Psykiatria- ja päihdekeskukset

Helsingissä on neljä psykiatrisen avohoidon ja päihdeavohoidon alueellista toimipistettä. Alla olevista linkeistä löydät tiedot kunkin poliklinikan palvelualueista, palvelujen sisällöstä, hoitoon hakeutumisesta, yhteystiedoista, aukioloajoista ja esteettömyydestä.

Psykiatrian poliklinikat ovat psykiatriseen tutkimukseen, hoitoon ja kuntoutukseen erikoistuneita avohoitopaikkoja. Hoitoon hakeudutaan lääkärin lähetteellä. Vakavissa psykiatrisissa kriisitilanteissa voit ottaa yhteyttä suoraan poliklinikan akuuttityöryhmään.

Päihdepoliklinikat ovat riippuvuusongelmiin erikoistuneita avohoitopaikkoja. Palvelut on tarkoitettu sekä päihteiden käyttäjille että heidän läheisilleen. 

Sinulla on mahdollisuus valita millä päihdepoliklinikalla asioit. Hoidon onnistumisen kannalta on kuitenkin tärkeää, että asioit valitsemallasi klinikalla koko hoitosuhteen ajan.

Nuorisoasema

Korvaushoidon arviointi ja korvaushoito 

Korvaushoidon arviointipoliklinikalla toteutetaan opioidikorvaushoidon tarpeen arviot ja organisoidaan korvaushoidon aloitukset. Poliklinikka huolehtii opioidikorvaushoitojen koordinoinnista ja on mukana kehittämässä ja valvoo ostopalveluina tuotettuja korvaushoitoja. Korvaushoidon arviointipoliklinikalle hakeudutaan sinne osoitetulla lähetteellä.

Muita psykiatrian avohoitopalvelujaJAA
07.12.2017 14:18