Suoraan sisältöön

Kaupunki siirtyy etäkokouksiin päätöksenteossa

Kaupunginvaltuuston tyhjä istutonsali.

Helsingin kaupunginvaltuusto käsitteli ja hyväksyi kiireellisenä asiana kaupungin hallintosääntöön muutoksia, jotka koskevat tartuntatautien torjunnasta vastaavaa toimielintä, kaupunginvaltuuston puheenjohtajan toimivaltaa ja sähköisiä kokouksia. 

Päätöksenteko etäyhteyksien kautta 

Hallintosäännön muutos mahdollistaa myös kokousten järjestämisen etäyhteyksien kautta ja päätöksenteon ilman kokoontumista. Osallistuminen etäyhteyksien kautta ei ole tarkoitettu normaaliksi toimintatavaksi, mutta antaa joustavat mahdollisuudet päättää millaisissa olosuhteissa osallistuminen etäyhteyksien kautta sallittaisiin.

Kokoussalaisuuden säilyttämiseksi on oleellista, että kokoukseen osallistutaan vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä. Etäyhteyden kautta osallistuminen asettaa osallistujalle korostetun velvollisuuden huolehtia, ettei tilassa, josta hän osallistuu, ole muita, tai ettei etäosallistumisen vuoksi suljettujen kokousten tietoja leviä ulkopuolisille.

Kaupunginvaltuuston kokousten osalta etäyhteyksin järjestettävästä kokouksesta päättää kaupunginvaltuuston puheenjohtaja. Muiden toimielinten kokousjärjestelyistä päättää kaupunginhallitus.

Valtuuston puheenjohtaja voi myöntää määräaikojen ylittämisen

Hallintosääntöön lisättiin kohta, jonka perusteella kaupunginvaltuuston puheenjohtaja voi erityisestä syystä myöntää kaupunginhallitukselle luvan ylittää hallintosäännössä asetetut määräajat, joiden mukaan aloitteisiin, välikysymyksiin ja toivomusponsiin on vastattava. Tilanteissa, joissa kaupunginhallituksen päätöksenteko ja sitä edeltävä päätösvalmistelu on kohdistettava kiireellisempiin asioihin, on tarkoituksenmukaista, ettei resursseja välttämättä käytetä näiden asioiden valmisteluun.

Lisää aiheesta:

Kaupunki siirtyy etäkokouksiin päätöksenteossa

 

 
05.05.2020 07:15