Suoraan sisältöön

Maahanmuuttoyksikkö

Tukea Ukrainasta Helsinkiin saapuville

Helsingin kaupunki on varautunut auttamaan Ukrainasta sotaa pakenevia ihmisiä. Saat Helsingissä tarvittaessa tukea ja apua sosiaali- terveyspalveluihin liittyen.

Lue lisätietoa: Tietoa Ukrainasta Helsinkiin saapuville.Maahanmuuttoyksikkö
Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
Työpajankatu 14 A, 00580 Helsinki
Kartta ja liikenneyhteydet   
PL 6420, 00099 Helsingin kaupunki
Faksi 09 3103 7573

mayk@hel.fi  (ei asiakastietoja)


Ota yhteyttä

Asiointi paikan päällä

Maahanmuuttoyksikön neuvonta palvelee ilman ajanvarausta arkisin klo 8.15-16.00 Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksessa osoitteessa Työpajankatu 14A, 1. krs. Voit ilmoittautua ilmoittautumisautomaatilla neuvontaan ilman ajanvarausta tai tunnistautumatta.

Puhelimitse

 • 09 310 37577 arkisin klo 8.15-12.00 ja 13.00-16.00 (vasta maahan tulleet, maahanmuuttoyksikön jälkihuolto ja ihmiskaupan uhrit)
 • 09 310 23747 arkisin klo 9.00-16.00 (paperittomat)

Löydät maahanmuuttoyksikön myös:

Facebook — Maahanmuuttoyksikkö Helsinki

Instagram — @maahanmuuttoyksikko_helsinki ja @jalkihuolto_mayk


Asiakkaaksi

Maahanmuuttoyksiköstä saa monenlaisia sosiaali- ja terveyspalveluita asiakkaan tilanteesta riippuen.

Asiakkaaksi voi tulla alla olevien vaihtoehtojen kautta. Asiointi yhden kanavan kautta riittää:

 • Maisa  Helsingin sosiaali- ja terveyspalveluiden sähköinen asiointikanava, hakemus maahanmuuttajien erityispalveluihin/viesti
 • Asiointi maahanmuuttoyksikön neuvonnassa Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksessa  Kenelle tahansa asiakkaalle tai ohjausta ja neuvontaa tarvitsevalle
 • Suojattu asiakastietolomake  Niille vakiintuneille yhteistyötahoille (esim. vastaanottokeskukset ja/tai toisten kuntien maahanmuuttopalvelut) joilla ei ole Apotti käytössä. Ei vaadi erillistä suojattua sähköpostiviestin lähettämistä. Edellyttää asiakkaan suostumusta.
 • Apotti  Viranomaisille, joilla on Apotti käytössä. Jos henkilöllä on sosiaalihuollon asiakkuus, palvelulähete HEL TYIPA MAYK YHTEINEN Saapuneet-työjonoon. Jos henkilöllä ei ole sosiaalihuollon asiakkuutta, hakemus työikäisten palveluihin HEL TYIPA MAYK KOTOUSOST Saapuneet-työjonoon.


Asiakkaat

Tarjoamme kotoutumista edistävää sosiaalipalvelua sekä kiireellistä ja välttämätöntä sosiaalipalvelua asiakkaan tilanteesta riippuen. Keskeisimmät asiakasryhmämme näkyvät alla:

 • Oleskelulupa seuraavin perustein (kun 1. oleskelulupa on alle 2 vuotta vanha)
  • Oleskeluluvan turvapaikan (myös kiintiöpakolaiset), yksilöllisen inhimillisen syyn tai toissijaisen suojelun perusteella saaneet
  • Tilapäinen oleskelulupa (B-lupa)
  • Perhesiteen perusteella (riippumatta perheenkokoajan omasta oleskelulupatyypistä tai kansalaisuudesta)
 • Jälkihuolto
  • Alaikäisenä ilman huoltajaa Suomeen saapuneet oleskeluluvan saaneet 18-24 –vuotiaat
  • Palvelut annetaan, vaikka 1. oleskelulupa olisi yli 2 vuotta vanha

 • Alkukartoitukseen haluavat
  • Kaikki, ketkä eivät ole työttömiä työnhakijoita (esim. vanhempi joka hoitaa alle 3-vuotiasta lasta, työssäkäyvät, opiskelijat)
  • Enintään 3 vuotta Suomessa asuneet
 • Ihmiskaupan uhrit
  • Henkilöt, joiden kohdalla syntyy epäily hyväksikäytöstä
  • Henkilöt, jotka ovat ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmässä.
 • Ulkomaalaiset henkilöt, joilla ei ole oleskelulupaa eikä kotikuntamerkintää
  • Turvapaikanhakijat saavat palvelut vastaanottokeskuksesta


Palvelut

Maahanmuuttoyksiköstä voi saada ohjausta ja neuvontaa kotoutumiseen, maahanmuuttoon, ihmiskauppaan sekä paperittomien palveluihin liittyvissä asioissa. Neuvontaa ja ohjausta voi saada kuka tahansa sitä tarvitseva. Yksikössä työskentelee moniammatillinen joukko sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoita. Käytämme palvelussamme tulkkeja.

