Lähiöasemat

Lähiöasemien toiminta on pääosin tarkoitettu aikuisväestölle. Ne toimivat lehtien lukupaikkana, nettipisteenä, opetustilana, asukaskahvilana ja alueen infopisteenä. Lähiöasemat sopivat eri asukasryhmien kokous- ja kerhotiloiksi, mutta isoihin asukastilaisuuksiin ne ovat liian pieniä. Myös pieniä juhlia on mahdollista lähiöasemilla järjestää, sillä niistä löytyy keittiö varusteineen. Muu varustetaso vaihtelee toimipaikoittain.JAA
04.08.2016 08:14