Aikuissosiaalityö

Aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat antavat asiakkaille ja asiakasperheille tukea arjessa pärjäämiseen sekä apua, neuvontaa ja ohjausta erilaisissa elämän ongelmatilanteissa. He auttavat asiakkaita saamaan tarvitsemiaan palveluita, tarvittaessa mukana kulkien.             

Aikuisten sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen palvelupisteet

Aikuissosiaalityön palveluihin kuuluu myös Etsivä lähityö, Yhdyskuntatyö ja Työkykyselvitys
JAA
08.11.2017 17:31