Ajankohtaista

Asiakastiedote 12.7.2017

Tukia palautetaan osalle asiakkaista

Jos saamanne omaishoidon tuki on laskenut tai lakannut helmikuun 2017 alun jälkeen tuen myöntämisperusteiden muutosten takia, palautetaan teille takautuvasti vanhojen sopimusten mukainen tuki (edellyttäen, että olette edelleen oikeutettu tukeen vanhoilla perusteilla). Tätä tukea maksetaan kunnes Helsingin uudet omaishoidon tuen myöntämisperusteet on hyväksytty ja otettu käyttöön. 

Uuden päätöksen omaishoidon tuesta tekee omaishoidon tuen sosiaaliohjaaja. Sopimuksen allekirjoittaa omaishoitaja. Uudet päätökset ja sopimukset pyritään tekemään mahdollisimman pian. Muutokset eivät vaadi teiltä yhteydenottoa tai uutta hakemusta.

Osalle asiakkaista ei muutoksia tukeen

Muutoksia saamaanne omaishoidon tukeen ei tässä vaiheessa tehdä,

  • jos omaishoidon tuen hoitopalkkionne on 1.2.2017 jälkeen noussut
  • jos olette alkanut saada hoitopalkkiota uutena omaishoitajana 1.2.2017 jälkeen
  • jos omaishoitosopimuksenne on tehty ennen 1.2.2017 ja se on edelleen voimassa. 

Uudet asiakkaat

Jos olette uusi omaishoidon tuen hakija, teille tehdään tukipäätös väliaikaisesti vanhojen myöntämisperusteiden mukaan. Jos teille on tehty kielteinen päätös helmikuun alun jälkeen, otetaan hakemus uudelleen käsiteltäväksi ja päätös tehdään ennen 1.2.2017 voimassa olleiden myöntämisperusteiden mukaan.  Tätä tukea maksetaan kunnes Helsingin uudet omaishoidon tuen myöntämisperusteet on hyväksytty ja otettu käyttöön. Muutokset eivät vaadi teiltä yhteydenottoa tai uutta hakemusta.

Lisätietoa omalta omaishoidon tuen sosiaaliohjaajalta.

Omaishoidon tuen muutosten tausta

Muutokset omaishoidon tuessa perustuvat Helsingin kaupunginhallituksen 26.6.2017 tekemään päätökseen, jonka vuoksi keväällä uudistetut Helsingin omaishoidon tuen myöntämisperusteet valmistellaan uudelleen. Samalla osalle asiakkaista palautetaan väliaikaisesti vanhojen sopimusten mukainen tuki.  

Uusista omaishoidon tuen myöntämisperusteista päätetään syyskaudella sosiaali- ja terveyslautakunnassa, jonka jälkeen tuen uudet myöntämisperusteet otetaan käyttöön.   

Helsingin sosiaali- ja terveystoimi pahoittelee omalta osaltaan muutosten asiakkaille aiheuttamaa tarpeetonta epävarmuutta. Helsinki arvostaa omaishoitajien tekemää työtä. Omaishoito tarjoaa monelle vammaiselle, pitkäaikaissairaalle ja ikääntyneelle helsinkiläiselle mahdollisuuden asua kotona.JAA
23.10.2017 13:56