Suoraan sisältöön

Yhteydenotto tai ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta

Oletko huolissasi asiakkaasi, läheisesi tai kohtaamasi henkilön tilanteesta?

Milloin yhteydenotto tai ilmoitus tehdään?

Yhteydenotto tehdään silloin, kun sinulla on lupa henkilöltä, jota asia koskee.

Ilmoitus tehdään, kun sinulla herää huoli sosiaalihuollon tarpeessa mahdollisesti olevasta henkilöstä, joka ei kykene huolehtimaan esimerkiksi toimeentulosta, päihteidenkäytöstä tai itsenäisestä asumisestaan. Ilmoituksen tarkoituksena on varmistaa, että henkilö saa tarvitsemansa avun ja palvelut, joiden avulla hän selviytyy tilanteestaan.

Ilmoituksen voi tehdä ilman henkilön suostumusta.

Muu kuin viranomainen voi tehdä ilmoituksen anonyymisti. Ilmoitukseen on hyvä täyttää mahdollisimman paljon tietoja (nimi, osoite, syntymäaika, puhelinnumero), jotta tavoitamme oikean henkilön.

Yksityishenkilönä voit tehdä ilmoituksen nimettömänä. Mikäli ilmoitat nimesi, on asianosaisella halutessaan oikeus saada se tietoonsa.

Kenestä yhteydenotto tai ilmoitus tehdään?

Sosiaalihuoltolain mukainen yhteydenotto tai ilmoitus voidaan tehdä kenestä tahansa henkilöstä, josta huoli herää. Jos kyse on alaikäisestä, ole yhteydessä lastensuojelun neuvontaan. Jos kyse on iäkkäästä henkilöstä, ole yhteydessä seniori-infoon arkisin 09 310 44556 kello 9–15 tai huoli-ilmoitus yli 65-vuotiaasta.

Jos et tiedä, mihin tahoon sinun kannattaisi olla yhteydessä, voit tehdä ilmoituksen tällä lomakkeella. Tarvittaessa toimitamme ilmoituksen oikeaan paikkaan. Tulostettava versio lomakkeesta on tulossa pian.

Kuka voi tehdä yhteydenoton tai ilmoituksen?

Sosiaalihuoltolain mukaisen yhteydenoton tai ilmoituksen voi tehdä joko yksityishenkilö tai viranomainen tai muu taho. Viranomaisella on sosiaalihuoltolain 35 §:n mukainen ohjaus- ja yhteydenottovelvollisuus. Viranomainen tekee ilmoituksen aina omalla nimellään.

Jos terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilö, sosiaalikuraattori taikka sosiaalitoimen, opetustoimen, liikuntatoimen, lasten päivähoidon, pelastuslaitoksen, Hätäkeskuslaitoksen, Tullin, poliisin, Rikosseuraamuslaitoksen, työ- ja elinkeinoviranomaisen, Kansaneläkelaitoksen tai ulosottoviranomaisen palveluksessa oleva on tehtävässään saanut tietää henkilöstä, jonka sosiaalihuollon tarve on ilmeinen, hänen on ohjattava henkilö hakemaan sosiaalipalveluja tai henkilön antaessa suostumuksensa otettava yhteyttä kunnallisesta sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen, jotta tuen tarve arvioitaisiin.

Jos suostumusta ei voida saada ja henkilö on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan, tai lapsen etu sitä välttämättä vaatii, edellä tarkoitettujen henkilöiden on tehtävä ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta salassapitosäännösten estämättä viipymättä.

Myös muu kuin edellä tarkoitettu henkilö voi tehdä ilmoituksen häntä koskevien salassapitosäännösten estämättä.

Mihin otan yhteyttä?

Tee yhteydenotto tai ilmoitus turvalomakkeella

Virka-aikana voit olla puhelimitse yhteydessä aikuissosiaalityön palvelupisteisiin. Voit myös toimittaa kirjallisen ilmoituksen suoraan palvelupisteisiin. Palvelupisteiden puhelinnumerot ja muut yhteystiedot löydät osoitteesta hel.fi/aikuissosiaalityo.

Ohjausta ja neuvontaa saat sosiaalineuvonnasta puhelimitse ma–pe kello 9–16 numerosta 09 310 44400 tai chatista ma–pe 9–16. Lisätietoa hel.fi/sosiaalineuvonta.

Voit myös lähettää ilmoituksen postitse seuraavaan osoitteeseen. Tulostettava lomake on tulossa pian.

Helsingin kaupunki
Sosiaali- ja terveystoimiala
Aikuisten palvelut/Sosiaalineuvonta
Ala-Malmintori 2
PL 7970
00099 Helsingin kaupunki

Virka-ajan ulkopuolella voi ottaa yhteyttä sosiaalipäivystykseen, puh. 020 696 006. Hätätilanteessa soita 112.

Mitä yhteydenoton/ilmoituksen jälkeen?

Ilmoituksen saavuttua henkilön palvelutarpeen selvittäminen käynnistetään viipymättä 1–2 arkipäivän sisällä. Sosiaalialan ammattilainen arvioi tilanteen ilmoituksen sisällön, sen kiireellisyyden ja aloittaa asian selvittämisen.

Kiireellinen tilanne

Jos kyse on kiireellisestä sosiaalihuollon tarpeenarvioinnista tai palveluista, ole yhteydessä virka-aikana arkisin 8.15–16.00 vaihteeseen 09 310 169, virka-ajan ulkopuolella sosiaalipäivystykseen 0206 96006. Hätätilanteessa ole yhteydessä yleiseen hätänumeroon 112.
26.06.2020 14:08