Suoraan sisältöön

Koronavirustilanteeseen liittyvät poikkeusjärjestelyt kouluissa

Kasvomaskien käyttö laajenee peruskoulujen 6.-luokkalaisille

Perusopetuksessa kasvomaskin käyttöä suositellaan kuudesluokkalaisille riippumatta yksittäisten oppilaiden iästä. Helsingin kaupungin peruskouluissa kuudesluokkalaisten maskien käyttö aloitetaan keskiviikkona 13.1. Käytön laajentaminen perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 8.1. antamaan maskisuositukseen. Maskin käytölle on vahva suositus, ellei sille ole terveydellistä estettä. Jo aiemmin maskisuositus on koskenut yläasteen, lukioiden ja ammatillisen koulutuksen oppilaita ja opiskelijoita sekä henkilöstöä.

Maskien käyttö hillitsee tartuntoja ja vähentää altistumisia. Näin pystymme suojaamaan toisiamme. Helsingin kaupunki hankkii oppilaille koulupäiväksi maskit, jotka jaetaan kouluissa. Opettajat ohjeistavat oppilaita maskin oikeaan käyttöön. Myös omaa maskia voi käyttää. Maskisuositus on voimassa toistaiseksi.

Maskia on kaikkien hyvä käyttää mahdollisuuksien mukaan myös vapaa-ajalla kuten harrastuksissa ja julkisessa liikenteessä. Kaupunki ei kustanna vapaa-ajan maskien käyttöä, mutta maskeja on saatavilla hyvin ja Helsingissä on myös kasvomaskien jakelupisteitä vähävaraisille henkilöille.

Opetuksen järjestämisessä noudatetaan edelleen myös muita koronaan liittyviä turvallisuusohjeita ja -suosituksia. Ensisijaisen tärkeää on yhä noudattaa turvavälejä aina kun mahdollista, pestä käsiä, yskiä hihaan tai kertakäyttöiseen nenäliinaan sekä välttää kasvojen koskettelua. Oireisena lasten ja aikuisten on hakeuduttava välittömästi koronatestiin. Kaupungin järjestämä koronatestaus on maksuton, siihen pääsee nopeasti ja testitulos tulee 1-2 vuorokauden kuluessa. Kaupungin järjestämä koronatestaus

Kannustamme edelleen myös kaikkia peruskoululaisten huoltajia ja oppilaita ottamaan käyttöön THL:n Koronavilkku-sovelluksen, jonka avulla mahdolliset altistukset on helpompi kartoittaa ja hillitä näin koronan leviämistä. Lisätietoja: koronavilkku.fi

THL:n sivuille on koostettu kuntalaisille suunnattua tietoa ja ohjeita kasvomaskien käytöstä

Lukiot ja ammatillilinen koulutus etäopetukseen

Toisen asteen koulutus (lukiot, ammatilliset oppilaitokset) siirtyivät etäopetukseen 3.12.2020 ja etäopetus jatkuu 31.1.2021 saakka. Välttämättömän lähiopetuksen tarpeet turvataan. Lähiopetusta tarjotaan muun muassa erityisopetuksessa oleville ja kehitysvammaisille opiskelijoille sekä yksilöllistä tukea eri syistä tarvitseville opiskelijoille.

Kaikille abiturienteille tarjotaan mahdollisuus lähiopetukseen 18.1.2021 alkaen kolmannen jakson loppuun asti.

 Lue lisää linjauksesta abiturienttien
ylioppilaskirjoituksiin valmistautumisesta (15.1.2021)

Penkkarit ja vanhojen tanssit keväällä 2021

Keväällä 2021 penkkarit toteutetaan virtuaalisesti ja vanhojen tanssit siirretään helmikuulta myöhempään kevääseen. Opiskelijoita kannustetaan toteuttamaan yhteinen virtuaalinen penkkaripäivä esimerkiksi abivideoiden muodossa 11. helmikuuta. Vanhojen tanssien turvallisen harjoittelun ohjeet toimitetaan lukioihin lähiopetukseen palattaessa. Ohje tulee noudattamaan THL:n, STM:n, Opetushallituksen ja Helsingin kaupungin terveysviranomaisten ohjeistuksia.

Näillä päätöksillä halutaan estää tapahtumista mahdollisesti seuraavat altistumiset, tartunnat ja karanteenit, jotta 16. maaliskuuta alkavat ylioppilaskirjoitukset eivät vaarantuisi.

Päiväkotien ja koulujen tartuntatilanteiden selvittäminen ja niistä tiedottaminen

Päiväkodeista ja kouluista on saatu hyvin vähän koronatartuntoja eikä päiväkodeissa ja kouluissa ole ollut laajoja tartuntaryppäitä. Lapset ja nuoret saavat eniten tartuntoja kotona, harrastuksissa ja vapaa-ajalla.

