Suoraan sisältöön

Perheiden päihdeavokuntoutus

Oletko huolissasi päihteiden käytöstäsi? Mietitkö, mitä päihteiden käyttö perheessäsi tarkoittaa lapsille ja koko perheelle? Onko teillä jännitteitä perheenjäsenten välillä? Voisiko perheiden päihdeavokuntoutuksen sosiaaliohjauksesta tai perheterapiasta olla apua?

Perheiden päihdeavokuntoutus on tarkoitettu helsinkiläisille perheille, joissa on alle 18-vuotiaita lapsia ja joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on ongelmia tai huolta päihteiden käyttöön liittyen. Toiminta perustuu toipumissuuntautuneeseen kuntoutusohjelmaan, voimavaroja vahvistaviin lähestymistapoihin sekä yhdessä perheen ja verkoston kanssa tehtyyn kuntoutussuunnitelmaan. Työskentelyssä huomioidaan koko perhe. Palvelu on asiakkaalle maksutonta, lähetettä ei tarvita. 

Sosiaaliohjaus

Sosiaaliohjaus tarkoittaa konkreettisten keinojen miettimistä arjen sujumiseen ja päihteettömyyden vahvistamiseen. Keskustellaan, kokeillaan, tullaan tarvittaessa mukaan hoitamaan asioita, mietitään yhdessä miten päästään eteenpäin. Voidaan tavata kotona, yksikön tiloissa tai muussa sovitussa paikassa.  Tapaamiset ovat 1-3 kertaa viikossa.

Vanhemmuuden vahvistaminen, arjen sujuminen ja päihteettömyyden tukeminen ovat tärkeitä teemoja työskentelyssä lapsen näkökulmaa unohtamatta. Myös ryhmätyöskentely, vertaistuki ja verkostotyöskentely voivat olla osa kuntoutusta. Työtä tehdään parityönä, usein lastensuojelun perhetyön kanssa.

Perheterapia

Perheterapiassa keskustellaan esimerkiksi perheenjäsenten välisistä suhteista tai päihteiden käytöstä ja sen vaikutuksista perheen jäseniin, sekä lapsiin että aikuisiin. Etsitään yhdessä ratkaisuja vaikeilta tuntuviin tilanteisiin. Sinä/te tiedätte, mistä on tärkeää puhua. Tapaamisten sisällöt, osallistujat, kesto ja käyntien tiheys mietitään yhdessä.

Kuntoutukseen hakeutuminen

Voit ottaa itse yhteyttä johtavaan sosiaalityöntekijään tai perheterapiaan hakeutuessasi myös suoraan perheterapeutteihin. Perheiden päihdekuntoutuksen asiakkaaksi ohjaudutaan myös esimerkiksi lastensuojelun tai päihdepalvelujen kautta.


Lisätietoja: johtava sosiaalityöntekijä Marie von Schoultz, puh 09 310 29977, Käpyläntie 13, 00600 Helsinki

Perheiden päihdeavokuntoutus -esite (pdf)15.11.2021 15:52