Suoraan sisältöön

Koronavirustilanteeseen liittyvät poikkeusjärjestelyt kouluissa

Päiväkotien ja koulujen tartuntatilanteiden selvittäminen ja niistä tiedottaminen

Päiväkodeista ja kouluista on saatu hyvin vähän koronatartuntoja eikä päiväkodeissa ja kouluissa ole ollut laajoja tartuntaryppäitä. Lapset ja nuoret saavat eniten tartuntoja kotona, harrastuksissa ja vapaa-ajalla.

Yläastetta ja toista astetta koskeva maskisuositus ja maskien käyttö kouluissa vähentää osaltaan jatkotartuntojen todennäköisyyttä.

Epidemiologisen riskiarvion perusteella ei ole tarkoituksenmukaista asettaa yhtä herkästi kuin aikaisemmin kokonaisia päiväkotiryhmiä ja luokkia karanteeniin.

Päiväkodit ja alakoulut

Jos päiväkotiryhmässä tai luokalla on vain yksi tartunnan saanut ja tartunnan lähde on tiedossa, tartunnan saanut lapsi tai koululainen asetetaan eristykseen ja perhe karanteeniin.

Jos päiväkotiryhmässä tai alakoulussa on useampi tartunnan saanut, epidemiologinen toiminta tekee tartunnanjäljityksen aikaisemman käytännön mukaisesti ja altistuneet määrätään karanteenin.

Kaikista tartunnoista, myös yksittäisistä, tiedotetaan aina kaikkia päiväkotilasten ja koululaisten huoltajia. Samalla muistutetaan hakeutumaan heti testiin, jos lapselle tulee koronavirustartuntaan viittaavia oireita. Testiin pääsee tällä hetkellä samana päivänä ja tuloksen saa vuorokaudessa.

Yläkoulut ja toiseen asteen oppilaitokset

Jos tartunnan saanut on yläkoululainen tai toisen tai kolmannen asteen opiskelija, tartunnan saa-nut opiskelija asetetaan eristykseen ja perhe karanteeniin.

Epidemiologinen toiminta selvittää oppilaan nimeämät lähikontaktit ja heidät asetetaan karantee-niin, jos heidän arvioidaan altistuneen. Kaikista tartunnoista tiedotetaan huoltajia tai oppilaita. Samalla muistutetaan hakeutumaan heti testiin, jos koronavirustartuntaan viittaavia oireita ilmenee. Testiin pääsee tällä hetkellä samana päivänä ja tuloksen saa vuorokaudessa.

Uuteen toimintamalliin siirtyminen

Uuteen toimintamalliin siirtyminen perustuu koronaviruksesta kertyneeseen tietoon ja asiantuntija-arvioihin. Helsingin päiväkodeissa ja kouluissa lapsista ja nuorista keskimäärin seitsemän 1 000:sta karanteeniin asetetusta on saanut tartunnan. Kokonaisia päiväkotiryhmiä tai luokkia ei ole tarkoituksenmukaista asettaa yhtä herkästi kuin aiemmin karanteeniin tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi.

Lukiot ja ammatillilinen koulutus etäopetukseen

Toisen asteen koulutus (lukiot, ammatilliset oppilaitokset) siirtyy etäopetukseen 3.12.2020 ja etäopetus jatkuu 31.12.2020 saakka. Välttämättömän lähiopetuksen tarpeet turvataan. Lähiopetusta tarjotaan muun muassa erityisopetuksessa oleville ja kehitysvammaisille opiskelijoille sekä yksilöllistä tukea eri syistä tarvitseville opiskelijoille.

Kasvomaskien käyttösuositus

Varhaiskasvatuksen henkilöstölle suositellaan kasvomaskin käyttöä sisätiloissa mahdollisuuksien mukaan. Maskin käyttöä suositellaan erityisesti työssään eri paikoissa kiertäville henkilöille kuten sijaisille, päiväkotiapulaisille, päiväkodin johtajille, työharjoittelijoille ja työssäoppijoille.

Kasvomaskien käyttösuositus annettiin myös yläkouluun. Yläkoululaisille kaupungit tarjoavat maskit, mutta myös omia kasvomaskeja voi käyttää.

