Suoraan sisältöön

Toivolanmäen perheryhmäkoti

Käytä kasvomaskia sosiaali- ja terveyspalveluissa

Suosittelemme yli 12-vuotiaita käyttämään kasvomaskia kaikissa sosiaali- ja terveyspalvelujen toimipisteissä.

Lue lisää maskisuosituksesta Helsingin koronavirussivustolta.


Mikkolankuja 6, 00680 Helsinki
Faksi 09 09 3105 3200
Johtaja vs. Kari Koivisto puh. 09 3105 3214
Toimistosihteeri puh. 09  3105 3211

Osasto Kalliola puh. 09 3105 3222,  09 3105 3218
Osasto Kuusela puh. 09 3105 3221,  09 3105 3201
Osasto Lehtola puh. 09 3104 6917,  09 3105 3247

Toivolanmäen perheryhmäkoti on 35 paikkainen ja siellä asuu ilman huoltajaa Suomeen tulleita alaikäisiä, jotka ovat saaneet oleskeluluvan Suomeen sekä kuntapaikan Helsingistä. Lapset ja nuoret muuttavat perheryhmäkotiin Uudellamaalla turvapaikanhakijoita vastaanottavista ryhmäkodeista. Nuoret asuvat perheryhmäkodissa 18-vuotiaaksi asti, jonka jälkeen he muuttavat omaan asuntoon ja siirtyvät Maahanmuuttoyksikön jälkihuollon asiakkaiksi.

Perheryhmäkoti vastaa nuorten asumisesta, kasvatuksesta ja ohjauksesta. Perheryhmäkodissa asutaan 11 -12 nuoren ryhmissä, jokaisella nuorella on oma huone ja nimetty omaohjaaja. Perheryhmäkodin ohjaajat tukevat nuoria päivittäisessä elämässä, opinnoissa sekä asioinnissa viranomaisten kanssa. Nuorten terveydenhoidosta vastaavat terveysasemat, muut Helsingin kaupungin terveyspalvelut sekä koulujen terveyshoito.

Perheryhmäkodin päätavoite on tukea nuorta kotoutumaan Suomeen sekä valmistaa heitä itsenäiseen elämään Helsingissä.  Kotoutumista edistää sopivan koulu- ja opiskelupaikan löytäminen. Nuoret opiskelevat yksilöllisen suunnitelman mukaisesti Helsingin peruskouluissa, lukio- ja ammatillisissa kouluissa sekä yksityisissä kouluissa.

Yhteistyökumppanit:

  • Perheryhmäkodissa asuvalla nuorella on käräjäoikeuden määräämä edustaja, joka toimii nuoren huoltajan roolissa
  • Nuoren sosiaalityöstä vastaa Maahanmuuttoyksikön nuorelle nimetty sosiaalityöntekijä
  • Tulkkipalveluja käytetään tarpeen mukaan nuoren kanssa työskennellessä
  • Yhteistyötä tehdään tilanteen mukaan erilaisten järjestöjen ja muiden maahanmuuttotyössä toimivien tahojen kanssa


25.11.2020 15:31