Suoraan sisältöön

Yritysterveydenhuolto

Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan yritystyöterveyspalvelut on yhdistetty Vantaan kaupungin omistamaan Aito Työterveyteen.

Aito Työterveys tekee sopimuksen yritysten kanssa työterveyshuoltopalvelujen järjestämisestä. 

Palvelut kattavat lakisääteisen, ennaltaehkäisevän työterveyshuollon sekä myös yleislääkäritasoisen työterveyslähtöisen sairaanhoidon yrityksen niin halutessa.

Aito Työterveys tuottaa myös lakisääteiset merimiesterveydenhuoltopalvelut Helsingissä.

Aito Työterveys – Vantaan Työterveys Oy
Pasilan toimipiste
Ratapihantie 11, 5. krs, 00520 Helsinki
Puh. 09 8392 2012
Faksi 09 876 4339

Aito Työterveyden verkkosivut

Yrityksen kanssa neuvotellaan lakisääteinen, ennaltaehkäisevä työterveyshuollon toimintasuunnitelma yrityskohtaisesti. Se sisältää työpaikkaselvitykset, neuvonta- ja ohjauspalvelut, ensiapuvalmiuden suunnittelun, terveystarkastukset, työkykyä ylläpitävät toimet ja vajaakuntoisten seurannan. Työkykyä ylläpitävään toimintaan kuuluvat työkykyarviot, kuntoutussuunnitelmat, työyhteistyö ja varhaisen tuen sekä päihdeongelmaisten hoitoonohjausmallien toteuttaminen yhteistyössä yrityksen kanssa. Yritykset maksavat yritysterveydenhuollon palveluista Aito Työterveyden hallituksen hyväksymät maksut, joista Kela korvaa 50 - 60 % vuosittain päättämiinsä enimmäismääriin asti.05.12.2019 23:05