Suoraan sisältöön

Päihdekuntoutus Luoto

Nordenskiöldinkatu 20, rak. 5
00250 Helsinki
PL 6800, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 24395
Toimipiste kartalla

Päiväkeskus Aalto

Nordenskiöldinkatu 20, rak. 5-1
00250 Helsinki
PL 6800, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 24395
Toimipiste kartalla

Päihdekuntoutus Luoto ja päiväkeskus Aalto

Neuvonta puh. 09 310 24395
Hoidonvaraus puh 09 310 46460, 040 3344 529
Nordenskiöldinkatu 20, rak. 4 ja rak. 5, 00250 Helsinki
PL 6800, 00099 Helsingin kaupunki
Facebook

Päihdekuntoutus Luodon kuntoutusyhteisöt

Luodossa toimii kolme kuntoutusyhteisöä, joissa on yhteensä 29 laitoskuntoutuspaikkaa, sekä Päiväkeskus Aalto. Palvelut on tarkoitettu täysi-ikäisille päihdeongelmaisille helsinkiläisille.

Miesten kuntoutusyhteisö Kummelissa on kahdeksan paikkaa, naisten kuntoutusyhteisö Kaislassa yhdeksän paikkaa ja Maininki-yhteisössä 12 paikkaa.

Kuntoutujat osallistuvat kuntoutusyhteisön viikko-ohjelmaan, joten arki on hyvin suunniteltua ja strukturoitua. Kaikissa yhteisöissä on suunniteltua kuntoutusohjelmaa arkipäivisin klo 8–16. Ohjelma sisältää erilaisia ohjattuja ryhmiä, yksilöllisiä tapaamisia ja muuta toimintaa sekä tapahtumia. Kuntoutusryhmiin liittyy erilaisia kirjallisia ja toiminnallisia tehtäviä. Mainingin kuntoutuksessa sovelletaan ryhmämuotoista taitovalmennusta. Ryhmissä harjoitellaan erilaisia taitoja, jotka auttavat asiakkaita mm. selviytymään vaikeista tilanteista ilman päihteitä.

Laitoskuntoutusjakson sisältö on mitoitettu kaikissa yhteisöissä 6 viikkoon. Ympärivuorokautisen laitosjakson kestoa räätälöidään tarpeen mukaan vastaamaan asiakkaiden yksilöllisiä tavoitteita. Asiakkaita ohjataan suunnittelemaan jatkokuntoutustaan. Asiakkaat osallistuvat kuntoutusjakson aikana AA-, NA- ja muihin vertaistukiryhmiin.

Päihdekuntoutus Luodon henkilökuntaan kuuluu sosiaaliohjaajia, sairaanhoitajia, ohjaajia, sosiaaliterapeutti ja toimintaterapeutti. Lääkäri on talossa kerran viikossa. Varsinainen ohjelma painottuu päiväaikaan, mutta talossa on henkilökuntaa ympäri vuorokauden. Luotsi-työntekijät vastaavat Luodon ilta-, yö- ja viikonloppuvuoroista.

Vertaistoiminta on keskeinen osa kuntoutusta ja talossa toimii aktiivisia vertaisia, joten vertaistukea on hyvin saatavilla. Vertaiset toimivat kuntoutusyhteisöissä jakaen omaa toipumiskokemustaan.

Hakeutuminen

Kuntoutukseen hakeudutaan päihdepoliklinikan, nuorisoaseman, päihdehuollon jälkikuntoutuksen tai Jelpin kautta. Asiakas tarvitsee kuntoutukseen tullessaan avohoidossa tehdyn suunnitelman. Kuntoutusjakson aikana asiakas ei välttämättä tapaa lääkäriä, joten kuntoutuksen aikainen lääkitys tulee olla sovittuna kuntoutukseen tullessa. Kuntoutus aloitetaan aina selvin päin ja akuutit vieroitusoireet tulee olla hoidettu avo- tai laitosvieroituksessa.

Tutustu ennen kuntoutukseen tuloa:

Päiväkeskus Aalto

Päiväkeskus Aaltoon voi ohjata asiakkaita, joiden tilannetta ja hoidon tarvetta on tarpeen selvittää enemmän ja tiiviimmin yhteistyössä avohoidon työntekijän kanssa. Näiden päiväkeskuskäyntien tarkoitus on myös herätellä asiakkaiden valmiutta päihteiden käytön lopettamiseen ja hoitoon. Päiväkeskuksen asiakkaaksi voi hakeutua esim. vieroituksen jälkeen ja päiväkeskuskäyntien jakso voi edeltää asiakkaan laitoskuntoutusvaihetta. Päiväkeskus Aalto vastaa myös Luodon yhteisöjen hoidonvarauksesta.

Jokaiselle asiakkaalle tehdään Aallossa viikko-ohjelma, jonka mukaisesti hän osallistuu Aallon toimintoihin erikseen sovittuina päivinä, yleensä noin 2–3 viikon ajan. Keskustelu- ja toiminnallisten ryhmien lisäksi asiakkailla on mahdollisuus yksilötapaamisiin. Palvelu on maksutonta ja hakeutuminen tapahtuu päihdepoliklinikan, nuorisoaseman, jälkikuntoutuksen tai Jelpin kautta.

Henkilökunta

  • johtaja Tuula Hiltunen puh. 09 310 42852
  • johtava sosiaalityöntekijä Maarit Suihkonen puh. 09 310 42958
  • osastonhoitaja Ann-Katri Ervasti puh. 09 310 46480


25.01.2022 10:13