Asukastoiminta

Kampin kappeli ja Stadin asukastalot PDF

Kampin kappeli ja Stadin asukastalot NEW´S (pdf) 

Aluetyö on asukkaiden kanssa yhdessä tehtävää alueiden kehittämiseen ja viihtyvyyteen liittyvää työtä ja toimintaa. Toiminta on kaikille avointa ja pääsääntöisesti maksutonta, jos toisin ei mainita.

Asukastiloissa ja lähiöasemilla on tarjolla erilaisia tilaisuuksia, tapahtumia ja ryhmiä alueen asukkaille.

Lähityöntekijät jalkautuvat asukkaiden pariin muun muassa kaduille, ostoskeskuksiin ja matalan kynnyksen asukastiloihin.

Yhdyskuntatyö on pitkäjänteistä vaikuttamista kaupunginosan kehittymiseen yhdessä asukkaiden, alueen yhdistysten, organisaatioiden ja viranomaisten kanssa. Yhdyskuntatyön keinoin voidaan keskittyä joidenkin asuinalueella esiintyvien ongelmien ratkaisemiseen.JAA
27.04.2017 13:36