Suoraan sisältöön

Tukea arkeen

 • Arviointi- ja kuntoutusjaksolla asiakkaan kognitiivinen, psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen toimintakyky arvioidaan. Arviointijakson aikana tehdään kotikäynti, jossa arvioidaan asiakkaan kotona pärjäämistä.  Päätavoite on kuntouttaa asiakas niin, että hän voi asua turvallisesti omassa kodissaan tarvittavien tukitoimien avuin.
  Lisätietoa palvelusta
 • Päivätoiminta on ennaltaehkäisevää ja kuntoutumista tukevaa toimintaa, jolla edistetään ikääntyneiden henkilöiden toimintakykyä, henkistä vireyttä ja sosiaalisia suhteita. Päivätoiminnan tavoitteena on tukea ensisijaisesti muistisairaiden asiakkaiden ja/tai omaishoidettavien kotona asumista ylläpitää omatoimisuutta ja itsenäistä tai tuettua selviytymistä. 
  Lisätietoa palvelusta  
          
 • Kuljetuspalvelu iäkkäälle henkilölle
  Sosiaalihuoltolain perusteella myönnettävä liikkumisen tuki on kuljetuspalvelua ja se on osa itsenäisen asumisen tukemista. Se on tarkoitettu pääasiassa vanhusväestölle, joilla toimintakyvyn heikkeneminen estää julkisten joukkoliikennevälineiden käytön yksin tai saattajan kanssa.
  Lisätietoa palvelusta   

05.12.2019 23:51