Kaiken toiminnan periaatteena on asiakkaan omatoimisuuden tukeminen ja yhteiskunnallisen osallisuuden vahvistaminen. Työskentely perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön. Keskeisiä lakeja työssämme ovat muun muassa Sosiaalihuoltolaki, Laki kotoutumisen edistämisestä ja Laki toimeentulotuesta.

Kotoutumista tukeva sosiaalipalvelu ja jälkihuollon palvelut

Työskentelyn pohjana on yhdessä tehty palvelutarpeen arvio ja asiakkaan omaa toimijuutta tukeva sekä kotoutumista edistävä suunnitelma. Suunnitelman mukaisia palveluita tuotetaan monikanavaisesti yksilötyönä, ryhmämuotoisesti ja sähköisiä viestintäkanavia hyödyntäen.

Jälkihuollon palvelut maahanmuuttoyksikössä ovat kotoutumista tukevia ja lastensuojelun jälkihuoltoon rinnastettavia palveluita. Alaikäisenä ilman huoltajaa maahan saapunut ja oleskeluluvan saanut 18-24 –vuotias nuori voi saada maahanmuuttoyksiköstä jälkihuollon palveluita. Työskentelyn pohjana on yhdessä tehty palvelutarpeen arvio ja suunnitelma. Suunnitelmassa korostuu nuoren oma toimijuus, itsenäistymisen tuki sekä kotoutumisen edistäminen. Palvelukokonaisuuksia koordinoidaan maahanmuuttoyksikössä ja tarvittavia toimenpiteitä tuotetaan yhteistyössä muun muassa muiden viranomaisten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Erityisryhmien sosiaalityö

Maahanmuuttoyksikön erityisryhmien sosiaalityön tiimi vastaa Helsingissä oleskelevien paperittomien henkilöiden kiireellisistä ja välttämättömistä sosiaalipalveluista, mukaan lukien tilapäinen majoitus. Jokaisella asiakkaalla on omatyöntekijä. Työskentelyn tavoitteena on turvata tiimin asiakkaan sellainen fyysinen ja psyykkinen toimintakyky, joka mahdollistaa pyrkimykset kestävämpiin ratkaisuihin. Erityisryhmien sosiaalityön tiimi toimii asiantuntijana paperittomuuteen liittyvissä asioissa, arvioi muiden palveluiden tarvetta ja koordinoi niitä.

Sosiaalihuollon palvelut ihmiskaupan uhreille

Maahanmuuttoyksikkö järjestää keskitetysti helsinkiläisille ihmiskaupparikoksen uhreille ja sellaisiksi epäillyille yksilölliseen palvelutarpeen arviointiin perustuen sosiaalihuollon palvelut. Palvelut toteutetaan tarvittaessa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa siten, että palvelut muodostavat asiakkaan edun mukaisen kokonaisuuden. Työskentelyn tavoitteena on edistää ja ylläpitää yksilön ja perheen sosiaalista hyvinvointia, turvallisuutta ja osallisuutta.

Maahanmuuttoyksikkö järjestää palvelut myös syntyperältään suomalaistaustaisille ihmiskaupan uhreille. Ihmiskaupparikoksen uhreiksi joutuneiden tai sellaiseksi epäiltyjen turvapaikanhakijoiden palveluista vastaa vastaanottokeskus.


Lisätietoa ja hyödyllisiä linkkejä

InfoFinland  Tietoa Suomesta eri kielillä

Finnish courses  Suomen kielen kursseja kootusti

Kotoutumisen tukena  Maahan muuttaneille tarkotettuja matalan kynnyksen kotoutumista tukevia toimintoja

Migri  Maahanmuuttoviraston nettisivut / Oleskeluluvat, kansalaisuusasiat, matkustusasiakirjat

Migri / Youtube  Maahanmuuttoviraston videoita mm. oleskeluluvan hakemisesta eri kielillä

Pakolaisapu  Suomen Pakolaisavun tuottamia materiaaleja maahan muuttaneille

Tienoo  Videoita ja ohjeita kotoutumisen tueksi eri kielillä

Paloma-osaamiskeskus  Tukea pakolaistaustaisen mielenterveystyöhön28.10.2022 11:48