Suoraan sisältöön

Kotihoito

Kaupungin verkkosivut uudistuvat

Helsingin kaupunki uudistaa verkkosivunsa vuosina 2021–2023.

Siirry uusille senioripalvelujen sivuille

Kotihoitajan työvälineitä pöydällä ja verenpaineen mittausta. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki / Kimmo Brandt

Kotihoito tukee kotona selviytymistä


Kotihoidon myöntämisen perusteet

Kotihoidon palvelujen myöntämisessä noudatetaan aina koko kaupungin yhteisiä kotihoidon myöntämisen perusteita. Perusteet ovat kaikille asiakkaille samat. 

Kotihoidon palvelupäätös perustuu aina palvelutarpeen arviointiin.

Kotihoitoa voidaan myöntää henkilölle,

  • joka tarvitsee sairaanhoidollista apua, mutta ei pysty fyysisten, sosiaalisten tai psyykkisten rajoitteiden vuoksi käyttämään terveysaseman tai yksityisen tarjoamia palveluja edes avustettuna.
  • jonka toimintakyky on selkeästi alentunut ja joka ei selviydy säännöllisistä päivittäisistä perustoiminnoista itsenäisesti omaisten tai muiden auttajien avulla. Päivittäisillä perustoimilla tarkoitetaan esimerkiksi henkilökohtaisen hygienian hoitoa, pukeutumista ja ravitsemusta.
  • joka on omaishoidettavana ja jonka omaishoitajan jaksamista on tarkoituksenmukaista tukea. Omaishoitajalla on oltava omaishoidon tuen päätös.

Kotihoitoa voidaan myöntää myös tilapäisenä sellaiselle henkilölle, joka tarvitsee sairaanhoidollista apua esimerkiksi haavan hoidossa. Tilapäinen kotihoito on lyhytaikaista ja kestää enintään kaksi kuukautta.

Tarkemmat myöntämisen perusteet


Kotihoidon palveluseteli

Kotisiivouksen palveluseteli

 Pikaopas kotihoidon palvelusetelistä

Kotihoitoyksiköiden ja kotihoidon esihenkilöiden yhteystiedot

(linkit vievät uudelle sivustolle)

 Eteläinen kotihoitoyksikkö
 Itäinen kotihoitoyksikkö
 Kaakkoinen kotihoitoyksikkö
 Keskinen kotihoitoyksikkö
 Koillinen kotihoitoyksikkö
 Lounainen kotihoitoyksikkö
 Läntinen kotihoitoyksikkö
 Pohjoinen kotihoitoyksikkö
 

Kotihoidon lähipalvelualueet kartalla


Katso myös

(linkit vievät uudelle sivustolle)

 Kotihoidon esite (pdf)
 Omavalvontasuunnitelmat13.01.2023 16:44