Suoraan sisältöön

Lääkäripalvelut ympärivuorokautisessa hoidossa

Käytä kasvomaskia sosiaali- ja terveyspalveluissa

Suosittelemme 12 vuotta täyttäneitä käyttämään kasvomaskia kaikissa sosiaali- ja terveyspalvelujen toimipisteissä.

Lue lisää maskisuosituksesta Helsingin koronavirussivustolta.Lääkäri osana moniammatillista tiimiä

Helsingin kaupungin ympärivuorokautista hoitoa tarjoavissa yksiköissä toimivat lääkärit ovat suuntautuneet erityisesti iäkkäiden henkilöiden hoitoon. Lääkärit ovat Helsingin sairaalan Kotihoidon lääkärit -yksikön lääkäreitä. He vastaavat kokonaisvaltaisesti asukkaan lääketieteellisestä selvittelystä, hoidon ja kuntoutuksen suunnittelusta ja toteutuksesta yhteistyössä hoitotiimin ja erityistyöntekijöiden esimerkiksi fysioterapeuttien kanssa.

Miten lääkäri työskentelee?

Lääkäri käy ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä säännöllisesti, yleensä 2–4 viikon välein. Muina päivinä hoitajat tavoittavat omalääkärin virka-aikaan puhelimitse. Iltaisin ja viikonloppuisin hoitajat voivat tarvittaessa soittaa päivystävälle lääkärille.

Uuden asukkaan muutettua ympärivuorokautisen hoidon yksikköön lääkäri perehtyy hänen sairaushistoriaansa ja esimerkiksi arvioi lääkemuutosten tarvetta sekä hoidon tavoitteita. Lääkäri tekee tarvittaessa lausuntoja esimerkiksi eläkkeensaajan hoitotukea tai kuljetustukea varten.

Hoitojakson alkuvaiheessa lääkäri on tarvittaessa myös yhteydessä omaiseen, jolloin hoitosuunnitelma voidaan käydä yhdessä läpi ja keskustella omaisia askarruttavista lääketieteelliseen hoitoon liittyvistä asioista.

Lääkäri suunnittelee lääketieteellistä hoitoa jatkossa noin kerran vuodessa ja arvioi asukkaan tilannetta aina tarpeen mukaan voinnin muuttuessa. Tarvittaessa hoitaja voi välittää omaisen soittopyynnön lääkärille.

Elämän loppuvaiheen ennakoiva hoitosuunnitelma

Useimmat ympärivuorokautisen hoivan potilaat ovat hauraita ja monisairaita. Keskustelu elämän loppuvaiheen hoitosuunnitelmasta on yleensä tarpeen, kun sairauksien etenemiseen ja jäljellä olevan elämän pituuteen ei voida enää merkittävästi vaikuttaa hoidolla.

Elämän loppuvaiheen ennakoivaan hoitosuunnitelmaan kuuluu hyvän oireenmukaisen hoidon tarjoaminen omassa hoivayksikössä ja kärsimystä lisäävien hoitojen välttäminen.

Lääkäri tekee hoitosuunnitelman huomioimalla lääketieteellisen kokonaistilanteen ja asukkaan ilmaisemat toiveet. Jos potilaan tahtoa ei saada selville, hoito toteutetaan potilaan edun mukaisesti lähiomaisen kanssa keskustellen. Hoitosuunnitelma tarkistetaan vuosittain tai kun tilanne muuttuu.15.10.2021 15:26