Tule mukaan toimintaan

Asukastilat toimivat asukkaiden olohuoneina, kokoustiloina, kahviloina, näyttelytiloina, netti- ja/tai infopisteinä. Niissä on monenlaista harrastustoimintaa kaikenikäisille.

Asukkaat ja järjestöt voivat vuokrata tiloja iltaisin ja viikonloppuisin omaan käyttöönsä. Toiminta on asiakkaalle maksutonta. Vain tilojen vuokraamisesta, materiaaleista ynnä muusta toiminnan ja palvelujen toteuttamiseen liittyvistä kustannuksista saatetaan periä korvaus.

Lähiöasemien toiminta on pääosin tarkoitettu aikuisväestölle. Ne toimivat lehtien lukupaikkana, nettipisteenä, opetustilana, asukaskahvilana ja alueen infopisteenä. Lähiöasemat sopivat eri asukasryhmien kokous- ja kerhotiloiksi, mutta isoihin asukastilaisuuksiin ne ovat liian pieniä. Myös pieniä juhlia on mahdollista lähiöasemilla järjestää, sillä niistä löytyy keittiö varusteineen. Muu varustetaso vaihtelee toimipaikoittain.JAA
26.11.2014 10:11