Suoraan sisältöön

Koronakoordinaatioryhmät

Helsingin kaupungin koronakoordinaatioryhmä

Kaupunkitasoisessa koordinaatioryhmässä kaupunginkanslian ja toimialojen edustajat käyvät linjaavaa keskustelua Helsingin mahdollisista uusista käytännöistä koronavirustilanteeseen liittyen. Ryhmä kokoontuu huhtikuusta 2022 alkaen tarvittaessa.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä

Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, THL, HUS ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto perustivat alueellisen koronakoordinaatioryhmän 10. syyskuuta 2020. Sosiaali- ja terveysministeriön alueellista toimintamallia soveltavan ryhmän tavoitteena on vahvistaa yhteistä tilannekuvaa sekä koordinoida ja valmistella alueellisia ja paikallisia toimia.

Ylimmästä johdosta koostuva ryhmä vastaa yhteisen tilannekuvan pohjalta päätöksenteon valmistelusta ja koordinaatiosta. Päätökset tekee jokainen toimija oman toimivaltansa puitteissa. Ryhmä tiivistää pääkaupunkiseudulla koko koronakriisin ajan jatkunutta yhteistyötä. Helsingin kaupungilla on vastuu ryhmän toiminnan organisoinnista.

Ryhmä kokoontuu huhtikuusta 2022 alkaen tarvittaessa. Mahdollisista uusista suosituksista tiedotetaan samana päivänä kokouksen jälkeen tai seuraavana päivänä.

Uutiset

2021

2020
12.01.2023 15:48