Talous- ja velkaneuvonta

Asiakasohjaus ja neuvonta 
Puh. 09 3104 3887 ma-to klo 9-12      

Avoinna ma-pe klo 8.15-16    

Mechelininkatu 46, 4. kerros, 00260 Helsinki 
Liikenneyhteydet, esteettömyys ja kartta  
PL 8670, 00099 Helsingin kaupunki

Ole yhteydessä talous- ja velkaneuvontaan, mikäli koet tarvitsevasi apua talous- ja velka-asioiden hallinnassa etkä pysty maksamaan laskujasi niiden erääntyessä. Sinua neuvotaan ja autetaan taloudenpidon suunnittelussa, talouden ja velkojen hoidossa sekä erilaisten velkojen järjestelykeinojen selvittämisessä ja hakemisessa.

Velkojen järjestelemiseksi on olemassa mm. seuraavat keinot:

  • sopiminen velkojien kanssa maksujärjestelyistä (esim. maksuerien pienentäminen, maksuajan pidentäminen, lyhennysvapaista sopiminen,  luottojen yhdistämien)
  • Helsingin kaupungin sosiaalinen luotto
  • Takuu-Säätiön takaus järjestelyluottoon
  • Velkajärjestely tuomioistuimen päätöksellä

Velkojesi määrä, velkaantumisen syyt ja ajankohta sekä tilanteesi velkaantumisen aikana ja tällä hetkellä vaikuttavat siihen, voidaanko velkasi järjestellä ja mikä järjestelykeino tilanteeseesi voisi soveltua. Tilanne voi myös olla se, että juuri tällä hetkellä velkojesi järjestelylle ei ole edellytyksiä. Tällaisessa tilanteessa on tärkeää, että et enää lisävelkaannu ja selvität oikeutesi yhteiskunnan tukimuotoihin taloudellisen tilanteesi parantamiseksi. Ei ole myöskään järkevää maksaa vanhoja luottoja uudella luotolla luottotietohäiriömerkinnän pelossa – tämä johtaa helposti velkamäärän hallitsemattomaan kasvuun, ja luottohäiriömerkinnän saamiseen myöhemmin.  Luottohäiriömerkinnästä tietoa Suomen Asiakastiedon sivulla.

Velkajärjestely on mahdollinen laissa määriteltyjen kriteerien täyttyessä myös yksityisille ammatin- ja elinkeinonharjoittajille elinkeinotoiminnan velkojen järjestelyyn. Edellytyksenä on mm. toiminnan pienimuotoisuus, riittävä kannattavuus ja kirjanpidon ajantasaisuus. Talous- ja velkaneuvonnan asiakkuuden edellytyksenä on, että elinkeinonharjoittajalla on Yritys-Suomen Talousapu-neuvontapalvelusta saatu kirjallinen arvio yritystoiminnan edellytyksistä velkajärjestelyn kannalta (toiminnan kannattavuus ja jatkamiskelpoisuus).JAA
18.05.2018 08:23