Yläastetta ja toista astetta koskeva maskisuositus ja maskien käyttö kouluissa vähentää osaltaan jatkotartuntojen todennäköisyyttä.

Epidemiologisen riskiarvion perusteella ei ole tarkoituksenmukaista asettaa yhtä herkästi kuin aikaisemmin kokonaisia päiväkotiryhmiä ja luokkia karanteeniin.

Päiväkodit ja alakoulut

Jos päiväkotiryhmässä tai luokalla on vain yksi tartunnan saanut ja tartunnan lähde on tiedossa, tartunnan saanut lapsi tai koululainen asetetaan eristykseen ja perhe karanteeniin.

Jos päiväkotiryhmässä tai alakoulussa on useampi tartunnan saanut, epidemiologinen toiminta tekee tartunnanjäljityksen aikaisemman käytännön mukaisesti ja altistuneet määrätään karanteenin.

Kaikista tartunnoista, myös yksittäisistä, tiedotetaan aina kaikkia päiväkotilasten ja koululaisten huoltajia. Samalla muistutetaan hakeutumaan heti testiin, jos lapselle tulee koronavirustartuntaan viittaavia oireita. Testiin pääsee tällä hetkellä samana päivänä ja tuloksen saa vuorokaudessa.

Yläkoulut ja toiseen asteen oppilaitokset

Jos tartunnan saanut on yläkoululainen tai toisen tai kolmannen asteen opiskelija, tartunnan saanut opiskelija asetetaan eristykseen ja perhe karanteeniin.

Epidemiologinen toiminta selvittää oppilaan nimeämät lähikontaktit ja heidät asetetaan karanteeniin, jos heidän arvioidaan altistuneen. Kaikista tartunnoista tiedotetaan huoltajia tai oppilaita. Samalla muistutetaan hakeutumaan heti testiin, jos koronavirustartuntaan viittaavia oireita ilmenee. Testiin pääsee tällä hetkellä samana päivänä ja tuloksen saa vuorokaudessa.

Uuteen toimintamalliin siirtyminen

Uuteen toimintamalliin siirtyminen perustuu koronaviruksesta kertyneeseen tietoon ja asiantuntija-arvioihin. Helsingin päiväkodeissa ja kouluissa lapsista ja nuorista keskimäärin seitsemän 1 000:sta karanteeniin asetetusta on saanut tartunnan. Kokonaisia päiväkotiryhmiä tai luokkia ei ole tarkoituksenmukaista asettaa yhtä herkästi kuin aiemmin karanteeniin tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi.

Kasvomaskien käyttösuositus

Varhaiskasvatuksen henkilöstölle suositellaan kasvomaskin käyttöä sisätiloissa mahdollisuuksien mukaan. Maskin käyttöä suositellaan erityisesti työssään eri paikoissa kiertäville henkilöille kuten sijaisille, päiväkotiapulaisille, päiväkodin johtajille, työharjoittelijoille ja työssäoppijoille.

Kasvomaskien käyttösuositus annettiin myös yläkouluun. Yläkoululaisille kaupungit tarjoavat maskit, mutta myös omia kasvomaskeja voi käyttää.

Helsinki on tehnyt valmiiksi suunnitelmat poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä, jos koronatilanne ja opetuksen turvallinen järjestäminen sitä edellyttävät.

”Voimme siirtyä perusopetuksessa tarvittaessa nopeasti poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, joita juhannuksen jälkeen hyväksytty perusopetuslain muutos mahdollistaa. 1.–3.-luokkalaiset sekä erityisen tuen ja valmistavan opetuksen oppilaat ovat koko ajan lähiopetuksessa ja isommat koululaiset tarvittaessa vuorottelevat lähi- ja etäopetuksen välillä. Samoin lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa voidaan ottaa kevään tapaan käyttöön verkko- ja etäopetusta tilaväljyyden aikaansaamiseksi, kertoo toimialajohtaja Liisa Pohjolainen.

Helsingissä päätöksen poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä tekee toimialajohtaja.

Koulunkäynnin puhelinneuvonta avattu uudelleen Helsingissä

Numerossa 09 310 10025 vastataan helsinkiläisten oppilaiden ja opiskelijoiden kouluun liittyviin kysymyksiin suomeksi ja englanniksi arkisin klo 9–17. Ruotsinkielistä opetusta koskeviin kysymyksiin vastataan keskiviikkoisin klo 9–17 numerossa 09 310 10027.

Helsinkiläisille vanhemmille tietoa lasten koronatestauksesta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on ohjeistanut, miten tulee toimia, jos lapsi sairastuu hengitystieinfektioon. Ohjeessa kerrotaan, missä tilanteessa lapsi tulee viedä koronavirustestiin ja milloin lapsi voi palata päiväkotiin tai kouluun. Helsingissä noudatetaan THL:n ohjetta. Helsinki on tiedottanut lasten huoltajia uusista ohjeista.15.01.2021 09:51