Suoraan sisältöön

Ajankohtaista

 • Vuoden 2018 alusta kunnat on velvoitettu vastaamaan uusien omaishoitajien valmennuksesta. Helsingissä valmennus aloitettiin 26.3. järjestetyllä tilaisuudella, joka oli tarkoitettu uusille alle 65-vuotiaiden omaishoitajille.
  Tilaisuudessa sai tietoa omaishoidon tuesta sosiaali- ja terveystoimialla, vammaispalvelujen ja kehitysvammahuollon palveluista, ehkäisevästä ja täydentävästä toimeentulotulotuesta, lyhytaikaishoidosta omaishoitajien jaksamisen tukena, kotihoidosta omaishoitajan tukena ja Kelan valmennuskursseista.
  Valmennus tullaan jatkossa toteuttamaan saadun palautteen ja esitettyjen toiveiden mukaisesti 4-5 kertaa vuodessa. Teemat vaihtelevat jatkossa valmennuskerroittain. Omaishoitajat voivat osallistua sopivaksi katsomaansa maksuttomaan valmennukseen.
  Valmennuksessa pyritään jatkossa huomioimaan erityisryhmien valmennustarpeet kuten esim. lapsiperheet ja maahanmuuttajat.
  Uusille omaishoitajille lähetetään kutsut tapahtumista.
  26.3. tapahtuman alustukset 
 • Omaishoidon tukeen muutoksia vuoden alusta   (21.11.)
  Helsinki uudistaa ensi vuoden alusta omaishoidon tuen hoitopalkkiot ja myöntämisperusteet. Omaishoidon tuen asiakkaille uudistuksista kerrotaan hyvissä ajoin tänä syksynä.
  Uudet hoitopalkkiot, jotka perustuvat hoidon vaativuuteen, ovat 1699, 784 tai 432 euroa kuukaudessa. Omaishoidettava saa uuden päätöksen omaishoidon tuesta vuoden 2018 aikana. Uuteen päätökseen asti asiakasperheelle maksetaan voimassaolevan päätöksen mukaista tukea.  Lue lisää...     


JAA
05.11.2018 11:51