Hammashoito

Helsingin kaupungin suun terveydenhuolto on liittynyt kansalliseen Potilastiedon arkistoon


Helsingin kaupungin suun terveydenhuolto on liittynyt kansalliseen Potilastiedon arkistoon (Kanta)  5.2.2018. Muualla Helsingin terveydenhuollossa Potilastiedon arkisto on ollut käytössä  jo marraskuusta 2014 lähtien.

Käyttöönoton jälkeen myös suun terveydenhuollon potilastiedot ovat asiakkaan katsottavissa Omakanta-palvelun kautta. Hoitotietoja näkyy palvelussa käyttöönotto ajankohdasta lähtien. Potilastiedon arkistoon liittymistä edeltävät, vanhat suun terveydenhuollon  tiedot eivät ole nähtävissä Omakannan kautta.

Liittyminen ja sen vaatima uuden version käyttöönotto potilastietojärjestelmästä saattaa aiheuttaa normaalissa päivittäisessä toiminnassa ajoittaista hidastumista ja ruuhkautumista. Pahoittelemme tästä asiakkaille mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.


Ajanvaraus

Kiireettömän hoidon ajanvaraus

Suun terveydenhuollon keskitetyn ajanvarauksen aukioloaika on laajentunut.

Suun terveydenhuollon keskitetty ajanvaraus on avoinna ma‒to klo 7‒18, pe 7‒15. Ajanvarauksen numero on 09 310 51400. Käytössä on takaisinsoittopalvelu.

  • Peruutuspuheluihin vastataan koko aukiolon ajan.
  • Ensiapupuheluihin vastataan klo 14:ään asti. Sen jälkeen asiakasta ohjataan soittamaan pääkaupunkiseudun yhteispäivystyksen numeroon 09 310 49999, jossa vastataan joka päivä klo 21:een asti.
  • Kiireettömiin ajanvarauspuheluihin voi jättää takaisinsoittopyynnön klo 7‒15. Takaisin soitetaan koko ajanvarauksen aukiolon ajan. Ruuhkatilanteissa joudumme valitettavasti ajoittain sulkemaan takaisinsoiton kiireettömien puhelujen osalta jo ennen klo 15:tä.


Huom! Ajanvarauksessa on toistaiseksi ruuhkaa uuden potilastietojärjestelmän käyttöönoton vuoksi. Kiireetön ajanvarauslinja joudutaan valitettavasti ajoittain sulkemaan. Kiireettömien ajanvarausten takaisinsoittoa saattaa joutua odottamaan useampia päiviä. Pahoittelemme tilannetta.

Hammashoitoon pääsee hoidon tarpeen kiireellisyyden mukaan. Ajanvaraus tehdään soittamalla suun terveydenhuollon keskitettyyn ajanvaraukseen, jossa hoidon tarpeen kiireellisyys arvioidaan. Ajanvarauksessa on käytössä takaisinsoittopalvelu.
 

Suun terveydenhuollon päivystys

Kiireelliset särky- ja tapaturmatapaukset hoidetaan arkisin suun terveydenhuollon päivystyksessä, puh. 09 310 51400 ma–pe klo 7–14.

Ilta-, viikonloppu- ja arkipyhäpäivystys sijaitsee Haartmanin sairaalassa, Haartmaninkatu 4, rakennus 12. 

Ilta-, viikonloppu- ja arkipyhäpäivystyksen ajanvarauksen puhelinnumero on 09 310 49999. Soita ennen kuin tulet päivystykseen, jotta hoidon tarpeen kiireellisyys voidaan arvioida. Ajanvaraus on auki arkisin klo 14–21 ja viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 8–21.

Suusairauksien yöpäivystys

Suusairauksien yöpäivystys toimii Töölön sairaalassa klo 21.00–8.00 (Töölönkatu 40, Helsinki).

Yöpäivystyksessä hoidetaan vain välitöntä hoitoa tarvitsevia potilaita, joiden hoitoa ei voida lääketieteellisin perustein siirtää päivystysvastaanotolle seuraavalle päivälle klo 8.00 alkaen tehtäväksi.

Yöpäivystys toimii lääketieteellisen kiireellisyysperiaatteen mukaisesti. Potilaan tulee soittaa hoidon tarpeesta Töölön tapaturma-asemalle, puhelin p. 040 621 5699.
 

Hammashoidon sähköiset palvelut

Huom! Hammashuollon sähköisessä asioinnissa on käyttökatko tiistaina 12.6. klo 18 - 22. Katko ei koske terveydenhuollon sähköistä asiointia. Pahoittelemme asiakkaille aiheutuvaa haittaa!Olemassa olevan ajan voi peruuttaa pankkitunnuksilla internetpalvelussa Hammashoidon sähköiset palvelut.

Voit täyttää suun terveydenhuollon esitietolomakkeen sähköisesti. Esitietolomakkeella selvitetään hoitoon hakeutumisen syytä, terveydentilaasi, lääkityksiäsi, mahdollisia allergioitasi ja muita hoidossa huomioitavia asioita. Lisäksi kysytään suun ja hampaiden kotihoidosta, ruokailutottumuksista sekä tupakan ja päihteiden käytöstä.
Suun terveydenhuollon sähköinen esitietolomake
 

Vastaanottoajasta voidaan muistuttaa tekstiviestillä

Hammashoidon asiakkaat saavat tekstiviestimuistutuksen noin vuorokausi ennen vastaanottoaikaa. Muistutus lähtee automaattisesti asiakkaan matkapuhelinnumeroon, jollei hän ole kieltänyt viestin lähettämistä. Muistutusviestin perille tuloa ei voida kuitenkaan teknisistä syistä aina taata. Viestin saapumatta jääminen ei oikeuta jäämään vastaanotolta pois ilman peruutusta.
 

Osa aikuispotilaista sopimushammaslääkäreille

Hammashoitolat ohjaavat osan aikuispotilaista kaupungin kanssa sopimuksen tehneille yksityishammaslääkäreille. Heidän antamastaan hoidosta peritään potilaalta samat maksut kuin kaupungin omasta hammashoidosta.
 

Suun terveydenhuollon palveluseteli

Palveluseteliä voidaan tarjota vaihtoehtona terveyskeskuksen aikuisten hammashoidon palveluille. Palvelusetelillä voidaan nopeuttaa potilaiden hoitoon pääsyä ja lisätä heidän valinnanvapauttaan. Palvelusetelin avulla potilaat voivat itse valita hoitopaikan ja hoitavan hammaslääkärin suun terveydenhuollon hyväksymistä vaihtoehdoista.

Lisätietoa suun terveydenhuollon palvelusetelistäJAA
27.04.2018 14:55