Suoraan sisältöön

Asuminen

Vammaispalvelulain mukainen palveluasuminen on tarkoitettu henkilölle, joka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee apua päivittäisissä toiminnoissa jatkuvasti, vuorokauden eri aikoina tai muutoin erityisen runsaasti, mutta ei ole laitoshoidon tarpeessa.

Kehitysvammalain mukaista asumispalvelua on ryhmäkodeissa, asuntoryhmissä ja tukiasunnoissa. Tukea ja apua järjestetään asiakkaan tarpeen mukaan, ympärivuorokautisesti tai osavuorokautisesti.

Asumispalveluja haetaan oman asuinalueen sosiaalityön toimipisteen kautta.

Vammaisten asumispalvelujen sosiaaliohjaus: Itsenäisen asumisen tuki-esite (pdf)


02.05.2022 16:08