Ajankohtaista

Uudet päätökset omaishoidon tuesta 

Uusia päätöksiä omaishoidon tuesta ei toistaiseksi tehdä alle 18-vuotiaiden jo asiakkaina olevien perheille. Sen sijaan arviointeja jatketaan uusien kriteerien mukaisesti. Uusille alle 18-vuotiaiden lasten perheille sen sijaan tehdään sekä arvioinnit että päätökset uusien kriteerien mukaisesti.

Omaishoidon tukea uudistetaan Helsingissä. Osana uudistusta omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit muuttuivat. Kriteerit määriteltiin erikseen alle 18-vuotialle ja sitä vanhemmille.

Omaishoitosopimuksen tehneiden perheiden tilanne arvioidaan uudelleen. Osalle omaishoitoperheistä palvelutarpeen arvio on jo tehty alkuvuodesta, ja he ovat saaneet päätöksen omaishoidon tuesta.

Omaishoitoperheiden palvelutarpeen arviointeja jatketaan, mutta uusia päätöksiä omaishoitotuesta ei tehdä toistaiseksi alle 18-vuotiaille. Päätökset tehdään vasta sen jälkeen, kun lautakunta on käsitellyt asiaa toukokuussa 2017.
 

Mitä tämä tarkoittaa?

  1. Omaishoitoperheiden palvelutarpeen arviointeja jatketaan.
  2. Jo asiakkaina olevien alle 18-vuotiaiden omaishoidon tuesta ei tehdä uusia päätöksiä ennen kun lautakunta on käsitellyt asiaa uudelleen.
  3. Uusille alle 18-vuotiaille, 18 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille omaishoidon asiakkaille uusia päätöksiä sen sijaan tehdään.
  4. Jos omaishoidon tukeen tulee muutoksia lautakunnan käsittelyn jälkeen, kevään aikana tehtyihin omaishoidon tuen päätöksiin tehdään takautuvasti tarvittavat korjaukset.


Lautakunnalle selvitys uudistuksen vaikutuksista

Sosiaali- ja terveyslautakunnalle esiteltiin uudistettua omaishoidon tuen kokonaisuutta 14.3.2017. Lautakunta edellytti, että virasto tekee selvityksen palvelutarpeen arviointien pohjalta, miten uudet kriteerit vaikuttavat perheiden tilanteisiin (päätös).
Lautakunta käsittelee selvityksen tuloksia toukokuussa 2017 ja päättää sen perusteella, miten omaishoidon tuen uudistamista jatketaan Helsingissä.JAA
04.04.2017 13:29