Suoraan sisältöön

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuollon palvelut touko-kesäkuussa

Yhteydenotot terveydenhoitajaan tulee ottaa ensisijaisesti puhelimitse tai sähköisen asioinnin kautta. Oppilaat voivat tulla terveydenhoitajan vastaanotolle myös ilman ajanvarausta. Koulun terveydenhoitaja antaa neuvontaa omassa puhelinnumerossaan.

Osa koulujen terveydenhoitajista on ollut siirrettyinä toisiin tehtäviin, mutta he palaavat omille kouluilleen 14.5. ainakin toistaiseksi. Poikkeusjärjestelyistä tullaan tiedottamaan koulukohtaisesti. Hengitystieoireisia oppilaita ei hoideta kouluterveydenhuollossa eikä kouluun tai sovituille käynneille pidä tulla, jos lapsi on sairaana tai hänellä on alkavia infektion oireita (kuten kuume, kurkkukipu, nuha, yskä, hengenahdistus, ripuli, päänsärky, lihaskivut, vatsakipu, haju- ja/ tai makuaistin menetys, oksentelu). Oppilaalle tavanomaiset, lievät allergiaoireet eivät ole este kouluun tulemiselle. Tehokkaaseen allergialääkitykseen kannattaa oireiden vähentämiseksi kiinnittää huomiota. Mikäli oireet, kuten nuha ja aivastelu, ovat allergialääkityksestä huolimatta voimakkaat tai poikkeavat muutoin tavanomaisesta, on kuitenkin parempi seurata tilannetta kotona.

Mikäli on epäily koronainfektiosta mahdollisesti johtuvista oireista, voi tarvittaessa ottaa yhteyttä: Koronaneuvontapalvelun numeroon 09 310 10024. Puhelinnumerossa palvellaan arkisin kello 7–20. Puhelinneuvonta on tarkoitettu kaupunkilaisille, jotka kokevat altistuneensa koronavirukselle tai jotka oireiden perusteella arvelevat saaneensa tartunnan. Numeroon voi soittaa myös, jos omaisen altistuminen tai oireet huolettavat.

Iltaisin kello 20:n jälkeen ja viikonloppuisin koronavirustartuntaan liittyvissä asioissa neuvoo Päivystysapu, p. 116 117.

Ajankohtaista tietoa Helsingin palveluista ja hoitopaikoista koronavirukseen liittyen saa Helsingin nettisivuilta www.hel.fi.


Kouluterveydenhuolto on jatkoa neuvolassa aloitetulle työlle. Se on luonteeltaan ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa. Kouluterveydenhuollon tavoitteena on turvata lapsen ja nuoren terve kasvu ja kehitys. Lisäksi kouluympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta huolehditaan yhteistyössä koulun muiden toimijoiden ja eri viranomaisten kanssa.

Terveydenhoitaja tapaa oppilaat vuosittain määräaikaisissa terveystarkastuksissa. Näissä tarkastuksissa kartoitetaan oppilaan ikävaiheen ja yksilöllisen tarpeen mukaan kasvua, kehitystä ja hyvinvointia haastattelulla, kliinisillä tutkimuksilla ja tarvittaessa muilla menetelmillä. Samoin jatketaan neuvolassa aloitettua rokotusohjelmaa.

Laajat terveystarkastukset ovat 1., 5. ja 8. luokan oppilailla, ja ne toteutetaan oppilaan, huoltajan, terveydenhoitajan ja lääkärin yhteistyönä. Näiden tarkastusten tavoitteena on saada laaja-alainen kuva lapsen ja perheen elämäntilanteesta sekä terveyteen vaikuttavista tekijöistä.14.05.2020 15:19