Asumisneuvonta

Asumisneuvonnan asumisneuvojat auttavat ja neuvovat erilaisissa asumisen ongelmissa.  Helsingin kaupungilla on  asumisneuvojia  16, jotka palvelevat eri alueilla asuvia helsinkiläisiä asukkaita. Asumisongelmien taustalta voi löytyä erilaisia elämän vaikeuksia. Niiden ratkaisemiseksi on olemassa eri kanavia ja palvelujärjestelmiä, joihin asumisneuvoja voi tarvittaessa ohjata asukkaan.  Mikäli haluat tavata asumisneuvojan voit varata ajan oman asuinalueesi asumisneuvojalle. Tarkista yhteystiedoista löytyykö  alueeltasi  asumisneuvoja.

Missä asioissa asumisneuvoja auttaa?

  • vuokranmaksuvaikeudet  
  • häätöuhkatilanteessa
  • tukien ja etuuksien hakeminen
  • muut asumisen haasteet

Ota yhteyttä ajoissa

  • Asumisen ongelmia on tärkeää lähteä hoitamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.  Asumisneuvoja voi selvittää  kanssasi  tilannettasi kokonaisvaltaisesti, mm. vuokramaksuongelmia ja muita asumiseen liittyviä kysymyksiäsi. Asumisneuvoja ottaa tarvittaessa  luvallasi yhteyttä esimerkiksi sosiaalitoimistoon tai Kelaan. Pyrkimyksenä on, että  tilanteesi parantuu ja asuminen voisi jatkua normaalisti. Asumisneuvojaa sitoo vaitiolovelvollisuus.

Asumisneuvonnan verkkopalvelun palautekyselyJAA
01.11.2016 09:54