Suoraan sisältöön

Maahanmuuttoyksikön asiakkaat

Pakolaiset tulevat maahanmuuttoyksikön asiakkaiksi pääsääntöisesti Helsingin vastaanottokeskuksesta oleskeluluvan saatuaan ja perheenyhdistämisohjelman kautta.

Muita pakolaisasiakkaita ovat mm. hätätapaukset, joille YK:n pakolaisjärjestö UNHCR on pyytänyt Suomelta paikkaa sekä yksittäiset kiintiöpakolaiset.

Muista kunnista muuttaneet pakolaiset otetaan maahanmuuttoyksikön asiakkaiksi, mikäli he ovat oleskelleet Suomessa alle kaksi vuotta. Yli kaksi vuotta Suomessa oleskelleet pakolaiset menevät Helsingissä oman alueen sosiaaliaseman asiakkaaksi. Pakolaisten asiakkuus maahanmuuttoyksikössä kestää noin 3 vuotta.

Muut asiakkaat

Ihmiskaupan uhrit ja paluumuuttajat, Helsingissä oleskelevat paperittomat henkilöt

Muut maahanmuuttajat

Muut maahanmuuttajat saavat maahanmuuttoyksiköstä neuvontapalveluita.06.12.2019 00:13