Suoraan sisältöön

Lastensuojelu

Käytä kasvomaskia sosiaali- ja terveyspalveluissa

Suosittelemme yli 15-vuotiaita käyttämään kasvomaskia kaikissa sosiaali- ja terveyspalvelujen toimipisteissä.

Lue lisää maskisuosituksesta Helsingin koronavirussivustolta.Lastensuojelun tehtävänä on lapsen oikeuksien turvaaminen sekä vanhempien ja muiden huoltajien tukeminen kasvatustehtävässä. Ensisijaisesti pyritään siihen, että lapsi tai nuori voi kasvaa ja kehittyä omassa kodissaan.

Lastensuojelulla on lakisääteinen velvollisuus toimia, jos lapsen etu sitä edellyttää. 

Kaikilla lapsilla on oikeus

-  turvalliseen ja virikkeelliseen kasvuympäristöön
-  tasapainoiseen ja monipuoliseen kehittymiseen ja
-  erityiseen suojeluun.

Sijaishuollon asiakasohjaus 


Lastensuojelun palvelut

Nuorten vastaanotto 13–17-vuotiaille. Kun nuori tarvitsee lyhytaikaista sijoitusta oman kodin ulkopuolelle, hänelle voidaan etsiä paikka vastaanottolaitoksesta.

Tehostettu perhetyö ja -kuntoutus on avohuollon tukitoimi lastensuojelun asiakkaana oleville 0–18-vuotiaille lapsille ja heidän perheilleen.

Tukihenkilötoiminta on tarkoitettu lastensuojelun ja sosiaalihuollon erityisen tuen asiakkaana oleville lapsille tai nuorille, joilla on tarve saada turvallisen aikuisen tukea ja jotka haluavat oman tukihenkilön.

Läheisneuvonpidossa edistetään lapsen tai nuoren kasvun turvaamista mahdollistamalla läheisten osallisuus , heidän voimavaroistaan käsin, lasten ja nuorten elämässä.

Lastenkodit 12–17-vuotiaille lapsille ja nuorille, jotka eivät syystä tai toisesta voi asua kotona vanhempiensa kanssa.

Lastensuojelun asumisharjoittelu on tarkoitettu ensisijaisesti lastenkodeista itsenäistyville nuorille.17.11.2020 15:02