Sosiaali- ja lähityö

Sosiaali- ja lähityön tavoitteena on tukea oikea-aikaisella toiminnalla kotona asuvia 65 vuotta täyttäneitä elämänlaadun ja toimintakyvyn ylläpitämisessä ja lisäämisessä. Asiakkaan ohella työskennellään omaisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Sosiaali- ja lähityössä tehtävä työ jakaantuu sosiaalityöhön, lähityön sosiaaliohjaukseen, omaishoidon tuen sosiaaliohjaukseen, omaishoidon toimintakeskuksen palveluihin ja omaishoidon kotiavustajapalveluihin.

Palveluja haetaan oman asuin alueen sosiaali- ja lähityön toimipisteestä.

Ilmoittaminen iäkkään henkilön palveluntarpeesta  

Omavalvontasuunnitelma (pdf)JAA
29.09.2017 10:41