Suoraan sisältöön

Tukea arkeen

Vammaispalvelujen sosiaalityön toimipisteiden työntekijät yhdessä asiakkaiden kanssa selvittävät palvelutarpeen ja arvioinnin perusteella tehdään palvelusuunnitelma.

Itsenäistä asumista tukevien palvelujen tavoitteena on, että vammainen henkilö voi asua mahdollisimman omatoimisesti ja itsenäisesti omassa asunnossaan, eikä ole jatkuvan laitoshoidon tarpeessa. Tarjolla on asunnon toimivuuteen vaikuttavia palveluja.

Henkilökohtaisen avun järjestämisen edellytyksenä on, että vammainen henkilö kykenee ilmaisemaan mitä hän haluaa tehdä ja missä toimissa hän haluaa itseään avustettavan. Myös itse avustamistilanteessa hänen pitää kyetä ohjaamaan toimintaa.

Kotihoidon palvelut tukevat kotona asuvaa asiakasta niissä päivittäisissä toiminnoissa, joista asiakas ei itse suoriudu. Kotihoidon tehtävänä on hoito ja palvelut niin, että eläminen kotona on turvallisesti mahdollista myös toimintakyvyn heikentyessä. 

Liikkumiseen liittyviä palveluja on kuljetus- ja saattajapalvelu.

Lyhytaikaishoidon tarkoituksena on tukea vammaista, kehitysvammaista tai sairasta omaistaan kotona hoitavan henkilön jaksamista. Lyhytaikaishoitoa järjestetään kehitysvammaisten ryhmäkodeissa, perhehoidossa ja laitoksissa.

Omaishoidon tuki koostuu hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista.05.12.2019 23:48