Uusien omaishoitajien valmennus

Vuoden 2018 alusta kunnat on velvoitettu vastaamaan uusien omaishoitajien valmennuksesta. Helsingissä valmennus aloitettiin 26.3. järjestetyllä tilaisuudella, joka oli tarkoitettu uusille alle 65-vuotiaiden omaishoitajille.

Tilaisuudessa sai tietoa omaishoidon tuesta sosiaali- ja terveystoimialla, vammaispalvelujen ja kehitysvammahuollon palveluista, ehkäisevästä ja täydentävästä toimeentulotulotuesta, lyhytaikaishoidosta omaishoitajien jaksamisen tukena, kotihoidosta omaishoitajan tukena ja Kelan valmennuskursseista.

Valmennus tullaan jatkossa toteuttamaan saadun palautteen ja esitettyjen toiveiden mukaisesti 4-5 kertaa vuodessa. Teemat vaihtelevat jatkossa valmennuskerroittain. Omaishoitajat voivat osallistua sopivaksi katsomaansa maksuttomaan valmennukseen.

Valmennuksessa pyritään jatkossa huomioimaan erityisryhmien valmennustarpeet kuten esim. lapsiperheet ja maahanmuuttajat.

Uusille omaishoitajille lähetetään kutsut tapahtumista.JAA
12.07.2018 11:09