Sosiaali- ja kriisipäivystys

Sosiaalipäivystys puh. 0206 96006 joka päivä 24 h

SOSIAALIPÄIVYSTYS     

  • Sosiaalipäivystys auttaa sosiaalihuollon kriisitilanteissa pääasiassa iltaisin ja viikonloppuisin.
  • Sosiaalipäivystyksen tehtäviin kuuluvat tilanteet, jotka vaativat välittömiä sosiaaliviranomaisen toimenpiteitä.
  • Työtehtävissä korostuu lastensuojelun akuuttisosiaalityö.
  • Virka-aikana saat palvelut ensisijaisesti oman asuinalueesi perhe- ja sosiaalipalveluista

     
KRIISIPÄIVYSTYS

  • Kriisipäivystys päivystää ympäri vuorokauden numerossa 09 3104 4222 
  • Kriisipäivystys antaa akuuttia kriisiapua äkillisissä kriisitilanteissa kuten esimerkiksi läheisen äkillinen kuolema, väkivaltatilanteet, vakava vammautuminen/sairastuminen, tulipalo.
  • Akuutti kriisiapu on lyhytkestoista auttamista; asiakastapaamisia noin 1-5 kertaa, puhelimessa annettavaa kriisiapua ja jatkohoitotarpeen arviointia ja sen järjestämistä.
  • Kriisityöntekijät antavat myös neuvontaa ja ohjausta äkillisissä kriisitilanteissa.

    
PÄIVYSTYSTEN SOSIAALITYÖ

  • Päivystysten sosiaalityö vastaa Haartmanin ja Malmin päivystyssairaaloiden potilaiden sairaalahoidon aikana esiin tulleisiin sosiaalityön tarpeisiin. Sosiaalityöntekijät neuvovat ja ohjaavat potilasta ja hänen läheisiään ja pyrkivät varmistamaan tarvittavat jatkopalvelut. Sairastuneen elämää hankaloittavaan tilanteeseen etsitään ratkaisuja yhteistyössä sairaalan muiden työntekijäryhmien kanssa moniammatillisena tiiminä sekä hyödynnetään eri viranomais- ja yhteistyötahojen osaamista.

    
YHTEYSTIEDOT

Säästöpankinranta 2 A, 5. kerros, 00530 Helsinki
Kartta ja liikenneyhteydet
PL 8630, 00099 Helsingin kaupunki
Puh. 09 310 5015, keskus
Faksi 09 701 7326
Vs. päällikkö Kaisu KetolaJAA
23.04.2018 16:21