ja suositukset koronaepidemian aikana

Koulujen maskisuositusta laajennetaan kuudesluokkalaisiin

Suositus on voimassa toistaiseksi.

Perusopetuksessa kasvomaskisuositus laajennetaan kuudesluokkalaisiin 13.1.2021 alkaen THL:n suosituksen mukaisesti. Kasvomaskia suositellaan käytettäväksi, ellei käytölle ole terveydellistä estettä. Oppilaita opastetaan kasvomaskien turvalliseen käyttöön. Kuudesluokkalaiset saavat kasvomaskit kouluilta, mutta myös omia kasvomaskeja voi käyttää.

Koronaan varautuminen ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa

Oppilaitokset tiedottavat koronan vaikutuksista opiskeluun omilla sivuillaan:

Ammattikorkeakoulut

Yliopistot


Lisätietoja voimassa olevista rajoituksista Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivuilla.16.07.2021 15:08