Suoraan sisältöön

Ruoka-avun sosiaalityö

Myllypuron terveysasema
Jauhokuja 4, 3. krs, huone 302
PL 6222, 00099 Helsingin kaupunki
ts. sosiaalityöntekijä Annika Biose puh. 040 6754 789 
sosiaaliohjaaja Eila Silinch puh. 040 6754 790

Ruoka-avun sosiaalityötä tekee Helsingissä kaksihenkinen sosiaalityöntekijä-sosiaaliohjaajatyöpari, työalueena on koko Helsinki. Asiakkaat voivat tulla keskustelemaan luottamuksellisesti suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, viroksi ja venäjäksi. Tarvittaessa he voivat varata ajan toimistolle tai kotikäynnille. Henkilökohtaiseen tapaamiseen suositellaan ajanvarausta.

Sosiaalityöntekijä-sosiaaliohjaaja työpari jalkautuu ruoka-apua tarjoaviin paikkoihin 3–4 kertaa viikossa. Ruoka-avun sosiaalityössä muun muassa ohjataan ihmisiä oikeisiin palveluihin, avustetaan etuuksien vireillepanossa, asunnonhaussa, viranomaisissa asioimisessa, seurataan asiakkaan asian etenemistä ja edun toteutumista.

Ruoka-avun sosiaalityön työpari myös muun muassa päivittää kahdesti vuodessa laajan infopaketin koskien eri elämän osa-alueita palvelevia palveluita Helsingissä.


Yhteistyökumppanit

Ruokajakelua kehitetään yhteistyössä toimintaa ylläpitävien tahojen ja asiakkaiden kanssa. Lisäksi yhteistyötä tehdään eri viranomaisten (sosiaali- ja terveystoimiala, Kela), seurakunnan sekä kolmannen sektorin kanssa. Erilaisia yhteistyökumppanuuksia on lukuisten järjestöjen ja yhdistysten kanssa.   

Ruoka-avun kehittäminen 2020 -hankeJAA
27.01.2020 09:02