Suoraan sisältöön

Omaishoidon tuki ikääntyneelle

Käytä kasvomaskia sosiaali- ja terveyspalveluissa

Suosittelemme 12 vuotta täyttäneitä käyttämään kasvomaskia kaikissa sosiaali- ja terveyspalvelujen toimipisteissä.

Lue lisää maskisuosituksesta Helsingin koronavirussivustolta.


Omaishoito tarkoittaa hoitoa ja huolenpitoa, jota omainen tai muu läheinen henkilö antaa kotona vanhukselle, vammaiselle tai sairaalle, jonka toimintakyky on alentunut. Omaishoidon tuki koostuu hoidettavalle annettavista palveluista, omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta sekä vapaista ja omaishoitoa tukevista palveluista.

Hoitaja voi olla omainen, sukulainen tai muu läheinen henkilö, joka soveltuu tähän tehtävään terveytensä ja toimintakykynsä puolesta.

Omaishoitaja tekee kunnan kanssa omaishoitosopimuksen. Hoitaja ei kuitenkaan ole työsuhteessa sopimuksen tehneeseen kuntaan, hoidettavaan tai hoidettavan huoltajaan.

Omaishoidon tuki koronatilanteessa

Muutokset omaishoidon tuen lakisääteisten vapaiden käyttöön

Vuonna 2020 käyttämättä jääneitä vapaita voi pitää vielä 31.12.2021 saakka. Sen jälkeen vuoden 2020 pitämättömät vapaat vanhentuvat.

1.5.2021 alkaen (vammaistyön osalta 29.5.2021 alkaen) kunkin kuukauden kertyvät lakisääteiset vapaapäivät ovat voimassa 12 kuukautta.

Omaishoidon toimintakeskukset01.09.2021 15:11