Päivätoiminta

Päivätoiminta on tarkoitettu 65-vuotta täyttäneille kotona asuville muistisairaille tai omaisen hoidossa oleville.

Päivätoimintayksiköiden palvelu on ennaltaehkäisevää ja kuntoutumista tukevaa toimintaa, jolla edistetään ikääntyneiden henkilöiden toimintakykyä, henkistä vireyttä ja sosiaalisia suhteita.

Palveluun kuuluu mm. edestakainen ryhmäkuljetus, ateriat sekä asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelman mukainen toiminta.

Asiakkaaksi hakeudutaan oman asuinalueen sosiaali- ja lähityön yksikön kautta.

Päivätoimintaa järjestetään sosiaali- ja terveysviraston omissa ja ostopalveluyksiköissä. Asiakas voi halutessaan valita päivätoiminnan palvelusetelin.JAA
31.01.2017 12:43