Helsinki on tehnyt valmiiksi suunnitelmat poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä, jos koronatilanne ja opetuksen turvallinen järjestäminen sitä edellyttävät. ”Voimme siirtyä perusopetuksessa tarvittaessa nopeasti poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, joita juhannuksen jälkeen hyväksytty perusopetuslain muutos mahdollistaa. 1.–3.-luokkalaiset sekä erityisen tuen ja valmistavan opetuksen oppilaat ovat koko ajan lähiopetuksessa ja isommat koululaiset tarvittaessa vuorottelevat lähi- ja etäopetuksen välillä. Samoin lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa voidaan ottaa kevään tapaan käyttöön verkko- ja etäopetusta tilaväljyyden aikaansaamiseksi, kertoo toimialajohtaja Liisa Pohjolainen. Helsingissä päätöksen poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä tekee toimialajohtaja.

Koulunkäynnin puhelinneuvonta avattu uudelleen Helsingissä

Numerossa 09 310 10025 vastataan helsinkiläisten oppilaiden ja opiskelijoiden kouluun liittyviin kysymyksiin suomeksi ja englanniksi arkisin klo 9–17. Ruotsinkielistä opetusta koskeviin kysymyksiin vastataan keskiviikkoisin klo 9–17 numerossa 09 310 10027.

Helsinkiläisille vanhemmille tietoa lasten koronatestauksesta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on ohjeistanut, miten tulee toimia, jos lapsi sairastuu hengitystieinfektioon. Ohjeessa kerrotaan, missä tilanteessa lapsi tulee viedä koronavirustestiin ja milloin lapsi voi palata päiväkotiin tai kouluun. Helsingissä noudatetaan THL:n ohjetta. Helsinki on tiedottanut lasten huoltajia uusista ohjeista.

Pormestarin itsenäisyysjuhla Helsingin neljäsluokkalaisille siirtyy kevääseen

Pormestarin perinteinen itsenäisyysjuhla kaikille Helsingin neljäsluokkalaisille siirretään koronavirustilanteen vuoksi kevääseen 2021. Juhlaa oli tarkoitus viettää Finlandia-talossa torstaina 3. joulukuuta.

Kevään uutisia:

Koulujen avaaminen ei kasvattanut tartuntojen määrää Helsingissä

Koulut siirtyivät lähiopetukseen 14.5. Lähiopetusta ehti olla ennen koulujen kesälomaa noin kaksi ja puoli viikkoa. Tänä aikana koronavirustartuntoja ilmeni kahdeksassa koulussa eri puolilla Helsinkiä. Yhtä lukuun ottamatta tartunnat olivat peräisin muualta kuin koulusta.

Helsinki kysyi oppilailta ja huoltajilta etäopetuksesta

Helsinki on kartoittanut etäoppimisjakson sujumista peruskouluissa koululaiskyselyllä. Peräti 85 prosenttia kyselyyn vastanneista 1.-3.-luokkalaisista kertoi koulunkäynnin sujuneen etäkoulussa hyvin tai erittäin hyvin. Pienet koululaiset vastasivat kyselyyn monivalintaisina ”hymykasvoina”. 4.-9.-luokkalaista 61 prosenttia kertoi pitäneensä etäopiskelusta melko paljon tai hyvin paljon. Jos tulosta vertaa normaalioloihin, vuoden 2019 kouluterveyskyselyssä 4.-5.-luokkalaisista 79 prosenttia ja 8.-9.-luokkalaisista 60 prosenttia sanoi pitävänsä koulunkäynnistä.

38 tarinaa etäopetuksesta Helsingissä

Maaliskuussa 2020 siirryttiin koronavirusepidemian takia nopeassa aikataulussa kotona tapahtuvaan opetukseen. Helsingin koulujen, oppilaitosten ja päiväkotien ammattilaiset kehittivät uusia luovia tapoja ja huolehtivat opetuksen sujumisesta ja palvelujen järjestämisestä poikkeuksellisissa oloissa. Myös perheet joustivat järjestämällä arkeaan uudella tavalla. Keräsimme 38 tarinaa etäopetuksesta Helsingissä (pdf), yhden jokaista etäopetuspäivää kohden.27.11.2020 23:20