Suoraan sisältöön

Sosiaalinen kuntoutus


Sosiaalinen kuntoutus on kiinni 26.12.-1.1.

Hopeatie 6, 4. krs, 00440 Helsinki
PL 8647, 00099 Helsingin kaupunki
Faksi 09 3103 2515
Henkilökunta

Sosiaalisen kuntoutuksen tarkoituksena on tukea ja lisätä työtoiminnassa olevien asiakkaiden hyvinvointia, elämänhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä. Sosiaalisen kuntoutuksen yksilö ja ryhmätyötä tarjotaan myös muille kuin työtoiminnan asiakkaille.

Sosiaaliseen kuntoutukseen voi ottaa yhteyttä asiakas itse, asiakkaan läheinen tai asiakkaan työntekijä toisesta palvelusta. Palvelu on asiakkaalle maksuton. 

Sosiaalisen kuntoutuksen työntekijä, kuten erityissosiaalityöntekijä, kuntoutusohjaaja tai työnjohtaja

  • ohjaa, tukee ja vahvistaa asiakkaita kuntoutusprosessissa
  • ohjaa asiakkaita sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalvelujen käytössä ja sosiaaliturvaetuuksien hakemisessa  
  • arvioi yhdessä asiakkaan ja työnjohtajan kanssa asiakkaan työ- ja toimintakykyä sekä työelämävalmiuksia.
  • toimii yhteistyössä palveluun lähettävien tahojen ja muiden sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalvelujen kanssa
  • järjestää kuntoutumista tukevaa ryhmätoimintaa
  • tekee vammaisten henkilöiden työtoiminnan ja työllistymistä tukevan toiminnan asiakaspäätökset ja -suunnitelmat.
  • koordinoi kuntouttavaa vankityötä 
  • osallistuu työtoiminnan kuntoutuksellisuuden kehittämiseen


30.11.2022 14:17