Suoraan sisältöön

Kotihoidon lääkärit

Kotihoidon lääkärit -yksikön noin 40 lääkäriä ovat vanhusten sairauksien hoitoon suuntautuneita yleislääkäreitä tai erikoislääkäreitä. Kotihoidon lääkäreiden potilaat ovat pääosin hyvin iäkkäitä (keskimäärin 82-vuotiaita), eivätkä he enää selviä arjestaan ilman muiden tiivistä apua. Potilaat eivät pysty enää asioimaan terveysasemalla heikon toimintakykynsä vuoksi. Tämän taustalla ovat usein esimerkiksi muistisairaus, liikuntakyvyn heikkous ja monisairastavuus. Kotihoidon lääkärit huolehtivat myös Helsingin kaupungin omien vanhusten ympärivuorokautisten hoivayksiköiden lääkäripalvelusta sekä toimivat arviointi- ja kuntoutusosastojen lääkäreinä.

Kotihoidon työssä lääkärit tekevät laajoja lääketieteellisiä (geriatrisia) kokonaisarviointeja yhteistyössä moniammatillisen työryhmän (hoitajat, terapeutit, sosiaalialan työntekijät) kanssa. Työn tavoitteena on mahdollistaa potilaan kotona asuminen esimerkiksi arvioimalla lääkityksen hyödyt ja haitat, kaatumisriski ja muistisairauden oireiden lievityksen mahdollisuudet.  Kotihoidossa arviointi tapahtuu aina potilaan kotona, erillisiä vastaanottotiloja ei ole. Kotihoidon lääkärit tekevät laajoja ensiarviointeja ja tapaavat potilaansa määräaikaiskäynneillä. Lääkärikäynnit varataan kotihoidon hoitajan toimesta ja omaisten toivotaan osallistuvan näille mahdollisuuksien mukaan. Työstä suurin osa tehdään antamalla hoito- ja lääkitysohjeita hoitajakäyntien arvioinnin perusteella.

Kotihoidon asiakkaista osa saa lääkäripalvelunsa terveysasemalta, ja mikäli siellä asiointi ei enää onnistu, niin terveydenhuollon ammattilaiset voivat tehdä aloitteen kotihoidon lääkärin asiakkaaksi siirtymisestä. Päätöksen tekee kotihoidon lääkäri, ja tällöin terveysaseman asiakkuus päättyy. Omaishoidon potilaista eniten hoitoa tarvitsevat potilaat (korkein maksuluokka) pyritään myös ottamaan kotihoidon lääkärin seurantaan, jolloin kotihoidon hoitaja käy myös säännöllisesti tarkistamassa potilaan vointia. 

Kotihoidon lääkärit ovat työssä arkisin virka-aikaan. Soittopyynnöt lääkäreille jätetään potilaan hoitajan kautta.

Esitteet

Kotihoidon lääkäripalvelut (pdf)
Hemvårdens läkartjänster (pdf)
Home Care Physician services (pdf)
Врач на дом к пожилому человеку (pdf)23.06.2020 08:16