Suoraan sisältöön

Pakka-toimintamalli

Pakka-toimintamalli on suomalainen tutkittu sovellus päihdehaittoja ehkäisevälle paikalliselle työlle. Pakka-toimintamallissa painopiste on alkoholin, tupakan ja rahapelien saatavuuteen puuttumisessa. 

Pakka-toimintamallissa tehdään paikallisiin yhteisöihin keskittyvää ehkäisevää päihdetyötä, jonka tavoitteena on

  • nuorten ja aikuisten alkoholin käyttö, tupakointi ja ongelmia aiheuttava pelaaminen vähenevät
  • juomisen, tupakoinnin ja rahapelaamisen aloitusikä nousee
  • humalajuominen haittoineen vähenee
  • alueen ja seudun alkoholiin, tupakointiin ja rahapelaamiseen liittyviä haittoja ehkäistään suunnitelmallisesti yhteistyössä monitoimijaisen verkoston kanssa.

Pakka-toimenpiteitä ovat esimerkiksi vuosittain tehtävät integroidut ostokokeet myyntipisteisiin, asiakasarvioinnit ravintoloihin sekä erilaiset nuorille välittämiseen liittyvät kampanjat.

Helsingin Pakka-työssä toimii moniammatillinen Pakka-ohjausryhmä, jossa on mukana kaupungin eri sektoreiden työntekijöiden lisäksi myös Helsingin poliisin ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston edustajat sekä järjestöistä Ehyt ry. Pakka-tarjontatyöryhmässä ovat edellisten lisäksi mukana päivittäistavarakaupan edustajat.

Ety koordinoi Helsingin Pakka-toimintaa yhdessä Klaari-Helsingin kanssa.24.02.2020 09:46