Suoraan sisältöön

Omaishoidon tuki ikääntyneelle

Omaishoito tarkoittaa hoitoa ja huolenpitoa, jota omainen tai muu läheinen henkilö antaa kotona vanhukselle, vammaiselle tai sairaalle, jonka toimintakyky on alentunut. Omaishoidon tuki koostuu hoidettavalle annettavista palveluista, omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta sekä vapaista ja omaishoitoa tukevista palveluista.

Hoitaja voi olla omainen, sukulainen tai muu läheinen henkilö, joka soveltuu tähän tehtävään terveytensä ja toimintakykynsä puolesta.

Omaishoitaja tekee kunnan kanssa omaishoitosopimuksen. Hoitaja ei kuitenkaan ole työsuhteessa sopimuksen tehneeseen kuntaan, hoidettavaan tai hoidettavan huoltajaan.

Omaishoidon tuki koronatilanteessa

Muutokset omaishoidon tuen lakisääteisten vapaiden käyttöön

1.7.2021 alkaen kunakin kuukautena kertyvät lakisääteiset vapaapäivät ovat voimassa 12 kuukautta. Esimerkiksi heinäkuussa 2021 kertyneet vapaapäivät ovat käytettävissä kesäkuun 2022 loppuun saakka.

Omaishoidon toimintakeskukset16.02.2022 09:22