Suoraan sisältöön

Avokuntoutus

Käytä kasvomaskia sosiaali- ja terveyspalveluissa

Suosittelemme 12 vuotta täyttäneitä käyttämään kasvomaskia kaikissa sosiaali- ja terveyspalvelujen toimipisteissä.

Lue lisää maskisuosituksesta Helsingin koronavirussivustolta.


Ryhmämuotoinen päihdekuntoutus

Ryhmämuotoisen päihdekuntoutuksen toimipisteessä tarjotaan tavoitteellista mielen ja kehon huomioivaa kuntoutusta päihderiippuvuussairauteen ja siihen liittyviin lieveilmiöihin. Kuntoutus perustuu toipumisorientaatioon, voimavarakeskeisyyteen ja vertaisuuteen. Menetelminä käytetään hoidollisia keskusteluja ryhmässä sekä ammattilaisten että vertaisten ohjaamina, kehollista työskentelyä, toimintaterapiaa ja psykofyysistä fysioterapiaa. Toiminta on pääasiassa ryhmämuotoista ja läheiset huomioivaa.

Kuntoutukseen hakeutuminen

Voit hakeutua ryhmämuotoiseen päihdekuntoutukseen Helsingin Päihdepoliklinikoiden, Nuorisoaseman tai Päihdehuollon jälkikuntoutuksen kautta. Tarvitset kuntoutukseen ohjaavan tahon tekemän kuntoutussuunnitelman ja ennen paikkavarausta sinulle varataan aika tutustumiskäynnille.

Ryhmämuotoisen päihdekuntoutuksen neuvonta ma–pe klo 9.30–11.30 puh. 09 3107 2930. Osoite on Auroran sairaala, Nordenskiöldinkatu 20, rakennus 9, 1. kerros.

Kuntoutusohjelma 1

Päihteettömyyden saavuttaminen ja vakauttaminen alkaa tästä. Ykkösohjelma on tiivis kahden viikon paketti, jossa käydään läpi muutoksen ensiaskeleita. Ohjelmasta saat eväitä itsesi hoitamiseen ja päihteettömän arjen vakiinnuttamiseen. Ohjelman aikana saat myös tietoa päihderiippuvuudesta, toipumisprosessin etenemisestä sekä saatavilla olevasta tuesta. Ohjelmaan osallistut arkisin klo 9.30–14.

Kuntoutusohjelma 2

Kakkosohjelma on syventävää muutostyöskentelyä päihteettömyyden saavuttamiseksi. Reilun kuukauden aikana saat yhteisöltä tukea päihteistä ja päihdekulttuurista irrottautumiseen. Tavoite- ja tehtävätyöskentelyn avulla käsitellään sisäisiä ristiriitoja ja luodaan valmiuksia vastoinkäymisten käsittelyyn. Ohjelman aikana etenet kohti päihteettömyyttä tukevia vertaisryhmiä ja toipumiskulttuuria. Ohjelmaan osallistut arkisin klo 9.45–15.

Kuntoutusohjelma 3 (Mankeli)

Mankelissa rakennetaan ajan kanssa päihteetöntä elämäntapaa ja minä-kuvaa. Ohjelman aikana harjoitellaan ottamaan ja kantamaan vastuuta itsestä ja muista. Yhteisöhoidon, vertaisryhmien ja tehtävätyöskentelyn kautta tähtäät päihteettömyyden vakiintumiseen pysyvästi. Ohjelmaan osallistut ma–to klo 9.30–14.

Kuntoutusohjelmat on suunniteltu jatkumoksi, jossa voi edetä ohjelmasta toiseen paikkatilanteen salliessa. Voit hakeutua toipumisvaiheesi mukaisesti suoraan myös yksittäiseen ohjelmaan.
16.09.2021 14:13