Muut palvelut

Muistioireiden ja -häiriöiden tutkimus ja hoito

Jos huomaat muistioireita itselläsi tai läheiselläsi, kannattaa rohkeasti hakeutua muistitutkimuksiin esimerkiksi omalle terveysasemalle. Jos alkuselvitysten jälkeen lisätutkimukset näyttävät tarpeellisilta, muistioireinen ohjataan muistisairauksien tutkimiseen ja hoitoon erikoistuneelle muistipoliklinikalle lääkärin lähetteellä. Muistipotilaan jatkohoito ja seuranta tapahtuu omalla terveysasemalla tai kotihoidossa.

Neurologian poliklinikka

Neurologian poliklinikan tehtävänä on 65 vuotta täyttäneiden helsinkiläisten

  • neurologinen tutkimus ja hoito
  • muistihäiriöpotilaiden tutkimus ja hoito iästä riippumatta
  • neurologinen kuntoutus
  • kaupungin sairaaloiden ja laitosten neurologiset konsultaatiot.

Puhelin 09 310 51023 klo 8–13, faxi 310 51017.
Neurologian poliklinikka

Rintamaveteraanien kuntoutus

Kuntoutuksen tavoitteena on ylläpitää ja kohentaa toimintakykyä sekä parantaa elämän laatua. Sitä voi hakea rintamasotilas-, rintamapalvelu- tai rintamatunnuksen omaava veteraani.

 JAA
26.08.2016 11:49