Tukea päivittäisiin toimiin

Sosiaali- ja lähityön tavoitteena on tukea oikea-aikaisella toiminnalla kotona asuvia 65 vuotta täyttäneitä elämänlaadun ja toimintakyvyn ylläpitämisessä ja lisäämisessä. Asiakkaan ohella työskennellään omaisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa. 

Itsenäistä asumista tukevien palvelujen tavoitteena on, että ikääntynyt henkilö voi asua mahdollisimman omatoimisesti ja itsenäisesti omassa asunnossaan, eikä ole jatkuvan laitoshoidon tarpeessa. Tarjolla on asunnon toimivuuteen vaikuttavia palveluja.

Kuljetuspalvelut   

Alueelliset palveluoppaat ja -kartat ovat kattavia tietopaketteja, joihin on koottu tietoa muun muassa ikääntyville suunnatusta
toiminnasta, neuvonnasta, palveluista ja eduista.

 JAA
02.11.2016 09:38