Suoraan sisältöön

Muita terveyspalveluja

Asunnottomien terveyspalvelut

Vailla vakinaista asuntoa oleva helsinkiläinen saa terveysasemapalvelut ja psykiatrian poliklinikan palvelut siitä toimipisteestä, jonne hän itse hakeutuu.
Lue lisää asunnottomien terveyspalveluista

Ehkäisyneuvonta

Ehkäisy- ja seksuaalineuvontaa saa terveysasemilla, äitiysneuvolassa, kouluterveydenhuollossa ja toisen asteen oppilaitoksissa (lukiot ja ammattioppilaitokset).
Lue lisää ehkäisyneuvonnasta

Hoitokoordinaattorit

Hoitokoordinaattorit osallistuvat HUSin yksiköistä tulleiden siirtoilmoitusten perusteella potilaiden jatkohoidon suunnitteluun ja järjestämiseen. Hoitokoordinaattorit pyrkivät löytämään jatkohoitoa ja kuntoutusta tarvitseville potilaille mahdollisimman oikein kohdennetun jatkohoitopaikan.
Selvitys, arviointi ja sijoitus

Jalkaterapia

Jalkaterapiaan tarvitaan lähete. Aika jalkaterapiaan varataan puhelimitse jalkaterapian keskitetystä ajanvarauksesta.
Lisätietoja arkisin klo 8–10 jalkaterapian keskitetystä ajanvarauksesta numerosta 09 3104 5425.

Lisätietoja jalkaterapiasta

Koulu- ja opiskeluterveyenhuolto

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on turvata lapsen ja nuoren terve kasvu ja kehitys. Lisäksi kouluympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta huolehditaan yhteistyössä koulun muiden toimijoiden ja eri viranomaisten kanssa.
Lue lisää koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta

Merimiesterveydenhuolto

Lääkärintodistus meripalvelua varten ja merimiesten sairaanhoitopalvelut.
Merimiesterveydenhuolto

Muistioireiden ja -häiriöiden tutkimus ja hoito

Jos huomaat muistioireita itselläsi tai läheiselläsi, kannattaa rohkeasti hakeutua muistitutkimuksiin esimerkiksi omalle terveysasemalle. Jos alkuselvitysten jälkeen lisätutkimukset näyttävät tarpeellisilta, muistioireinen ohjataan muistisairauksien tutkimiseen ja hoitoon erikoistuneelle muistipoliklinikalle lääkärin lähetteellä. Muistipotilaan jatkohoito ja seuranta tapahtuu omalla terveysasemalla tai kotihoidossa.

Omahoitotarvikkeiden jakelu

Voit saada omahoitotarvikkeita maksutta, jos tarvitset niitä sairautesi hoitoon vähintään kolmen kuukauden ajan. Hoitotarvikkeiden saantiin tarvitaan lähete.
Lue lisää omahoitotarvikkeiden jakelusta

Paperittomien sosiaali- ja terveyspalvelut

Paperittomille tarjotaan välttämätön terveydenhoito kuten helsinkiläisille. Maahanmuuttoyksikön sosiaalipalveluista voit pyytää apua, jos sinulla on huoli toimeentulosta, asumisesta tai muusta elämäntilanteesta.
Lue lisää paperittomien sosiaali- ja terveyspalveluista

Ravitsemusterapia

Ravitsemusterapeuttien vastaanotolle voi hakeutua lääkärin, terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan lähetteellä erilaisissa ravitsemukseen liittyvissä pulmatilanteissa.
Ravitsemusterapia

Reseptien uusiminen

Helsingin terveysasemilla uusitaan pääsääntöisesti vain Helsingin terveysasemilta tai sairaalasta kirjoitetut reseptit. Reseptin uusintapäätöstä varten lääkäri tarvitsee tiedot kokonaislääkityksestä lääkityksen yhteensopivuuden tarkistamiseksi sekä voinnista ja sairauksien omaseurannasta. Epäselvissä tapauksissa lääkäri voi jättää reseptin uusimatta tai edellyttää lisäselvityksiä. Reseptien uusimisaika on 8 päivää. Jos reseptiä ei ole uusittu 8 päivän kuluttua tai tarvitset lääkitystäsi jo aiemmin, ota yhteyttä valitsemallesi  terveysasemalle.

Rokotukset

Normaaliin rokotusohjelmaan kuuluvia ns. perusrokotuksia, kuten jäykkäkouristus-, kurkkumätä- ja poliorokotuksia, saa maksutta omalta terveysasemalta. Perusrokotuksia annetaan terveysasemien lisäksi työterveyshuollossa ja yksityisillä lääkäriasemilla.

Seulontatutkimukset

Sähköinen resepti (eResepti)

Sähköinen resepti tarkoittaa, että lääkäri laatii ja allekirjoittaa lääkemääräyksen sähköisesti. Potilas voi noutaa lääkkeet haluamastaan apteekista ilman paperista lääkemääräystä. 
Sähköinen resepti (eResepti)

Tartuntatautien neuvonta

Tartuntatauteja koskevaa neuvontaa saa omalta terveysasemalta sekä terveyspalvelujen neuvonnasta, puh. 09 310 10023 vuorokauden ympäri. Tartuntatauteihin liittyviä laboratorionäytteitä voi tiedustella omalta terveysasemalta.

Terveyspalvelut oman kunnan ulkopuolelta

Terveyspalvelujen käyttö oman kunnan ulkopuolella on mahdollista, jos asutaan tai oleskellaan toisella paikkakunnalla säännöllisesti tai pidempiaikaisesti esimerkiksi työn, opiskelun, vapaa-ajan vieton tai läheisen asumisen vuoksi.
Terveyspalveluja oman kunnan ulkopuolelta

Tupakkaklinikka

Helsingin kaupungin tupakkaklinikka järjestää tupakastavieroituskursseja ja antaa henkilökohtaista neuvontaa ja tukea tupakoinnin lopettamiseen.
Tupakkaklinikka

Yritysterveydenhuolto

Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan alueella toimivien yritysten työterveyspalvelut tuottaa Terveystalo. Palvelut kattavat lakisääteisen, ennaltaehkäisevän työterveyshuollon ja yrityksen niin halutessa myös yleislääkäritasoisen työterveyslähtöisen sairaanhoidon.
Yritysterveydenhuolto08.06.2022 12:34