Kotihoito

Kotihoito tukee kotona selviytymistä

Kotihoidon palvelut tukevat kotona asuvaa asiakasta niissä päivittäisissä toiminnoissa, joista asiakas ei itse suoriudu. Kotihoidon tehtävänä on vanhusten, yli 18-vuotiaiden vammaisten, toipilaiden ja pitkäaikaissairaiden hoito ja palvelut niin, että eläminen kotona on turvallisesti mahdollista myös toimintakyvyn heikentyessä.

Kotihoito huolehtii hoivasta ja sairaanhoidollisista toimenpiteistä, lääkkeistä ja perushoidosta. Palvelun kautta voi saada myös ateria- ja kauppapalveluja, turvapuhelimen ja apuvälineitä sekä palvelusetelin kotisiivoukseen.

Kotihoitoa voi kysyä omalta terveysasemalta tai kotihoidonohjaajalta:

Maksut

Kotihoidon maksu määräytyy avuntarpeen sekä tulojen perusteella.

Kotihoidon esitteetJAA
04.04.2017 16:59