Suoraan sisältöön

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto on jatkoa neuvolassa aloitetulle työlle. Se on luonteeltaan ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa. Kouluterveydenhuollon tavoitteena on turvata lapsen ja nuoren terve kasvu ja kehitys. Lisäksi kouluympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta huolehditaan yhteistyössä koulun muiden toimijoiden ja eri viranomaisten kanssa.

Kouluterveydenhuollon palveluja annetaan toistaiseksi omassa koulussa.
Yhteydenotot terveydenhoitajaan tulee ottaa ensisijaisesti puhelimitse tai sähköisen asioinnin kautta.

Hengitystieoireisia oppilaita ei hoideta kouluterveydenhuollossa eikä kouluun tai sovituille käynneille pidä tulla, jos lapsi on sairaana tai hänellä on alkavia infektion oireita.  

Koulun terveydenhoitaja antaa neuvontaa toistaiseksi omassa puhelinnumerossaan. 

Ajankohtaista tietoa Helsingin palveluista ja hoitopaikoista koronavirukseen liittyen saa Helsingin nettisivuilta www.hel.fi

Terveydenhoitaja tapaa oppilaat vuosittain määräaikaisissa terveystarkastuksissa. Näissä tarkastuksissa kartoitetaan oppilaan ikävaiheen ja yksilöllisen tarpeen mukaan kasvua, kehitystä ja hyvinvointia haastattelulla, kliinisillä tutkimuksilla ja tarvittaessa muilla menetelmillä. Samoin jatketaan neuvolassa aloitettua rokotusohjelmaa.

Laajat terveystarkastukset ovat 1., 5. ja 8. luokan oppilailla, ja ne toteutetaan oppilaan, huoltajan, terveydenhoitajan ja lääkärin yhteistyönä. Näiden tarkastusten tavoitteena on saada laaja-alainen kuva lapsen ja perheen elämäntilanteesta sekä terveyteen vaikuttavista tekijöistä.JAA
23.03.2020 12:56