Suoraan sisältöön

Yritysterveydenhuolto

Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan alueella toimivien yritysten työterveyspalvelut tuottaa Terveystalo.

Palvelut kattavat lakisääteisen, ennaltaehkäisevän työterveyshuollon ja yrityksen niin halutessa myös yleislääkäritasoisen työterveyslähtöisen sairaanhoidon.

Terveystalo tuottaa myös lakisääteiset merimiesterveyskeskuspalvelut Helsingissä, Keskuskadun toimipisteessä osoitteessa Keskuskatu 7, 00100 Helsinki.

Ajanvaraus, p. 030 6000.

Yrityksen kanssa neuvotellaan lakisääteinen, ennaltaehkäisevä työterveyshuollon toimintasuunnitelma yrityskohtaisesti. Se sisältää työpaikkaselvitykset, neuvonta- ja ohjauspalvelut, ensiapuvalmiuden suunnittelun, terveystarkastukset, työkykyä ylläpitävät toimet ja vajaakuntoisten seurannan.

Työkykyä ylläpitävään toimintaan kuuluvat työkykyarviot, kuntoutussuunnitelmat, työyhteistyö ja varhaisen tuen sekä päihdeongelmaisten hoitoonohjausmallien toteuttaminen yhteistyössä yrityksen kanssa.

Yritykset maksavat yritysterveydenhuollon palveluista Terveystalon kulloinkin voimassa olevan työterveyshinnaston mukaisesti tai kunnan kanssa neuvotellun hinnaston mukaisesti, mikäli yritys valitsee lakisääteisen järjestämisvelvollisuuden kokonaisuuden.08.06.2022 12:39